Jezuitiuto20032018

Čo nájdete v aprílovom vydaní mesačníka Posol?

Čo nájdete v aprílovom vydaní mesačníka Posol?

Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje tajomstvu Veľkej noci, podstate najväčších cirkevných sviatkov roka. Pripája peknú myšlienku, že „ako kresťania sme povolaní byť rannými hliadkami, ktoré dokážu postrehnúť znamenia Zmŕtvychvstalého“.

 Úvodník nesie názov S pohľadom upretým na Ježiša. Roman Modig v ňom uvažuje nad Listom Hebrejom. Objasňuje, čo pre nás kresťanov znamená žiť s pohľadom na ukrižovaného Pána a duchovne s ním vstať z mŕtvych.

Uvažovali ste niekedy hlbšie nad tým, čo znamenajú tieto invokácie z Litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu: „Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,“ „Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,“ „Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú“? V rubrike Poďme k Srdcu Ježišovmu ponúka na túto tému duchovné inšpirácie autorka Lucia Žužová.

Nádej – zdroj vzájomnej útechy a pokoja – pod týmto názvom nájdete podnetnú katechézu pápeža Františka, ktorá sa končí povzbudzujúcimi slovami: „On naše spoločenstvá stvárňuje v trvalých Turícach ako živé znamenia nádeje pre ľudskú rodinu.“

Rubrika Apoštolát modlitby prináša svedectvo zosnulého Julka Vargu, ktorý cez nevšednú ťažkú chorobu privádzal ľudí ku Kristovi. Invalidný vozík sa stal jeho misijným územím. Autorkou článku je Andrea Eliášová, nazvala ho Julkov príbeh – po obrátení cez ťažký údel formoval iných.

Eva Žilineková prináša pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ V ňom pri spolužití a dialógu s dospelým synom lekárom uvažuje tentoraz nad témou strachu, s ktorým sa človek neraz stretne na ulici, v rodine, v každodennom živote. Ako „naložiť“ s emóciami strachu a ako Ježiš premieňa strach – aj o tom vypovedá zamyslenie autorky.

Biblia a morálka – v druhej časti tohto nového cyklu biblista páter Ján Ďurica približuje nebezpečenstvá našej doby pohľadom dokumentu Pápežskej biblickej komisie, ktorý vyšiel s podnázvom Biblické korene kresťanskej dokonalosti. Ide o to, ako správne uplatňovať biblické poznanie pri rozhodovaní sa v rozličných situáciách.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová článok V neustálej pohotovosti v službe dušiam. Ide o svedectvo pátra dominikána Piusa Majeroviča zo služby pri lôžkach pacientov.

Aké účinky má Sila jednoduchých modlitieb? Dozviete sa o tom z príbehu Kataríny Tóthovej. Úprimný záujem o trápenie druhého človeka ju priviedol k túžbe pomôcť – a jej modlitba plná dôvery bola vypočutá...

Viera nás robí šťastnými – pod týmto názvom sa čitateľka Mária delí o hlboké svedectvo zo života svojich rodičov a duchovné bohatstvo, ktoré jej zanechal ich príklad. Sviežim, pútavým štýlom a s láskavým humorom spomína na radostné i bolestné chvíle prežité v rodine. Jej slová sú plné viery a vďačnosti.

Nájdime si čas na ticho – vyzýva Magdaléna Pajanková, autorka zamyslenia pod rovnomenným názvom. Titulok naznačuje, že sa venuje potrebe stíšenia, ktoré do duchovného života človeka prináša osobitné dary. K článku je pripojená báseň čitateľky Márie Pred krížom.

Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín pokračuje v téme Sväté schody. Tentoraz zavedie čitateľov do Košíc, Banskej Štiavnice, Prešova a Komjatíc, kde možno nájsť miesta symbolicky spájané s rímskymi Svätými schodmi.

Mária Irma Danieliszová v článku Bogdan ponúka príbeh muža, ktorému vážna telesná chyba zabránila stať sa kňazom, ale napriek tomu neprestal pomáhať iným ľuďom. Dôkazom je aj samotná autorka článku, ktorá opisuje, ako konkrétne Bogdan pomáha naďalej, teraz už z neba.

Skúsená autorka detskej rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) našla opäť ďalšiu biblickú tému, v ktorej menším čitateľom približuje Starý zákon a postavu proroka Elizea. Deťom opäť pripravila aj súťažné, motivačné otázky. A v časopise nechýba ani vyhodnotenie predošlých súťaží.

Viete, že v Jemene napriek trvajúcej vojne stále slúžia sestry Matky Terezy? Alebo že pápež František bude používať iba elektrický automobil, aby chránil životné prostredie? V rubrike Letom svetom sa dozviete oveľa viac zaujímavostí zo sveta a Cirkvi.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba