Jezuitisob24032018

Decembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša decembrové  číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František zamýšľa nad otázkami: Ako môžeme kráčať v ústrety Ježišovi? Ako si máme pripraviť svoje srdcia na stretnutie s ním? Cez bdelosť v modlitbe, činnosť v láske a radosť vo chvále odporúča hľadať Ježiša. Pripomína, že Božia láska sa nikdy neunaví v hľadaní človeka.

Ako prežívať Rodinné a duchovné Vianoce, radí v úvodníku s rovnomenným názvom autor Roman Modig. Za vzor dáva Svätú rodinu: I my máme prijať Ježiša s láskou ako Panna Mária a so starostlivosťou ako svätý Jozef.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu prináša Zasvätenie rodiny na sviatok Svätej rodiny, ktoré možno urobiť v jednotlivých slovenských rodinách. Uverejnený "návod" na takéto duchovné stretnutie obsahuje krátke príhovory, modlitby, znak pokoja, prosby a pieseň. Zapájajú sa doň všetci členovia rodiny. Už dlhé roky ho s radosťou a duchovným úžitkom praktizuje bratislavská rodina Nováková.

Ježišovo narodenie je zdroj nádeje – pod týmto názvom nájdu čitatelia katechézu pápeža Františka, v ktorej vysvetľuje význam tradície spojenej s Ježišovým narodením a kresťanskými zvykmi uplatňovanými v rodinách kresťanov. Radí, ako sa pripraviť na oslavy narodenia Spasiteľa, ako správne vnímať evanjeliové posolstvá o narodení Pána, ponúka myšlienky na meditácie nad jasličkami.

V rubrike Apoštolát modlitby spomína autorka Andrea Eliášová obraz Lidickej Madony i nezvyčajnú Meditačnú záhradu v českej Plzni. Vysvetľuje ich posolstvo, ktoré súvisí nielen s Vianocami.

Biblia a morálka – v 9. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje „cestu“ od ľudských zmlúv k zmluve teologickej, objasňuje význam slova zmluva v dejinách spásy.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová autentickú reportáž z návštevy talianskeho pútnického miesta San Giovanni Rotondo, neodmysliteľne spojeného s postavou svätého pátra Pia z Pietrelciny. Spomína aj svedectvá o konkrétnej pomoci obľúbeného svätca ľuďom.

Eva Žilineková prináša ďalšie pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ Zamýšľa sa nad pozdravmi, aké ľudia vyslovujú pri vzájomných stretnutiach, čo tým vyjadrujú. Uvažuje, ako sa dá dobrými slovami dostať medzi ľudí viac tepla, vľúdnosti a dobroprajnosti. V tomto čísle je uverejnená aj vianočná báseň autorky nazvaná Polnočná láska.

Advent a Vianoce v našej rodine – pod týmto názvom sa svojou skúsenosťou a vlastným „vianočným“ príbehom prihovára čitateľom Eva Ungvarská, matka viacdetnej rodiny.

Prosím si Ježiška! – takto nazvala svoj príspevok, konkrétne pútavé svedectvo zo života, Mária Irma Danieliszová. Zároveň ním pripomína úctu k Pražskému Jezuliatku.

Viete, ako vznikla tradícia jasličiek a „betlehemov“? Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín venuje pozornosť práve tejto téme. Pripomína užitočné vianočné zvyky, ktoré sa dodnes uplatňujú v kresťanských rodinách.

Redakcia prináša aj článok o pozoruhodnom betleheme v Rajeckej Lesnej – najväčšom na Slovensku.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) tentoraz objasňuje mladším čitateľom význam biblickej Knihy prísloví. Nezabudla pripojiť ani motivačné otázky pre malých čitateľov.

Vedeli ste, že kresťania sú dnes prenasledovaní a utláčaní vo vyše štyridsiatich krajinách sveta? Alebo že Francúzsko po polstoročí opäť mohlo vyslať misionárov do zahraničia? V rubrike Letom svetom sa dozviete aj to, že na Slovensku je v súčasnosti 180 cirkevných škôl, ale dočítate sa ešte všeličo iné z kresťanského sveta.

Redakcia pri príležitosti blížiaceho sa konca roka pripája aj poďakovanie všetkým čitateľom, šíriteľom, dobrodincom a priaznivcom časopisu.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba