Jezuitištv19042018

Spoločenstvo kresťanského života CVX má novú líder komunitu

Spoločenstvo CVX

V sobotu, 20. mája 2017 malo Spoločenstvo kresťanského života CVX svoje 1. Národné (oficiálne) zhromaždenie. To sa uskutočnilo v Ivanke pri Dunaji. Na tomto zhromaždení si zástupcovia všetkých registrovaných spoločenstiev CVX na Slovensku schválilo nový organizačný štatút a zvolilo si aj novú Líder komunitu. Líder komunita je zodpovedná za riadenie Spoločenstva CVX na Slovensku. Jej funkčné obdobie sú tri roky.

Novými členmi Líder komunity sú: Anastázia Iľková, Iveta Vachálková, Katarína Urbanová, Zuzana Mračniková, Braňo Novák, Ivan Zibala, Jano Turza, Bernard Mišovič SJ – ekleziálny asistent

Aktuálne CVX na Slovensku registruje 13 miestnych spoločenstiev pôsobiace v 3 veľkých mestách. Celkovo CVX registruje 125 členov, ktorí sa stretávajú na pravidelnej báze.

Správa z Národného zhromaždenia CVX

V mene CVX líder komunity Gabriel Sabo
Foto: Michal Brnický

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život