Jezuitištv18012018

Čo prináša januárové číslo Posla?

Čo prináša januárové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František slovami apoštola Pavla vyzýva k modlitbám za vládcov, „aby sme mohli viesť tichý a pokojný život, dôstojný a zasvätený Bohu“. Kladie otázku aj verejným predstaviteľom, či sa modlia k Tomu, ktorý im dal moc skrze ľud. Pripomína dokonca, že nemodliť sa za verejných predstaviteľov je hriechom, ktorý treba vyznať v spovedi.

Čítať ďalej...

Decembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša decembrové  číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František zamýšľa nad otázkami: Ako môžeme kráčať v ústrety Ježišovi? Ako si máme pripraviť svoje srdcia na stretnutie s ním? Cez bdelosť v modlitbe, činnosť v láske a radosť vo chvále odporúča hľadať Ježiša. Pripomína, že Božia láska sa nikdy neunaví v hľadaní človeka.

Čítať ďalej...

Filipínski jezuiti: Popravy bez súdu nie sú metódou proti drogám

Scéna po protidrogovom zásahu - matka nad mŕtvym telom syna obvineného z užívania drog (Manila, 3. október 2017)Filipínski jezuiti sú proti mimosúdnym popravám ako metóde boja proti drogám, ktorý v poslednom období zintenzívnila vláda Rodriga Duterteho. Verejnou výzvou s podpisom provinciála Antonia Morena, vyhlásenou vo všetkých kostoloch, školách a inštitúciách jezuitov na Filipínach rehoľa upozornila, že hromadné popravy bez súdneho procesu, ktoré aplikuje vláda v rámci svojej kampane boja proti drogám, nie sú tou správnou odpoveďou na problém.

Čítať ďalej...

Pápež sa modlil nad rakvou brata Salvadora Muru, sekretára z argentínskych čias

Pápež sa modlil nad rakvou brata Salvadora Muru, sekretára z argentínskych čiasSvätý Otec František v utorok v ranných hodinách navštívil kaplnku generálneho domu Spoločnosti Ježišovej v Ríme, kde sa pomodlil nad rakvou svojho jezuitského spolubrata Salvadora Angela Muru SJ. Brat Mura, ktorý zomrel v sobotu 2. decembra vo veku 84 rokov v nemocnici v Ríme, bol sekretárom a šoférom Jorgeho Maria Bergoglia v čase, keď viedol jezuitov v Argentíne ako provinciál.

Čítať ďalej...

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František píše, že modlitbu posvätného ruženca sa často modlí pred mozaikou Panny Márie s Dieťaťom. „Pri meditácii nad jednotlivými tajomstvami ruženca prenikáme hlbšie do života Krista, ale nachádzame aj sami seba,“ pripomína nám. Svätý Otec zároveň nabáda k častej modlitbe ruženca, pretože prináša pokoj do sŕdc, rodín i sveta.

Čítať ďalej...

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že Cirkev potrebuje „každodenných svätých“, mučeníkov, bez ktorých nemôže napredovať. „Dosvedčujú, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije. Oni nás učia, že so silou lásky, tichosťou sa dá bojovať proti panovačnosti, násiliu, vojne a s trpezlivosťou je možné dosiahnuť pokoj.“

Čítať ďalej...

Spoločenstvo kresťanského života CVX oslavuje 50 rokov

CVXSpoločenstvo kresťanského života je pokračovaním požehnanej práce a prešľapanej ceste mnohých generácií tzv. Mariánskych kongregácií. Tie vznikli už v roku 1563 v Ríme, keď jezuitský učiteľ Jean Leunis zhromaždil študentov s pozvaním duchovnej formácie. Svetová federácia Mariánskych kongregácii sa na svojom štvrtom zhromaždení, ktoré sa konalo v októbri 1967, necelé dva roky po skončení II. Vatikánskeho koncilu, rozhodla prijať nové meno: Comunità di Vita Cristiana - CVX - Spoločenstvo kresťanského života. Na Sviatok Zvestovania roku 1968 boli pápežom Pavlom VI. schválené nové Všeobecné princípy Svetovej federácie Spoločenstva kresťanského života CVX.

Čítať ďalej...

Zomrel Fr. Pavol Janovič SJ

Brat Pavol Janovič SJVo štvrtok, 12. októbra vo večerných hodinách zomrel vo veku 86 rokov v nemocnici v Bratislave rehoľný brat Fr. Pavol Janovič SJ. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v utorok 17. 10. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Telesné ostatky zosnulého budú pochované na miestnom cintoríne po svätej omši.

Čítať ďalej...

Pripomíname si 400 rokov charitatívneho diela sv. Vincenta de Paul

Jubileum palotínovObdobie po Tridentskom koncile (1565) sa často posudzuje jednostranne a negatívne. Príliš sa zdôrazňuje vieroučný boj s protestantizmom, ktorý sa vďaka mocným tohto sveta premenil na krvavé vojny. Zabúda sa na vnútornú obnovu veriacich, ktorá bola najcennejším ovocím Tridentského koncilu. Takýmto smerom sa uberala reforma, do ktorej sa zapojili najlepší muži a ženy z vtedajšej Cirkvi. Medzi nimi zaujíma čestné miesto Vincent de Paul. Vincent pochádzal z vidieckej rodiny v obci Pouy neďaleko mesta Dax vo Francúzsku, kde sa narodil 24. apríla 1581. Chcel byť kňazom a ako štrnásťročný začal štúdiá vo františkánskom kolégiu v Dax. Po ich absolvovaní nižšieho vzdelania začal s teologickými štúdiami v Toulouse, kde bol aj v roku 1600 vysvätený na kňaza. Mal vtedy 19 a pol roka.

Čítať ďalej...

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba