Jezuitistr25042018

Spoločné stretnutie českých a slovenských školastikov

Mladí slovenskí a českí jezuiti strávili tohtoročnú spoločnú zimnú dovolenku na Morave.

Slovenskí a českí jezuiti-školastici (študenti) trávili od 28. decembra do 1. januára spoločnú dovolenku na chate v moravskej obci Hutisko-Soláň. Okrem odpočinku a turistiky v nádhernej prírode malo 11 mladých jezuitov študujúcich v rôznych končinách Európy (Krakov, Rím, Mníchov, Bratislava) možnosť vypočuť si podnetné prednášky pozvaných hostí a diskutovať s nimi i medzi sebou na najrôznejšie témy.

Prednáška PhDr. Jana Stříbrného z Českej kresťanskej akadémie bola venovaná jezuitským mučeníkom komunistického režimu v Československu a prednáška pátra Pavla Gábora z Vatikánskeho observatória v Tucson (Arizona, USA) priblížila mladým jezuitom činnosť a poslanie tejto výnimočnej vatikánskej inštitúcie, za ktorú je zodpovedná jezuitská rehoľa. Nechýbali takisto podnetné diskusie a neformálne rozhovory. Budúcoročné spoločné stretnutie jezuitských školastikov českej a slovenskej provincie by sa malo uskutočniť v rovnakom dátume na Slovensku.

 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život