Jezuitisob24022018

Čo nájdete v letnom dvojčísle mesačníka Posol?

Čo prináša letné dvojčíslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František kladie každému vyslovene osobné otázky, ktorými chce načrieť na hlbinu: „Aké miesto má v našom živote Duch Svätý? Som schopný počúvať ho? Keby sme niektorým srdciam urobili duchovný elektrokardiogram, výsledkom by bola rovná čiara, bez citov...“ Pápež vyzýva, aby sme brali vážne prítomnosť tretej Božskej osoby v našich životoch i farnostiach.

Posol ako časopis zameraný na šírenie úcty k Ježišovmu Srdcu prináša aj Pastiersky list biskupov Slovenska k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. List je prípravou na celonárodné podujatie, ktoré sa uskutoční v Nitre 5. júla tohto roku.

Pod názvom Láska Ježišovho Srdca nájdete informácie o rovnomennej publikácii pátra Jozefa Šuppu. Knižka obsahuje výber modlitieb a piesní osobitne zostavených k Božskému Srdcu. Súčasťou článku je úryvok z modlitby blahoslavenej sestry Zdenky „Pozdravenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“.

Rubrika Apoštolát modlitby prináša dojímavé svedectvá známeho herca Jana Potměšila a džezového speváka prezývaného „český Sinatra“ o ich ceste k Bohu – pod názvom Až po rokoch objavili krásu viery. V rubrike čitateľ nájde i životný príbeh poľského skladateľa Fryderyka Chopina o jeho hľadaní a nájdení Boha, ako aj príbeh talianskeho herca Pietra Sarubbiho, ktorého život zmenilo účinkovanie vo filme Umučenie Krista. Tieto svedectvá prináša príspevok Obrátení umelci: Boh trpezlivo čakal. Autorkou príspevkov je Andrea Eliášová.

Biblia a morálka – v piatej časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica približuje tému „Dar stvorenia a jeho morálne dôsledky“. Objasňuje tiež, ako je stvorenstvo chápané v Žalmoch.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová článok Pani Remígia – maliarka, ktorej obrazy sa usmievajú. Je to zaujímavé svedectvo slovenskej umelkyne žijúcej roky v Poľsku a venujúcej sa sakrálnej tvorbe, osobitne témam Božieho milosrdenstva.

V článku Sté výročie zjavení vo Fatime s pápežom Františkom mapuje Ivo Sivoň tohtoročnú púť Svätého Otca do Portugalska, spojenú so svätorečením dvoch fatimských detí. Prináša podrobný pápežov program i jeho príhovory, v ktorých sa odzrkadľuje hlboká mariánska úcta. Článok pripomína historické zaujímavosti a povzbudzuje k väčšej dôvere v pomoc a ochranu Matky Božej.

V príspevku Dvojnásobná radosť autorka Jaroslava Koníčková spája skutočný príbeh zo života jednej rodiny s úvahami o darcovstve a obdarúvaní.

Poznáte najväčší chrám na Slovensku? Je ním košický Dóm svätej Alžbety. V rubrike Z našich dejín páter Milan Hromník pripomína jeho minulosť, súčasnosť i zaujímavosti viažuce sa k jeho stavbe.

Bystrík Mistrík sa čitateľom prihovára básňou „Pozvanie na návštevu“. V čase dovoleniek, prázdnin a návštev nezabúdajme na Boha. On nás denne pozýva na stretnutie do chrámu, z ktorého odchádzame naplnení novou silou a prežiarení svetlom viery.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) si tentoraz trúfla na "tvrdší oriešok" – vysvetliť malým čitateľom tému starozákonného kráľa Šalamúna a knihy Pieseň piesní. Pripája motivačné otázky, ktoré majú čitateľov „vyprovokovať“ najmä k úvahám o podobe a povahe lásky. Rubrika teda nezaprie ani formatívny ráz.

Viete, že nový juhokórejský prezident je katolíkom? Že Rusko prispelo na obnovu historického centra Betlehema? V rubrike Letom svetom sa dozviete ešte oveľa viac ďalších zaujímavostí z kresťanského sveta a Cirkvi.

Eva Žilineková prináša pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ , v ktorom tentoraz pripomína situácie, ktoré zažila so synom počas dovoleniek na rôznych miestach sveta.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba