Jezuitištv19042018

Pápež sa modlil nad rakvou brata Salvadora Muru, sekretára z argentínskych čias

Pápež sa modlil nad rakvou brata Salvadora Muru, sekretára z argentínskych čias

Svätý Otec František v utorok v ranných hodinách navštívil kaplnku generálneho domu Spoločnosti Ježišovej v Ríme, kde sa pomodlil nad rakvou svojho jezuitského spolubrata Salvadora Angela Muru SJ. Brat Mura, ktorý zomrel v sobotu 2. decembra vo veku 84 rokov v nemocnici v Ríme, bol sekretárom a šoférom Jorgeho Maria Bergoglia v čase, keď viedol jezuitov v Argentíne ako provinciál.

Svätý Otec sa zastavil na desať minút v tichosti v kaplnke jezuitov, kde boli telesné ostatky argentínskeho jezuitu vystavené ešte pred pohrebnými obradmi. Pred odchodom sa stiskom ruky poďakoval celému personálu zdravotníkov, ktorí v posledných rokoch opatrovali brata Muru v rehoľnom senioráte neďaleko Vatikánu.

Podobne ako pápež František, aj Salvador Mura mal talianske korene, jeho rodičia sa prisťahovali do Argentíny zo Sardínie. Do rehole vstúpil ako 30-ročný, v roku 1963. Páter Bergoglio si ho ako provinciál zvolil za „brata sócia“, čiže svoju pravú ruku, sekretára pre osobné záležitosti, počnúc dvíhaním telefonátov až po službu šoféra. Neskôr brat Mura pracoval v Ríme na generálnej kúrii jezuitov za čias pátrov Pedra Arrupeho a Paola Dezzu.

Mnohým pútnikom prichádzajúcim do Izieb sv. Ignáca pri kostole Chiesa del Gesù zostal brat Salvador v pamäti ako usmievavý a duchovne hlboký rehoľník so srdečným záujmom o každého človeka. V Ríme bol aj členom komunity Pápežského východného inštitútu.

Spoločnosť Ježišova sa so zosnulým bratom Salvadorom Murom rozlúčila dnes predpoludním pohrebnou svätou omšou v Kaplnke sv. Františka Borgiu v budove Generálnej kúrie, ktorej predsedal generálny predstavený P. Arturo Sosa. Telesné pozostatky uložili v jezuitskej hrobke na rímskom cintoríne Campo Verano.

Zdroj: radiovaticana

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život