Jezuitištv22032018

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František píše, že modlitbu posvätného ruženca sa často modlí pred mozaikou Panny Márie s Dieťaťom. „Pri meditácii nad jednotlivými tajomstvami ruženca prenikáme hlbšie do života Krista, ale nachádzame aj sami seba,“ pripomína nám. Svätý Otec zároveň nabáda k častej modlitbe ruženca, pretože prináša pokoj do sŕdc, rodín i sveta.

V úvodníku sa Roman Modig zamýšľa nad tým, aká je situácia ľudí vo svete, prečo chýba pokoj. Kladie pred čitateľov výzvu, ktorú vložil aj do nadpisu: Chcete sa obetovať Bohu? Práve mesiac október je vhodnou príležitosťou, ako podporiť víťazstvo Máriinej lásky modlitbou ruženca. „Panna Mária je učiteľkou duchovného života. Ona je prostredníčka všetkých milostí. Sprostredkuje nám našu premenu, ako aj premenu ľudí rodín, národov a sveta,“ zdôrazňuje autor.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu prináša druhú časť modlitby Zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tak, ako zaznela na celoslovenskej púti v Nitre 5. júla 2017.

V rubrike Apoštolát modlitby uvádza autorka Andrea Eliášová dve zaujímavé svedectvá o tom, ako cez prejavy solidarity poľudšťovať svet a vnášať do neho viac lásky a Kristovho ducha. Spomína príklad, keď skupina seniorov dokázala vyzbierať značnú sumu peňazí pre chudobných ľudí v africkom štáte Burkina Faso. Druhé svedectvo približuje organizáciu Máriine jedlá, jej zrod v Medžugorí a jej obdivuhodnú pomoc miliónom detí. Obe svedectvá nájde čitateľ pod názvom Pohotovosť ľudského srdca zachraňuje životy.

Ruženčiatko je názov príspevku Márie Irmy Danieliszovej, v ktorom opisuje udalosti zo života a silu ruženca, ktorý dokáže navracať ľudí k viere v Boha.Eva Žilineková prináša ďalšie pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ Tentoraz sa zameriava na odkaz svätého Františka o láske ku všetkému stvorenstvu, napríklad aj k myšiam v byte. Úsmevná príhoda na túto tému otvára príspevok autorky a končí ho úvaha o tom, ako prežívať október v znamení vzájomnej úcty a lásky.

Biblia a morálka – v 7. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica prináša Základné údaje o ľudskej existencii v súvislosti s výkladom zmyslu Žalmov.

V rubrike V radosti i bolesti si redakcia Posla všíma dve výnimočné ženy: Matku Terezu a jej službu i obety a lekárku, ktorá takmer 60 rokov prežila medzi malomocnými – Ruth Pfauovú. Prezývali ju „pakistanská Matka Tereza“, ale jej moslimskí pacienti jej hovorili aj „mamička“. Čitateľ nájde v príspevku aj svedectvo o sile Eucharistie v živote oboch žien.

Boh sa stará o nás – pod týmto názvom sa manželia Eva a Pavol Ungvarskí delia o svoje silné osobné svedectvo zo života veľkej rodiny a pri problémoch so zabezpečením vhodnej strechy nad hlavou. Ich slová sú zároveň vyjadrením vďaky Bohu a ľuďom, ktorí im veľkodušne pomohli.

Sestra Olívia Bystrická ponúka príbeh Panna Mária mi pomôže! Autorkina skúsenosť, zažitá pri starostlivosti o postihnuté deti, je pútavým svedectvom o tom, ako Panna Mária nezabúda na tých, čo jej dôverujú.

Poznáte Ružencovú cestu? Píše o nej páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín. Nachádza sa v hontianskej obci Senohrad (okres Krupina). Autor opisuje históriu vzniku aj zaujímavosti s ňou spojené. Dáva podnet k jej návšteve. Mnohí čitatelia sa tak dozvedia o málo známej ružencovej tradícii v tejto oblasti.

Bystrík Mistrík ponúka čitateľom báseň s názvom Rehoľná sestra. Je to povzbudenie pre všetky zasvätené ženy, ktoré obetavo slúžia z lásky ku Kristovi.

V rubrike Hlasy a ohlasy sa čitatelia Posla zo Slovenska i zahraničia delia o povzbudivé pocity, ktoré prežívajú pri čítaní časopisu.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa rozhodla objasniť deťom príbeh starozákonnej Zuzany, spojený s témou mravnosti. Autorka pripája aj motivačné otázky, ktoré majú malých i dospievajúcich čitateľov „vyprovokovať“ najmä k úvahám nad textom a jeho hlbokým posolstvom.

Viete, že prvú bezplatnú školu v Európe zaviedol svätý Ján Kalazanský v Ríme v roku 1597? Bola dokonca otvorená pre deti všetkých vierovyznaní. V rubrike Letom svetom sa však dozviete aj to, že najvyššie položená kalvária u nás i v Európe je nad Starým Smokovcom v nadmorskej výške asi 1080 metrov. Tradičná rubrika Posla pripomína i prvé stretnutie ruských katolíckych rodín a ďalšie zaujímavosti z kresťanského sveta, ktoré stoja za pozornosť.

Mesiac, ktorý nás obohatil – takto nazvala svoj príspevok Anna Abasová. Delí sa v ňom o zážitky z kňazských vysviacok, primičných svätých omší i zo vzájomných stretnutí pri pekných udalostiach, akými sú napríklad promócie.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba