Jezuitisob24022018

Čo prináša septembrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša septembrové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, aby sme nezabúdali žiť nezištnú lásku. Spomína príklad Matky Terezy, pre ktorú bolo milosrdenstvo „soľou, ktorá dávala chuť každému jej skutku, a svetlom, ktoré osvetľovalo temnoty chudobných a trpiacich“. Pápež vyzýva, aby sme si niesli v srdci jej úsmev a darovali ho tým, ktorých na našej ceste života stretávame.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdete prvú časť Modlitby zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – tak, ako zaznela na celoslovenskej púti v Nitre 5. júla 2017.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje zaujímavému novému projektu rehole pallotínov, ktorá podnietila vznik dvanástich miest stálej adorácie za pokoj vo svete. Prvý oltár, pri ktorom budú tieto stále modlitby, vznikol v Jeruzaleme, druhý je na Kaukaze, tretí na Pobreží Slonoviny a štvrtý vzniká vo Rwande. Miesta adorácie väčšinou vznikajú tam, kde sa odohralo niečo tragické. Článok pripomína aj stále aktuálne posolstvo Panny Márie zo zjavení v africkom Kibeho (Rwanda) určené celému svetu.

Arcibiskup Cyril Vasiľ o ekumenizme mučeníctva: pod týmto názvom čitatelia nájdu príspevok venovaný nedávnej návšteve sekretára Kongregácie pre východné cirkvi otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa v Trnave. Témou jeho stretnutia a diskusie s veriacimi bolo prenasledovanie kresťanov a vydanie aktuálnej knihy Globálna vojna proti kresťanom z pera uznávaného amerického žurnalistu, ktorú v slovenčine vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha.

Čitateľka Iveta sa delí o svoje nezvyčajné Svedectvo o sile modlitby, spojené najmä s dôverou k pátrovi Piovi v ťažkom životnom období.

Zázrak spovede – tak nazvala svoj článok Magda Košútová. Ide o skutočný príbeh zo života o Ježišovom uzdravovaní sviatosťou zmierenia.

Biblia a morálka – v 6. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica pripomína stvorenie človeka na Boží obraz a jeho morálnu zodpovednosť za dar slobody.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová článok Stigmatizovaná Anička Tomanová a jej nezvyčajná pomoc ľuďom. Je to nevšedné svedectvo o žene, ktorá zomrela v roku 1957 v povesti svätosti, hoci vyše 40 rokov prežila ochrnutá na lôžku. Takto sa obetovala za kňazov, mládež a národ. Slovenský kňaz, ktorý viackrát navštívil jej hrob a napísal o nej knihu, svedčí o jej silnej pomoci ľuďom v chorobách a trápeniach, ktoré často brala na seba. V Českej republike zbierajú podklady k procesu jej blahorečenia.

Eva Žilineková prináša pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ V súvislosti so začiatkom nového školského roka sa spolu so synom zamýšľa nad „školou života“.

Ivo Sivoň sa venuje tohtoročnej májovej návšteve pápeža Františka vo Fatime. Článok Sté výročie zjavení vo Fatime s pápežom Františkom (II. časť) mapuje tohtoročnú cestu hlavy Katolíckej cirkvi do Portugalska. Tentoraz prináša informácie, čo predchádzalo svätorečeniu fatimských pastierikov i samotnú kázeň Svätého Otca Františka. Nechýba dojímavá fotografia stretnutia pápeža s desaťročným brazílskym chlapcom, zázračne uzdraveným práve na príhovor dvoch fatimských pastierkov: sv. Hyacinty a Františka Martovcov.

Poznáte najstaršie slovenské pútnické miesto? V rubrike Z našich dejín ho pripomína páter Milan Hromník. Je ním Marianka. Autor opisuje legendárne počiatky pútí, správu miesta pod záštitou rehole paulínov i kongregácie Tešiteľov z Getsemani, kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie. Pútnicky je ladená aj báseň Bystríka Mistríka Mariánsky chrám.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa rozhodla tentoraz vysvetliť deťom náročnú tému starozákonného proroka Daniela, najmúdrejšieho muža celého Babylonu, ktorý sa ocitol v jame s levmi. Motivačné otázky majú malých i dospievajúcich čitateľov „vyprovokovať“ najmä k úvahám nad textom a jeho posolstvom. V tomto čísle nájdete aj vyhodnotenie súťaže z detskej rubriky.

Viete, že dva a pol milióna ľudí si v Moskve a Petrohrade prišlo uctiť ostatky svätého Mikuláša zapožičané do Ruska z talianskeho mesta Bari? V rubrike Letom svetom sa dozviete i to, že vzácne rukopisy z irackého mesta Mosul zachránil pred zničením islamistami dominikánsky kňaz Michael. O približne 800 rukopisov a 5000 kníh už sa bude starať Vatikánsky archív a knižnica, pretože dokumentujú vyše dvetisícročnú prítomnosť kresťanov v Iraku. V tradičnej rubrike Posla nájdete aj ďalšie zaujímavosti z kresťanského sveta a Cirkvi.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba