Jezuitisob24022018

Jezuitský kalendár 2018

Kalendár 2018

Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo jezuitský kalendár na rok 2017 v stolovom formáte, obsahuje cirkevný aj občiansky zoznam mien a sviatkov i citáty významných osobností. Na jeho tvorbe spolupracovali P. Milan Hudaček SJ.

V prípade záujmu si nový kalendár môžu záujemcovia zakúpiť v kníhkupectvách Dobrá kniha - v Bratislave (Hviezdoslavove námestie 22), Košiciach (Hlavná 89), Piešťanoch (Teplická 32) a v Trnave (Štefánikova 44). Bližšie informácie je možné získať aj na internetovej stránke: dobrakniha.sk alebo telefónnom čísle 033/593 42 21.

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba