Jezuitined18022018

Zomrel br. Jozef Osvald SJ

V piatok, 21. októbra v neskorých večerných hodinách zomrel vo veku 89 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji br. Jozef  Osvald SJ.

V piatok, 21. októbra v neskorých večerných hodinách zomrel vo veku 89 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji br. Jozef Osvald SJ. Pohrebná sv. omša za br. Jozefa Osvalda SJ, ktorú bude sláviť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko, sa uskutoční v pondelok, 24. októbra o 9.30 vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Po sv. omši budú telesné pozostatky br. Jozefa Osvalda SJ prevezené do rodnej obce Lacková, kde bude v nasledujúci deň pochovaný na miestnom cintoríne.

Br. Jozef Osvald SJ sa narodil 25. 4. 1927 v Lackovej (okres Stará Ľubovňa) v mnohodetnej maloroľníckej rodine manželov Jozefa a Márie, rodenej Selepovej. Ukončil základnú školu v Lackovej a meštianku v Starej Ľubovni. V poslednom ročníku navštevoval špeciálnu učňovskú školu, kde sa učil základom zručnosti v strojopise, rýchlopise, kníhviazačštve a iných remesiel. Po ukončení školy pracoval ako robotník na výstavbe železnice z Ľubotína do Podolínca. Ako sedemnásťročný prejavil záujem o rehoľný život a 30. 7. 1944 sa stal ašpirantom Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku. Do noviciátu vstúpil 30. 7. 1945 v Ružomberku. Prvé rehoľné sľuby mu rehoľní predstavení odložili zo zdravotných dôvodov a uvoľnili ho na výpomoc rodičom v poľnohospodárskych prácach v rodnej Lackovej. Tam ho aj zastihlo zrušenie rehoľných rádov zločineckým komunistickým režimom. Br. Jozef strávil rok od 14. 4. 1950 do 14. 4. 1951 vo vyšetrovacej väzbe v Prešove a v táboroch nútených prác v Hronci a Novákoch. Po prepustení na slobodu strávil rok v rodnej Lackovej. V novembri 1952 sa na dobu jedného roka zamestnal na stavbe cukrovaru vo Vavroviciach pri Opave a následne na stavbách Priemstavu v Studěnke-Butoviciach. Od mája 1954 pomáhal na stavbe rodinného domu v Lackovej. Po úspešnom zložení maliarských skúšok pracoval v rokoch 1954-58 ako maliar v OSP v Starej Ľubovni. Medzi rokmi 1958-60 pracoval doma na poľnohospodárstve. Od 2. 11. 1960 sa zamestnal ako kostolný maliar v podniku Pridružená výroba Kapušany pri Prešove a neskôr v Remesloslužbe Košice, kde počas celého obdobia až do začiatku roku 1991 pracoval s jednou skupinou maliarov a spolu vymaľovali viac ako 170 kostolov. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil po 39 rokoch od skončenia noviciátu, a to 3. 1. 1986 vo Sv. Kríži a posledné sľuby 31. 7. 1989 v Udiči. Po páde komunistického režimu a navrátení domu Spoločnosti Ježišovej v Košiciach sa stal členom jezuitskej komunity v Košiciach, kde ho rehoľní predstavení poverili spoluprácou na rekonštrukcii domu. Neskôr zreštauroval krížovú cestu na Kalvárii v Prešove. V roku 2013 ho predstavení preložili do komunity seniorátu Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji, kde sa až do svojej smrti s radostnou vytrvalosťou modlil za Cirkev a Spoločnosť Ježišovu. 


Dlhý a plodný život brata Jozefa Osvalda SJ ukázal, že väzenie, pracovné tábory a rozličné pracoviská ho utvrdili v nádeji vytrvať v rehoľnom povolaní a v službe Kristovi Kráľovi až do konca.

Parte

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba