Jezuitisob24032018

Vatikánsky komunikačný sekretariát uzavrel dohodu s rehoľou jezuitov

Mons. Dario Edoardo Viganò a P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ pri podpise dohody.

Vo štvrtok, 21. septembra bola podpísaná dohoda medzi vatikánskym Sekretariátom pre komunikáciu a Spoločnosťou Ježišovou. Za Svätú stolicu ju podpísal prefekt komunikačného dikastéria Mons. Dario Edoardo Viganò a za Spoločnosť Ježišovu delegát generálneho predstaveného pre rímske domy P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ.

Prefekt Sekretariátu pre komunikáciu vyjadril osobne i za celé dikastérium vďačnosť Spoločnosti Ježišovej, s ktorou pred poldruha rokom začali rozlišovanie a prehodnocovanie prítomnosti jezuitov v komunikačnej službe Svätého Otca, už nie v rámci Vatikánskeho rozhlasu, ale oveľa širšej inštitúcie. Podpisom dohody sa Spoločnosť Ježišova dáva k dispozícii pre túto službu v duchu jej apoštolského poslania vo svete komunikácie. Mons. Viganò komunikoval aj vďačnosť a spokojnosť Svätého Otca s touto novou formou spolupráce v rámci procesu reformy. Okrem iného uviedol: „Plníme poslušnosť Svätému Otcovi vzhľadom na kritériá, ktoré vytýčil. Nová spolupráca prinesie veľa ovocia, pretože keď žijeme pre službu Cirkvi, ideme ponad osobné uspokojenie. Služba presahuje každého z nás a prajeme si, aby sme dokázali žiť profesiu „na Boží spôsob“: nie sme iba profesionáli, ale skvelí profesionáli premenení skúsenosťou Božieho tajomstva“. Delegát generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej pre rímske domy páter Guerrero Alves komentoval podpis dohody týmito slovami: „Časy sa menia, k povolaniu Spoločnosti Ježišovej patrí slúžiť Cirkvi tak, ako si to Cirkev žiada. Náš príspevok v oblasti komunikácie nás robí šťastnými, pretože môžeme prispieť k reformám, ktoré si praje Svätý Otec“.

Správa bola prevzatá zo stránky slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba