Jezuitiuto20032018

Čo nájdete v novembrovom čísle mesačníka Posol?

Čo nájdete v novembrovom čísle mesačníka Posol?

Brána Božieho milosrdenstva je tesná, ale vždy dokorán otvorená pre všetkých, pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Jeho slová nás pobádajú premýšľať nad tým, aká cesta vedie ku spáse.

„Na Kysuciach tridsaťročná žena, čo nežila sviatostným životom, pristúpila pred Veľkou nocou ku svätej spovedi. A v deň, keď sa vyspovedala, aj zomrela,“ píše v úvodníku Roman Modig. Poukazuje na to, že v jej živote sa takto prejavilo Božie milosrdenstvo práve vo Svätom roku milosrdentva. Zároveň pripomína, že Božie milosrdenstvo sa nekončí. Povzbudzuje, aby sme ďakovali Bohu aj za prejavy Božej lásky voči predchádzajúcim generáciám – pri hroboch blízkych.

Poďme k Srdcu Ježišovmu – pod týmto názvom čitateľ nájde meditácie Lucie Žužovej nad Srdcom Pána – podľa invokácií uvedených v Litániách k Božskému Srdcu Ježišovmu. Autorka sa pozastavuje nad vzývaniami „Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom,“ „Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti“, „Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží.“

Odvaha vypustiť z rúk kamene – pod týmto titulkom si možno prečítať cennú úvahu pápeža Františka k známemu evanjeliovému podobenstvu. Redakcia pripomína, že pápež rozdal na Svätopeterskom námestí s dobrovoľníkmi 40 tisíc kníh Evanjelia podľa Lukáša a vyzdvihol úlohu starých rodičov pri odovzdávaní viery deťom i vnúčatám.

Rubrika Apoštolát modlitby prináša príspevky so zaujímavými svedectvami, v ktorých sa venuje modlitbovým úmyslom pápeža Františka v mesiaci novembri. Autorka Andrea Eliášová ponúka príbeh Albánca Zuga Karola Spencu, ktorý ako moslim po zázračnej záchrane pri nehode uveril v Krista, a tiež článok o najväčšom katolíckom chráme na svete – na Pobreží Slonoviny.

Išla som sama, vrátili sme sa piati
– pod týmto trochu tajomným názvom sa skrýva nevšedný príbeh čitateľky Evy. Našla odvahu prichýliť neznámu mladú rodinu s malými deťmi, ktorá sa ocitla v bezvýchodiskovej situácii – a Boh odmenil tento jej skutok milosrdenstva.

V 53. časti cyklu Stretnutie s Božím slovom skúsený biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje ekumenický rozmer Božieho slova. Objasňuje tiež, ako môže byť každý pokrstený dobrým misionárom.

„Mami, nerieš...“ – tieto slová, často počuté z úst vlastného syna, inšpirovali Evu Žilinekovú k ďalšej úvahe – tentokrát sa v nej zamýšľa nad stratami najbližších a nad Božím milosrdenstvom.

Ešte máme čas
– pripomína Anna Abasová. Píše o tom, že vyzdobovať hroby pred sviatkom zosnulých je síce peknou tradíciou, ale pre duše zosnulých sa dá urobiť oveľa viac. Napríklad účasťou na svätej omši a prijímaním Eucharistie sa im dá veľmi účinne pomáhať.

V rubrike V radosti i bolesti autorka Andrea Eliášová ponúka článok Nemocnice s rodinnou atmosférou. Všíma si, ako v zariadeniach milosrdných bratov rozvíjajú charizmu hospitality – pohostinnej lásky k chorým a ich príbuzným.

Ivo Sivoň prináša zaujímavý príbeh mnohopočetnej rodiny manželov Borovských z Bratislavy. V príspevku nazvanom Zblížila ich Panna Mária sa čitateľ dozvie napríklad aj to, prečo každé z ich ôsmich detí bolo pokrstené na niektorý z mariánskych sviatkov.

Komu zveríme svoje srdce? – k tomuto titulku kladie autorka Barbora Adamková i ďalšiu otázku: Ako sa staviame k nečakaným životným situáciám? Pozýva čitateľov zamyslieť sa nad tým, do akej miery Bohu dôverujú pri udalostiach, ktoré ich zaskočia.

V rubrike Z našich dejín páter Milan Hromník približuje osobnosť arcibiskupa Dominika Hrušovského, ktorého kardinál Jozef Tomko vyzdvihol ako slovenského velikána na poli náboženskom, cirkevnom i národnom.

Teta Mary
– svieži príbeh od Márie-Irmy Danieliszovej. Autorka si v ňom spomína na obetavú ženu, ktorá zanechala významnú stopu v jej živote a ktorej tajomstvo odhalila až po rokoch.

Do novembrového čísla napísal Bystrík Mistrík svoju báseň Keď budem odchádzať zo sveta. Je to meditácia-modlitba hlboko veriaceho človeka, ktorý vie, kam smeruje, a preto môže aj iných ľudí povzbudzovať k nádeji a k dôvere v Boha.

Magdaléna Pajanková sa v príspevku Husle venuje téme modlitby. Uvažuje nad tým, aká modlitba sa Bohu páči a povzbudzuje k budovaniu živého, osobného vzťahu k Bohu.

Ako deťom vysvetliť biblický príbeh Jóba, ktorý je náročný aj pre dospelých? Návod našla skúsená autorka detskej rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) – použila príbeh zo života a svoj príspevok nazvala Babička v nemocnici a Jób.

Viete, že Matka Tereza mala pod krížom vo svojej izbe nápis „Moje srdce patrí Ježišovi?“ Alebo že v Lotyšsku si uctievajú Matku Božiu ako Kráľovnú severu? V rubrike Letom svetom nájdete aj správu o tom, že vo Veľkej Británii každá desiata verejná škola je katolícka, ale i ďalšie zaujímavosti zo sveta Cirkvi.

Vydanie Posla uzatvára úryvok z Denníčka svätej sestry Faustíny Kowalskej – Posolstvo milosrdnej lásky. Vybraté myšlienky poukazujú na to, ako sestra Faustína zachraňovala duše zomierajúcich, čo je zvlášť v mesiaci novembri veľmi aktuálne. Pozýva nás nasledovať jej príklad.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba