Jezuitištv19042018

Milan Lach SJ novým administrátorom eparchie Parma

Svätý Otec František vymenoval v sobotu 24. júna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej archieparchie, za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie Parma v USA.

Svätý Otec František vymenoval v sobotu 24. júna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Eparchia Parma s približne 9000 veriacimi a 30 farnosťami patrí do Pittsburghskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris v USA.

Milan Lach SJ zastával pred svojim vymenovaním za pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie 19. apríla 2013 funkciu prodekana pre zahraničné vzťahy a rozvoj na jezuitskej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave a skôr i riaditeľa jezuitského Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach.

Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život