Jezuitisob24022018

Slovenský jezuita sa stal novým viceprezidentom ESCT

Páter Miloš Lichner SJ

Dekan jezuitskej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave páter Miloš Lichner SJ sa stal novým viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT), ktorá združuje vyše osemsto teológov z celej Európy.

Do tejto funkcie ho zvolili na záver medzinárodnej teologickej interdisciplinárnej konferencie „The Challenge of fraternity“, ktorá sa konala v dňoch 30. augusta - 2. septembra v Štrasburgu. Slovenský jezuita, ktorý bol do svojej funkcie zvolený jednomyseľne, sa po dvoch rokoch stane automaticky prezidentom ESCT. Srdečne blahoželáme!

Foto: web

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba