Jezuitistr25042018

Čo nájdete vo februárovom vydaní mesačníka Posol?

Čo nájdete vo februárovom vydaní  mesačníka Posol?

„Stredobodom života kresťana je vždy Kristus a my sme pozvaní spoznávať ho v mnohých životných okolnostiach.“ – pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Zdôrazňuje, aby sme nezabúdali, – ak chceme rásť vo viere – nielen poznávať Ježiša, ale aj klaňať sa mu a nasledovať ho.

 Venujme nedeľu Bohu a svojej rodine – zaznela v pastierskom liste o slávení nedele výzva biskupov Slovenska všetkým veriacim u nás. Myšlienky z neho si treba častejšie pripomínať. Biskupi nás nabádajú, aby sme vrátili k tradičným nedeľným pobožnostiam, adoráciám, litániám. Povzbudzujú rodiny, aby nedeľu využívali na návštevy príbuzných, priateľov, starých a chorých.

Uvažovali ste niekedy hlbšie nad tým, čo znamenajú tieto invokácie z Litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu: „Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,“ „Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc!,“ „Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania?“ Duchovné inšpirácie na túto tému ponúka Lucia Žužová v rubrike Poďme k Srdcu Ježišovmu.

Slzy sú semienkami nádeje – slová útechy a povzbudenia od pápeža Františka patria všetkým, ktorí majú v srdci žiaľ, smútok, bolesť rozličného druhu a ktorých tento svet nedokáže utešiť. Pápež upriamuje zrak trpiacich ľudí na obetu Ježiša na kríži.

Rubrika Apoštolát modlitby prináša príspevok o litovskej Hore krížov, ktorá sa stala známym pútnickým miestom a kde sa nachádza asi 55 000 veľkých krížov a nespočetne veľa malých krížov. Autorka Andrea Eliášová píše, že toto miesto je dnes aj symbolom pre všetky bolesti Európy. Súvisí s tým februárový úmysel modlitieb Svätého Otca – za všetkých, ktorí sú skúšaní životom: chudobní, utečenci a tí, o ktorých spoločnosť nestojí, aby našli prijatie a útechu v našich spoločenstvách.

Eva Žilineková prináša pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ , v ktorom pri stretnutiach s dospelým synom uvažuje nad poslaním všetkých Bohu zasvätených. Práve začiatkom februára slávia v Cirkvi svoj sviatok.

V 56. časti cyklu Stretnutie s Božím slovom sa biblista páter Ján Ďurica zamýšľa nad dôležitými posolstvami Synody o Božom slove, osobitne nad potrebou v tichu účinne počúvať Pánovo slovo i vnuknutia Ducha Svätého a uživotňovať ich v každodennej praxi aj prijímaním Eucharistie.

31. decembra 2016 odišiel do večnosti známy maliar, umelec, mystik, starostlivý otec, bývalý väzeň pre vyznávanie viery Ladislav Záborský. V článku Prechod umelca do blaženejšieho života naveky nad jeho tvorbou i hlbokou vierou uvažuje šéfredaktor Posla páter Ján Ďurica.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová článok Energická primárka s vrúcnym vzťahom k seniorom. Predstavuje dlhoročnú lekárku MUDr. Halku Ležovičovú, ktorá slúži pacientom v bratislavskej Nemocnici milosrdných bratov a netají sa svojou vierou v Boha.

Čo dokáže urobiť chorá žena? – pod týmto názvom nájde čitateľ zaujímavý príbeh u nás neznámej Talianky Alžbety Sannovej. Napriek telesnému postihnutiu žila hlbokým duchovným životom ako terciárka, manželka a matka mnohopočetnej rodiny. Ošetrovala chorých v domácnostiach a jej modlitby zmierovali rodiny i manželstvá. Osemnásť rokov bol jej spovedníkom svätý Vincent Palotti. Zomrela v povesti svätosti a vlani sa uskutočnilo jej blahorečenie. Autor článku Ivo Sivoň záverom dodáva: „Na životnom príbehu Alžbety vidíme, ako žitá viera dokáže premeniť človeka a uschopniť ho aj na neuveriteľné činy. Dajme sa povzbudiť jej príkladom."

Barbora Adamková v článku Najväčšie bohatstvo dnešnej doby uvažuje nad dôverou a vernosťou Bohu, ktorý nás sprevádza v rozličných situáciách. Jeho Srdce, jeho láska je naším najväčším bohatstvom.

Helena Michaliaková sa podelila o radosť z toho, že na základe článku v Posle sa jej rodine ozvali manželove sesternice z Poľska. Krátky článok nazvaný Posol zjednocuje ľudí je svedectvom o tom, ako sa po šesťdesiatich rokoch mohli stretnúť rodiny, ktoré delí hranica medzi Poľskom a Slovenskom.

Pod názvom Sestra Mária Anastázia si možno prečítať životný príbeh obetavej rehoľnej sestry, rodáčky zo Šaštína, ktorá svojimi modlitbami a obetami vyprosila mnohé kňazské i rehoľné povolania.

Skúsená autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) našla ďalšiu biblickú tému, v ktorej menším čitateľom približuje Starý zákon a postavu múdreho kráľa Šalamúna. Článok nazvala Polročné vysvedčenie a kráľ Šalamún. Deťom opäť pripravila aj súťažné, motivačné otázky.

Viete, že počas Roku Božieho milosrdenstva prešla cez sväté brány vo svete takmer miliarda pútnikov? A že na mestskom znaku Trnavy je zobrazená Kristova tvár? V rubrike Letom svetom sa dozviete ešte viac.

V tomto čísle tiež nájdete známu Modlitbu za pokoj a krátku správu o nej. Denne sa ju modlievala svätá Matka Tereza so svojimi sestrami a prosila o rozšírenie tejto modlitby vo svete.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život