Jezuitipon30052016

... Požehnaný večer, je pondelok
Program Cesta Pravda Život 2016

Program Cesta Pravda Život 2016

„Pane, pošli niekoho iného“ (Ex 4,13) je heslo toht...

Hlas útechy – ozvena Božieho Ducha v nás (rozhovor)

Hlas útechy – ozvena Božieho Ducha v nás (rozhovor)

Ignaciánska spiritualita je darom, ktorý svetu dar...

Amoris laetitia – výzva k dialógu

Amoris laetitia – výzva k dialógu

Na sviatok svätého Jozefa bola podpísaná apoštolsk...

V ústrety 36. generálnej kongregácii

V ústrety 36. generálnej kongregácii

Keď Ignác z Loyoly určoval štruktúry rehole, ktorú...

Slovenský jezuita menovaný riadnym profesorom na PIB v Ríme

Slovenský jezuita menovaný riadnym profesorom na PIB v Ríme

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Ado...

Solidarita s chudobnými

Solidarita s chudobnými

Úsilie v prospech chudobných a premeny porušeného ...

Aktuality

Pozývame Vás

Pešia púť do Levoče

Pešia púť do Levoče

Slovenskí jezuiti srdečne pozývajú mladých ľudí i rodiny na pešie putovanie do Levoče . Púť sa uskutoční od 28.6. do 3.7.2016 v dvoch skupinách . Prvá skup...

Loading...

Duchovný život

Fotogaléria

Spiritualita

Modlitby

Príbehy

Nový zákon

Listy