Jezuitistr25042018

V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých

V závere uplynulého roku zverejnilo Centrum pre štúdium nových náboženstiev (CESNUR) so sídlom v Turíne a s ďalšími pobočkami v USA štatistiky, podľa ktorých bolo pre svoju vieru v roku 2016 usmrtených okolo 90 tisíc kresťanov. Ďalších 500 až 600 miliónov kresťanov vo svete nemôže vyznávať svoju vieru v plnej slobode.

V závere uplynulého roka zverejnilo Centrum pre štúdium nových náboženstiev (CESNUR) so sídlom v Turíne a s ďalšími pobočkami v USA štatistiky, podľa ktorých bolo pre svoju vieru v roku 2016 usmrtených okolo 90 tisíc kresťanov. Ďalších 500 až 600 miliónov kresťanov vo svete nemôže vyznávať svoju vieru v plnej slobode.

Z čísel, ktoré máme k dispozícii, nám vychádza, že každých 6 minút bol usmrtený jeden kresťan. Počet zabitých sa trochu znížil oproti 105 tisíc spred dvoch rokov. Z aktuálnych štatistík bolo 70 percent, čiže 63 tisíc, zabitých v kmeňových konfliktoch v Afrike. Často tu ide o kresťanov, ktorí odmietli nastúpiť do zbrane z dôvodov svedomia. Ďalších 30 percent, čiže 27 tisíc, pochádza z teroristických atentátov, plienenia kresťanských dedín i mestečiek a z ideologických prenasledovaní vlád jednej strany, ako v prípade Severnej Kórey.

Mučeníctvo rôznych skupín

Údaje nám dnes hovoria, že v sto dvoch krajinách sveta je 500 – 600 miliónov kresťanov, ktorí nemôžu vyznávať svoju vieru úplne slobodne. Bez toho, že by sme zabúdali alebo bagatelizovali utrpenia príslušníkov iných náboženstiev, kresťania ostávajú skupinou, ktorá je vo svete najviac prenasledovaná. V tejto reflexii nemožno nespomenúť brutálne prenasledovanie kresťanov páchané samozvaným Islamským štátom na územiach blízkovýchodných krajín. Viaceré prípady krvavého prenasledovania skúma tamojšia Cirkev v perspektíve budúcej beatifikácie. Ide o kresťanov, ktorí sa vedome rozhodli ostať na tomto území, aby mohli ďalej svedčiť o svojej viere.

Hovoriac o Islamskom štáte treba spomenúť, že jeho militantné skupiny vraždia aj mnohých moslimov. Dokonca počet moslimov zabitých pre vieru, najmä v Ázii, je približne rovnaký ako počet zabitých kresťanov v roku 2016. Moslimov vo všeobecnosti zabijajú iní moslimovia. Sunitskí moslimovia zabíjajú šítskych moslimov, a niekedy sú sunitskí moslimovia zabití šítskymi moslimami. Vyznávači islamu, ktorí nesúhlasia s nejakou inou jej odnožou, sú zabíjaní extrémistickejšími skupinami, ako v prípade Islamského štátu. Z uvedených faktov sú zreteľné dva momenty. Prvý je ten, že vo všetkých krajinách narastá netolerancia. Netolerancia zvyčajne ústi do diskriminácie, ktorá je potom vstupnými dverami k prenasledovaniu. Druhý moment tkvie v pokojnom a neraz vzorovom postoji kresťanských menšín. Vo väčšine prípadov neodpovedajú násilím na násilie. Charakteristikou je v týchto prípadoch to, že kresťania dosvedčujú svoju vieru s pokojom, často odpúšťajú svojim prenasledovateľom a modlia sa za nich.

Mentalita sveta a mentalita evanjelia

Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, sa aj Svätý Otec František vyjadril k téme mučeníctva kresťanov. Podľa neho sa dnešnej dobe mučenícke svedectvo zdá ešte intenzívnejším ako v minulosti. Krutosti páchané proti kresťanom prirovnal ku hrubosti pohanstva z čias prvých storočí po Kristovi. Svet nenávidí kresťanov z rovnakého dôvodu, ako kedysi nenávidel Ježiša. Na otázku: „Prečo svet prenasleduje kresťanov?“ Svätý Otec odpovedá, že svet kresťanov nenávidí, pretože podľa vzoru Ježiša prinášajú Božie svetlo na svet. Svet má radšej tmu, aby mohol skrývať svoje zlé skutky. Medzi evanjeliovou mentalitou a mentalitou sveta jestvuje opozícia. Jednorodený Syn, ktorý prišiel na svet a pozýva každého veriaceho, aby si vybral cestu svetla a života. V tomto spočíva význam jeho príchodu medzi nás.

Ako príklad trpezlivosti v skúškach, ktoré zakusuje Cirkev, pápež spomenul problémové oblasti v rôznych oblastiach Afriky, najmä v Nigérii, kde fundamentalistický terorizmus zneužíva i deti, aby rozsieval hrôzu a smrť. Želal pokoj Južnému Sudánu a Konžskej demokratickej republike, aby sa uzdravili rozdelenia a ľudia dobrej vôle ochotne nastúpili na cestu rozvoja. Ťažkosti a nedostatok pokoja pociťuje dnes aj Mjanmarsko, ktorému by medzinárodné spoločenstvo, svojím úsilím mohlo zabezpečiť potrebnú ochranu, humanitárnu pomoc a pokojné spolunažívanie. Svätý Otec pripomenul, že betlehemské dieťa nás volá zanechať chvíľkové ilúzie preto, aby sme kráčali k tomu, čo je podstatné. Volá nás zanechať naše nenásytné nároky, zanechať neprestajnú nespokojnosť a smútenie pre nejakú vec, kedže nám bude vždy nejaká chýbať.

Dobre nám urobí to, ak zanecháme tieto veci, aby sme opäť našli v jednoduchosti Boha-Dieťaťa pokoj, radosť, žiarivý zmysel života. Našu pozornosť si zaslúžia deti, ktoré dnes nie sú uložené v kolíske a nie sú potešované milujúcou matkou a otcom, ale sú odkázané na nedôstojné podmienky: v podzemných krytoch, aby sa zachránili pred bombardovaním, na chodníku veľkomiest, v natlačenom podpalubí lodí s migrantmi. Dajme si klásť otázky od detí, ktorým je zabránené sa narodiť, od tých, čo plačú, lebo nikto nechce uhasiť ich hlad, od tých, ktoré nedržia v rukách hračky, ale zbrane. Preto v tento zvláštny deň, keď sa Boh stáva dieťaťom všetkým, čo sú pozbavení radostí detstva pre hlad, vojny a egoizmus dospelých, vyprosujeme pokoj – nie v slovách, ale skutočný a konkrétny. Tým, čo trpia hladom, a tým, čo sú obeťami násilia i predmetom obchodovania s ľuďmi, národom, ktoré trpia pre ekonomické ambície niekoľkých a žiadostivej nenásytnosti boha peňazí, ktorý privádza do otroctva. Pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí každý deň pracujú v úzadí a trpezlivo pre jeho nastolenie.

Leták Akcie 365 na Január
Pripravil: Milan Hudaček SJ
Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život