Jezuitistr25042018

Mozaika správ z JPC v Piešťanoch

V súčasnosti sa v JPC stretáva každý týždeň 29 skupín a spoločenstiev.

V súčasnosti sa v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch stretáva každý týždeň 29 skupín a spoločenstiev. 13 z týchto spoločenstiev je v treťom roku formácie v rámci CVX, ktorým sa venuje páter Leopold Slaninka. Ďalším 2, ktoré sú v druhom roku formácie, sa venujú pátri Bunček a Záhoranský, pričom páter Valašík založil vlastné biblické stretko.

Okrem týchto v JPC pôsobí Centrum pre rodinu, Materské centrum, Cenacolo, 2 kluby abstinujúcich alkoholikov, 3 samostatné modlitbové spoločenstvá a 2 spevácke zbory. Novinkou sú „Kakafkové party“ pre deti vo veku od 10 – 15 rokov, v ktorých začíname poskytovať duchovnú formáciu v malých spoločenstvách pre deti v tomto veku, nakoľko poskytnúť ju až pre stredoškolákov, je už niekedy príliš neskoro.

Základná apoštolská vízia do blízkej budúcnosti je taká, že v našom pastoračnom centre by sme radi poskytovali kontinuálnu viacgeneračnú, kvalitnú duchovnú ignaciánsku formáciu rozličným vekovým skupinám. V rámci Rodinných sv. omší sme starostlivosťou v malých spoločenstvách v rámci „kakafkových partí“. So stredoškolákmi začali s katechézami v malých spoločenstvách počas bohoslužby slova a homílie s deťmi v 7 skupinách od 3 – 15 rokov. S deťmi od 10 – 15 rokov pokračujeme s intenzívnejšou duchovnou a katechetickou máme rozbehnutý projekt Discover, čo je formácia v ignaciánskej spiritualite pre túto vekovú skupinu. Tohto roku prvé 2 spoločenstvá ukončili svoju dvojročnú formáciu a ďalšie 2 ju začali. Od pôstu 2017 plánujeme rozbehnúť ešte 1 spoločenstvo. Od pôstu 2017 chceme rozbehnúť formačný projekt Magis, čo je formácia v ignaciánskej spiritualite pre vysokoškolákov. Pre dospelých poskytujeme každé tri roky 3-ročný formačný program a začlenenie sa do permanentnej duchovnej formácie a služby v rámci CVX. Nateraz je v Piešťanoch okolo 180 členov v 15 spoločenstvách. Od pôstu 2017 plánujeme otvoriť ďalšie spoločenstvá s trojročnou duchovnou ignaciánskou formáciou.

Myslím, že týmto spôsobom sa Jezuitské pastoračné centrum ako naše, jezuitské, jediné dielo tohto druhu na Slovensku, stáva významným dielom v rámci duchovnej formácie v ignaciánskej spiritualite pre veriacich z Piešťan i okolia, a tak sa môže stať aj akousi „experimentálnou“ platformou šírenia ignaciánskej spirituality medzi laickými veriacimi v rámci celého Slovenska.

Leopold Slaninka SJ, riaditeľ JPC

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život