Jezuitistr25042018

Kardinál Koch o 500. výročí reformácie: vďačnosť, pokánie, nádej

Kardinál Kurt Koch s arcibiskupkou Antje Jackelen zo Švédska

„V Druhom vatikánskom koncile by bol Martin Luther «našiel svoj koncil», koncil, na ktorý by sa odvolal v dobe, v ktorej žil,“ domnieva sa kardinál Kurt Koch. Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov sa v súvislosti s aktuálnym 500. výročím reformácie vyjadril na stránkach vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano k otázke správneho postoja Katolíckej cirkvi k tomuto výročiu. Pripomína, že minulosť treba vnímať z pohľadu dosiahnutého pokrokom ekumenických vzťahov.

„V ekumenickom hnutí navyše dospela k zrelosti myšlienka, že reformácia sa netýka iba protestantov, ale aj katolíkov, a že v dôsledku toho sa pripomenutie reformácie dnes môže udiať jedine v ekumenickej perspektíve,“ píše ďalej kardinál Koch. V duchu najnovšieho spoločného dokumentu Luteránsko-katolíckej komisie pre jednotu s titulom „Od konfliktu k spoločenstvu“ predkladá tri „leitmotívy“, čiže základné charakteristiky prístupu ku spomienke na výročie reformácie. Sú nimi vďačnosť za prejdenú cestu až k súčasnej úrovni vzťahov medzi cirkvami, uznanie vlastných vín spojené s verejným pokáním a nádej pre ďalšie napredovanie ekumenizmu.

S takýmto postojom možno podľa slov švajčiarskeho preláta hľadieť aj v ústrety ďalšiemu významnému výročiu. Tým bude v roku 2030 päťstoročnica Augsburského snemu a ním vyhláseného vyznania viery, tzv. Confessio augustana. Toto výročie by mohlo byť podľa kardinála Kurta Kocha príležitosťou bližšie si všimnúť osobnosť Filipa Melanchtona a zvlášť jeho presvedčenie o tom, že obnova Cirkvi a jej jednota sú navzájom neoddeliteľne spojené.

Správa bola prevzatá zo stránky slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu
Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život