Jezuitiuto20032018

Rozlúčili sme sa s br. Jozefom Osvaldom a P. Vincentom Petríkom

V pondelok, 24. októbra sa vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji konala zádušná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi za zosnulých br. Jozefa Osvalda SJ a P. Vincenta Petríka SJ. Hlavným celebrantom zádušnej sv. omše bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

V pondelok, 24. októbra sa vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji konala zádušná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi za zosnulých br. Jozefa Osvalda SJ a P. Vincenta Petríka SJ. Hlavným celebrantom zádušnej sv. omše bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

V homílii sa prítomným prihovoril viceprovinciál slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej P. Viliam Karľa SJ. V homílii zdôraznil vernosť obidvoch jezuitov, ktorí prežili veľkú časť svojho života v neistote a brutalite komunistického režimu, svoju nádej a istotu však čerpali zo vzťahu so svojim Pánom, ktorý prisľúbil večný život všetkým tým, ktorí prijmú a budú uskutočňovať jeho slová. Po sv. omši boli telesné pozostatky br. Jozefa prevezené do jeho rodnej Lackovej, kde bol v utorok, 25. októbra pochovaný na miestnom cintoríne. Telesné pozostatky P. Vincenta boli pochované v jeho rodnom Hýľove v piatok, 28. októbra, po sv. omši, ktorú slávil vladyka Ján Babjak SJ.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba