Jezuitistr25042018

Čo prináša januárové číslo mesačníka Posol?

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

V čase, keď počúvame rozličné apokalyptické scenáre vývoja sveta, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová, že stále sme v Božích rukách. „Jeho ruky nás utešujú v čase smútku, náš Otec nás hladí! A v týchto pohladeniach je často aj odpustenie.“ Hlava Katolíckej cirkvi núti čitateľov premýšľať nad istotou, akou je Boh a ktorej sa nič nevyrovná.

 Roman Modig v úvodníku vyzýva: Modlime sa za pokoj. Čitateľ sa dozvedá, že pápež Pavol VI. vyhlásil 1. január za Svetový deň pokoja, ako aj to, že témou tohtoročného pápežovho posolstva k tomuto dňu je myšlienka: Nenásilie ako štýl mierovej politiky.

Uvažovali ste niekedy hlbšie nad tým, čo znamenajú tieto invokácie z Litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu: „Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,“ „Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,“ „Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností“? V rubrike Poďme k Srdcu Ježišovmu nad nimi medituje autorka Lucia Žužová. 

Pri vstupe do nového roku si čitatelia môžu pripomenúť aj Prisľúbenia Božského Srdca, ktoré Pán Ježiš prostredníctvom mystičky Margity Márie Alacoque odovzdal celému ľudstvu.

Mnohí ľudia nevedia, ako prijímať tých, ktorí sú im nesympatickí alebo im nejakým spôsobom ublížili. Tejto téme sa venuje pápež František v úvahe nazvanej Trpezlivo prijímať nepríjemných je skutok milosrdenstva. Sú to cenné myšlienky z jednej z jeho katechéz.

Rubrika Apoštolát modlitby prináša príspevok Olej v lampách kresťanov pre skúšanú Európu. Autorka Andrea Eliášová v ňom píše o Vladimírovi Losskom – pravoslávnom teológovi. Pápež Ján Pavol II. ho označil za jedného z ľudí, ktorých dielo významne ovplyvnilo kresťanské myslenie 20. storočia. V článku sú pôsobivé vyjadrenia Losského detí o tom, ako hlboko prežívali svoju vieru v rodine. Zaznieva aj jeho nadčasový odkaz a prosba, aby sme nezabúdali podporiť Svätého Otca v jeho modlitbách, ktoré sú v januári zamerané na jednotu kresťanov.

Eva Žilineková prináša pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“. V ňom pri stretnutiach s dospelým synom prichádza na niektoré zásadné veci, na ktoré ju „doma“ upozorňuje pohľad mladého človeka. Napríklad jeho „objavné“ Cti si a miluj – ako zhrnutie podstaty prístupu k životu a ľuďom.

V 55. časti cyklu Stretnutie s Božím slovom sa biblista páter Ján Ďurica tentoraz zamýšľa nad veľkolepým pôsobením Ducha Svätého v našom živote. Objasňuje aj to, ako Boží Duch inšpiroval známych umelcov a spisovateľov k tvorbe zameranej na Bibliu.

Ktorú cestu si vyberieme? – na prahu nového roka Jaroslava Koníčková ponúka čitateľom zamyslenie nad témou životných rozhodnutí.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová článok Obetavá opatrovateľka a návrat „stratenej“ duše. Opisuje príbeh pani Elenky z Rimavskej Soboty, ktorej služba pomohla po dlhých desaťročiach prinavrátiť k duchovnému životu a sviatostiam dôchodkyňu, o ktorú sa stará.

Výchova detí v rodine Borovských – pod týmto názvom pokračuje príbeh mnohopočetnej rodiny manželov, ktorí vychovali osem detí. Ivo Sivoň odkrýva čitateľom „tajomstvá“ úspechu tohto manželstva. Odhaľuje, že stojí za nimi mariánska úcta v rodine, hlboké vzťahy medzi rodičmi a deťmi, na ktorých roky „pracovali“ obaja manželia spolu s deťmi, denná návšteva svätej omše, spoločné rodinné výlety a zdieľania. Autor ich dáva za vzor a príklad ostatným rodinám na Slovensku.

Katarína M. Tóthová nazvala svoj článok Božie milosrdenstvo v našich dušiach. Ponúka v ňom skutočnú udalosť zo života, ktorá ju primäla k napísaniu úvahy.

Anna Abasová si v článku Vo vzájomnej úcte všíma manželské spolužitie.

Vedeli ste, že prvá sakrálna stavba zasvätená Božiemu milosrdenstvu na našom území bola kaplnka v Spišskom Bystrom? V rubrike Z našich dejín sa jej venujú Katarína a Pavol Šimonovičovci.

Magdaléna Pajanková píše O pokoji – ako si ho zachovať v rozličných situáciách a ako ho môžeme prinášať aj ľuďom v našom okolí.

Skúsená autorka detskej rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) našla opäť ďalšiu biblickú tému, v ktorej sa snaží priblížiť menším čitateľom Starý zákon. Článok nazvala Trampoty s poslúchaním a prorok Samuel. Deťom opäť pripravila aj súťažné, motivačné otázky. Januárové číslo prináša aj vyhodnotenie súťaže z predchádzajúcich čísel Posla.

Viete, že pakistanská vláda prepustila 69 väzňov ako odpoveď na výzvu pápeža Františka vykonať skutok milosrdenstva? Alebo že jezuitská rehoľa má vo svete okolo 16 500 členov? V rubrike Letom svetom nájdete aj ďalšie zaujímavosti zo sveta Cirkvi.

Dlhoročná čitateľka Elena Krištofová sa v článku Hlasy a ohlasy delí o vlastné zaujímavé skúsenosti a namáhavú cestu, ktorou v živote prešla a na ktorej sa opiera o Božiu pomoc.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život