Jezuitined18022018

Členovia 36. GK slávili Eucharistiu v Bazilike sv. Petra

V piatok, 7. októbra v ranných hodinách sa 215 členov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej odobralo do Baziliky sv. Petra, aby najprv spoločne prešlo Svätou bránou milosrdenstva a následne spoločne celebrovalo sv. omšu. Týmto gestom chceli jezuiti zhromaždení na generálnej kongregácii vyjadriť svoju blízkosť a solidaritu s univerzálnou Cirkvou a túžbu aj naďalej jej slúžiť.

Páter Bienvenido Nebres, najstarší člen generálnej kongregácie a hlavný celebrant sv. omše, vo svojej homílii zdôraznil podobnosť skúsenosti spoločníkov Ježiša – jezuitov so skúsenosťou sv. apoštola Petra. Práve láska Ježiša k apoštolom je najdôležitejšia a členovia generálnej kongregácie sú pozvaní odpovedať na túto lásku tak, ako to urobil apoštol Peter. Po sv. omši sa členovia generálnej kongregácie odobrali do hlavnej auly, kde pokračujú v štúdiu dokumentov „De statu Societatis“ (O stave Spoločnosti). V najbližších dňoch budú nasledovať dni tzv. Murmurationes, počas ktorých sa prítomní jezuiti budú modliť a radiť v otázke voľby nového generálneho predstaveného. Táto etapa bude ukončená slávnostnou omšou k Duchu Svätému a samotnou voľbou nového generálneho predstaveného jezuitskej rehole.

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba