Jezuitisob24022018

Magis Central Europe 2017

V piatok, 14. júla sa na rôznych miestach Európy stretlo 250 účastníkov Magisu Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční v Česku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakúsku, Kosove a na Slovensku a potrvá do 23. júla.

V piatok, 14. júla sa na rôznych miestach Európy stretlo 250 účastníkov Magisu Central Europe 2017, ktorý sa v tomto roku uskutoční v Česku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakúsku, Kosove a na Slovensku. Mladí ľudia z 22 krajín Európy, ale aj Blízkeho východu či Ruska, počas prvých dní vytvoria 16 menších skupiniek (experimentov) zameraných na jednu konkrétnu činnosť v sociálnej, ekologickej, putovnej alebo umeleckej oblasti.

Napriek rozdielnosti v činnostiach či aktivitách, ktoré účastníkov čakajú, budú mať dni trávené v experimente 3 spoločné piliere: rannú modlitbu, slávenie Eucharistie a večerné zdieľanie (tzv. magis kruh). Na spoločnom záverečnom víkende v Prahe (20. – 23. júl) sa stretnú účastníci všetkých experimentov, aby sa v atmosfére spoločenstva a modlitby podelili so svojou skúsenosťou z experimentov a aby počas tzv. Festivalu národov prezentovali svoju kultúru a krajinu, z ktorej pochádzajú, ostatným účastníkom tohtoročného Magisu. Stretnutie zavŕši spoločné sláveníe Eucharistie v kostole Najsvätejšieho Salvátora v Prahe v nedeľu 23. júla.

Foto: www.magis2017.org

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba