Jezuitištv22032018

Rodinný víkend CVX v Piešťanoch

Rodinný víkend

V dňoch od 22. - 24. septembra 2017 sa konal už 2. ročník Rodinného víkendu CVX (Komunity kresťanského života) v Piešťanoch, v Rodinkove v Belušských slatinách. Zúčastnilo sa ho 26 manželských párov, pričom spolu s deťmi všetkých ľudí z Piešťan bolo 114.

O program pre manželov, v zmysle zlepšenia a prehĺbenia vzájomnej komunikácie, sa postaral tím piatich manželských párov z rozličných kútov Slovenska z hnutia Rodinných spoločenstiev, a o špeciálny katecheticko-zábavný program pre deti, ktorých bolo 49, sa postaral 12 členný tím tzv. "cieľovo-služobného" spoločenstva: Kakafkové párty" z CVX v Piešťanoch.

Informoval: P. Leopold Slaninka SJ
Foto: Účastníci rodinného víkendu

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba