Jezuitisob24032018

Zomrel Fr. Pavol Janovič SJ

Brat Pavol Janovič SJ

Vo štvrtok, 12. októbra vo večerných hodinách zomrel vo veku 86 rokov v nemocnici v Bratislave rehoľný brat Fr. Pavol Janovič SJ. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v utorok 17. 10. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Telesné ostatky zosnulého budú pochované na miestnom cintoríne po svätej omši.

Brat Pavol Janovič SJ (1931 – 2017)

Narodil sa 7. marca 1931 v Košťanoch (dnešné Valaliky) pri Košiciach ako najmladší zo šiestich detí rodičov Márie a Jozefa. Po ukončení základnej školy, ako šestnásťročný nastúpil v r. 1947 na polroka do postulátu jezuitov najprv v Prahe a potom v Děčíne. Do noviciátu Spoločnosti Ježišovej vstúpil 9. januára 1948 na Velehrade. Niekoľko mesiacov po ukončení noviciátu bol počas „barbarskej noci“ z 13. na 14. apríla 1950 násilne odvlečený a intenovaný spolu s ďalšími 200 rehoľníkmi v sústreďovacom kláštore jezuitského gymnázia v Bohosudove. Kvôli mladému veku bol koncom augusta 1950 prevezený do preškoľovacieho kláštora v Hájku pri Prahe a o niekoľko mesiacov bol poslaný na nútené práce pri stavbe vodnej priehrady Klíčava. Začiatkom roku 1951 bol prepustený a vrátil sa domov k rodičom. V tom istom čase sa zamestnal ako kuchár v staničnej kuchyni v Košiciach, neskôr v Prešove a Bardejove. Z Bardejova pol povolaný nastúpiť na základnú vojenskú službu do Borova u Tachova v českom pohraničí. Po ukončení vojenskej služby sa opäť vrátil do Bardejova a v roku 1955 odišiel do Košíc, kde pracoval ako kuchár na internáte Ferka Urbánka. Bol v tajnom kontakte s inými rehoľnými spolubratmi a pod ustavičným dozorom ŠtB, keďže býval v jednom byte spolu so spolubratom, vtedy už tajne vysväteným biskupom Dominikom Kaľatom.

Prostredníctvom svojej rodnej sestry, ktorá žila v Spojených štátoch amerických sa skontaktoval s jezuitmi žijúcimi v Kanade. V júni 1967 vycestoval za svojou sestrou a odtiaľ do Kanady, kde sa už v júli toho istého roku pripojil k Slovenskej misii Spoločnosti Ježišovej v Kanade. Tam 2. februára 1975 zložil svoje posledné sľuby. V Slovenskom misijnom dome v Cambridge, Ontario a v Slovenskej farnosti v Toronte pracoval ako záhradník, kuchár a v iných rozličných cenných službách, v ktorých sa podľa viacerých svedectiev a listu Pátra generála Petra-Hansa Kolvenbacha vyznačil ako usilovný rehoľník. Po 25 rokoch života v zahraničí sa 22. decembra 1992 vrátil na Slovensko, kde sa stal členom trnavskej komunity 
a pôsobil ako kuchár a záhradník až do roku 2016.

V novebri 2016 ho predstavení preložili do komunity seniorátu v Ivanke pri Dunaji, kde sa až do svojej smrti s jeho vlastnou usilovnosťou modlil za Cirkev a Spoločnosť Ježišovu.

Odvaha, statočnosť a usilovnosť brata Pavla v nasledovaní Krista v Spoločnosti Ježišovej až do konca potvrdili slová Písma, že si Pán vyberá koho chce a dodáva mu silu.

 

Nech Pán prijme svojho verného služobníka do radosti!

Parte

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba