Jezuitistr25042018

Jesenné aktivity CPPR v Trnave

Centrum pomoci pre rodinu pripravilo pre všetkých dobrovoľníkov (vedúcich stretiek, dobrovoľníkov z projektu Sára pracujúcich v rodinách a z projektu Tereza pre seniorov) víkendové vzdelávanie, počas ktorého mohli nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti komunikácie,  práce s deťmi aj seniormi, rodinných financií a zároveň mohli napredovať vo svojom duchovnom živote, aby mohli aj naďalej a ešte lepšie slúžiť iným.

V jezuitskom Centre pomoci pre rodinu v Trnave sme po prázdninách opäť rozbehli už tradičné projekty: stretká detí a rodín, manželské večery, prednášky na rôzne témy a takisto projekt Biblia očami detí pre menšie deti.

Nový projekt s názvom Tereza sme začali realizovať v spolupráci so Zariadením pre seniorov v Trnave. Naši dobrovoľníci počas projektu venujú svoj čas klientom tohto zariadenia. Centrum pomoci pre rodinu zároveň pripravilo pre všetkých dobrovoľníkov (vedúcich stretiek, dobrovoľníkov z projektu Sára pracujúcich v rodinách a z projektu Tereza pre seniorov) víkendové vzdelávanie, počas ktorého mohli nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti komunikácie, práce s deťmi aj seniormi, rodinných financií a zároveň mohli napredovať vo svojom duchovnom živote, aby mohli aj naďalej a ešte lepšie slúžiť iným.

Počas jesene sme v centre zorganizovali dve výstavy. Výstava MaľbaFEST prebiehala pod vedením výtvarníčky Oksany Lukomskej, ktorá s deťmi pretvárala zdanlivo nepoužiteľné veci rôznymi maliarskymi technikami a takýmto spôsobom veci dostali druhú šancu. Pri príležitosti 17. novembra sme pripravili výstavu Memory 1968/1989, ktorej autorom je náš spolupracovník výtvarník Mykola Bilart. Výstava predstavuje umeleckú a duchovnú reflexiu autora nad historickými udalosťami z rokov 1968 a 1989 v technike akryl, asambláž, ready-made a koláž.

V rámci Jubilejného roka milosrdenstva deti zo stretka navštívili deti v Krízovom centre a zahrali sa s nimi spoločenské hry. V prvý piatok mesiaca si deti s vedúcou stretka Ingrid Königovou a pátrom Matejom Kasanom SJ pripravujú animovanú adoráciu po sv. omši v jezuitskom kostole.

Pracovníci CPPR prezentovali ponuku služieb Centra na Veľtrhu pre seniorov, Veľtrhu sociálnych aktivít v City aréne, Trhu dobrovoľníctva a na podujatí Krízového strediska a spolupracujúcich organizácií (DSS, detské domovy, komunitné a iné centrá) Spája nás nádej a láska. V novembri CPPR spolupracovalo na pro-life projekte Sviečka za nenarodené deti. Momentálne CPPR prezentuje svoje aktivity aj na trnavských adventných trhoch, kde nám samospráva umožnila bezplatný prenájom stánku na tri dni.

Katarína Michalčíková, dobrovoľníčka CPPR
Foto: Michal Lipovský

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život