Jezuitištv22032018

Umenie v službe Evanjelia

Kristus na mozaike pátra Marka Ivana Rupnika SJ.

Úlohou kultúry je skvalitňovať život človeka. Dnes je svet plný vizuálneho šumu, ktorý na nás útočí na každom rohu. Reklamné bilboardy, plagáty, obrazovky, z ktorých blikajú gýčové šoty v konečnom dôsledku často udupávajú v človeku zmysel pre krásu. Jednou z úloh, či služieb umenia je aj sprostredkovať obraz pravdivého života prostredníctvom harmónie a pravej krásy. Krásu, ktorá je dielom najväčšieho Majstra, môžeme vidieť napríklad v prírode. Najvyšší Majster tvorí krásu vychádzajúcu z pravdy. Ľudské umenie sa rovnako snaží predstaviť krásu v nadčasovom posolstve presahujúcom hmotu i priestor. V konkrétnych dielach, ktoré dostávajú svoju formu, môžeme čítať hĺbku umelcovej myšlienky. Umelcova úloha, a možno aj poslanie, by potom bola vo vytváraní diel, ktoré by nám pomohli krajšie prežívať všadeprítomnú realitu vôkol nás.

Umenie a evanjelizácia
Pri čítaní biblickej správy o stvorení – ktorá je rozvrhnutá do šiestich dní – sa čitateľovi pri každom vyhodnotení dňa zvestuje, že to čo stvoril Boh, bolo dobré. Stvorenie vo svojej dobrote a kráse nám slúži ako nástroj pri evanjelizácii. Cirkev, pri čítaní znamení čias, vstupuje do prostredia, v ktorom je dnes témou nová evanjelizácia. Evanjelizácia je stálym dialógom evanjelia s kultúrou, je procesom v inkulturácii. Dialóg s kultúrami je dôležitý, pretože rozhoduje aj o osude sveta. Blahoslavený pápež Pavol VI. napísal, že „ľudia prežívajú Božie kráľovstvo v pripútaní ku svojej kultúre. Budovanie Božieho kráľovstva sa nemôže zaobísť bez zásadných zložiek kultúry a nezaobíde sa ani bez jednotlivých ľudských kultúr na svete.“ Jedným z fenoménov kultúry, ktorý slúži ako evanjelizačný prostriedok, je umenie. Na pútnickom Velehrade vyznamenáva Česká biskupská konferencia na slávnosť sv. Cyrila a Metoda každoročne mimoriadným ocenením niekoľko osobností z českej a moravskej cirkvi, ktoré prispeli k evanjelizácii spoločnosti pomocou umenia. Na Slovensku sa ocenenie umelcov odohráva na sviatok Fra Angelica v bratislavskom Primaciálnom paláci. Konferencia biskupov Slovenska tam poctí prestížnou cenou Fra Angelica osobnosti zo sveta slovenskej kultúry. Ak by sme sa v závere tohto roka pozreli späť na umelecké diela, ktoré na Slovensku pribudli a ktoré komunikujú ľuďom náboženské posolstvo, bolo by na mieste všimnúť si aj umelecké dielo Marka Rupnika.

Konkrétne znaky
Páter Marko Rupnik SJ je pôvodom Slovinec. Žije a tvorí v Ríme. V talianskej metropole vedie vysokú cirkevnú umeleckú školu. Tam má svoj ateliér, v ktorom pracuje na mozaikách s inžiniermi, architektmi a výtvarníkmi z celého sveta. Umelecky spoločne tvoria mozaiky z prírodných materiálov, z malých kamienkov, kúskov mramoru, zo skla a keramiky. Niektoré kamienky sú pozlátené aj takzvaným lístkovým zlatom. Páter Marko Rupnik je autorom diel známych v Bazilike sv. pátra Pia v San Giovanni Rotondo, v mariánskych svätyniach v Lurdoch, vo Fatime, tiež v kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne. Na Slovensku páter Rupnik ozdobil svojimi umeleckými mozaikami niektoré slovenské kostoly a vytvoril mozaiky v Badíne, v Bratislave-Krasňanoch a vo farskom kostole v Nitre na Klokočine. Posledné z jeho diel je mozaika v Turzovke na Živčákovej. V tomto pútnickom chráme vytvoril dielo, ktorého hlavným motívom je Panna Mária Matka Cirkvi. Na obraze vidieť umierajúceho Ježiša Krista na kríži. Je oblečený v rúchu (ornáte), ktoré používa kňaz pri svätej omši. Ježiš svojou smrťou na kríži vlastne slúžil prvú svätú omšu obetovaním samého seba. Panna Mária zachytáva na mozaike krv z jeho prebodnutého boku, ktorá je životodarnou silou pre Cirkev. Na základe žiadosti žilinského biskupa Tomáša Gálisa povolila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, aby sa na sviatok Panny Márie Matky Cirkvi slávil v kostole na Živčákovej jej sviatok 8. mája. V tento deň sa vždy uskutoční jarná púť a zároveň začne pútnická sezóna.

Prešov - P 18
V lete budúceho roku sa uskutoční v Prešove Národné stretnutie mládeže P 18. Do prípravy naň sa zapoja najnovšie aj viacerí divadelníci, výtvarníci a profesionálni umelci. Ich diela, ktoré v priebehu nasledujúcich mesiacov predstavia, budú žánrovo odlišné. Pri divadle vzniknú kompletné texty divadelných hier s režijnými poznámkami a s odporúčaniami pre scénu, pre kostýmy a pre hudbu. Pri výtvarnom umení to budú maľby. Pri sochárstve to budú sochy a iné vymodelované diela. Prípravný tím P 18 ich vystaví počas celonárodného podujatia mladých v galérii priamo v meste Prešove. Národné stretnutie mládeže bude takto o spájaní rozličných chariziem a talentov. Nápad spojiť sa s divadelníkmi podľa autora duchovnej prípravy Pavla Danka vznikol z túžby ponúknuť mladým nové pôvodné námety na krátke javiskové formy, malé divadlá či scénky. Umelci, ktorí spontánne svojimi dielami reflektujú skutočný stav spoločnosti, signalizujú duchovný stav kultúry. V mnohých umeleckých dielach v súčasnosti sa odráža úprimné hľadanie pravdy a odpovedí na základné otázky ľudskej existencie, túžba človeka prekonať svoje obmedzenia. Tu kdesi je priestor pre Cirkev, aby priniesla pravdu o zmysle života a o Kristovi. Diela sa predstavia každý mesiac prostredníctvom webstránky a počas stretnutia P 18 v samostatne vytvorenej galérii. Záujemci ju môžu nájsť na www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Pripravili: Margita Stančíková, Milan Hudaček SJ
Leták Akcie 365 na november

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba