Jezuitistr25042018

Čo prináša februárové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša februárové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že „kríž neznamená beznádejnú tragédiu, ale je miestom, kde Ježiš vyjavuje svoju slávu“. V súvislosti so Svetovým dňom chorých (11. februára) Svätý Otec zdôrazňuje, že Cirkev potrebuje osobitnú milosť, aby mohla plniť službu starostlivosti o chorých.

Vedeli ste, že pokánie upravuje trojaký vzťah človeka: k Bohu, k sebe i k iným ľuďom? Upozorňuje na to Roman Modig v úvodníku s názvom Náš program pre Pôstne obdobie. Autor ponúka inšpirácie, ako prehĺbiť svoj duchovný život v pôste.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdete poslednú časť úvah Lucie Žužovej, opierajúcich sa o invokácie z litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu: Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú, Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú a Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých!“

Svätá omša je modlitba – pod týmto názvom februárové číslo Posla prináša podnetnú katechézu pápeža Františka, ktorá môže u čitateľov prebudiť novú lásku ku kráse eucharistického slávenia.

V rubrike Apoštolát modlitby približuje autorka Andrea Eliášová svedectvo života kolumbijského konvertitu Marina Restrepa, ktorý až po svojom únose a pri nečakanom mystickom stretnutí s Kristom spoznal, v akých hriechoch žil. Delí sa o svoju skúsenosť „starého“ i nového života. Ponúka čitateľom hlboké myšlienky o veľkom význame sviatostného života.

Biblia a morálka – v 11. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje pojem „zmluva“ vo vzťahu súvislostí Zmluva s Noemom a s každým telom (z pohľadu antropológie i ekológie) a význam zmluvy s Abrahámom.

V rubrike V radosti i bolesti autorka Andrea Eliášová privádza čitateľov do Útulku svätej Lujzy de Marillac v Bratislave a cez autentickú reportáž z tohto miesta približuje osudy ľudí z ulice, o ktorých sa tu obetavo stará tím zamestnancov i dobrovoľníkov.

Zasvätený život – pod týmto názvom si možno prečítať príspevok jezuitu, pátra Ladislava Csontosa. Ide o vzácne, zachované úryvky z duchovných úvah už zosnulého jezuitu – pátra Vendelína Javorku, muža svätého života, ktorý si ako rehoľník každoročne konával osemdňové exercície. Z nich pramenia aj úvahy o jeho prehlbovaní si zasväteného života.

Autor Ján Černý v článku Cesta, na konci ktorej si ty, Pane prináša svoju konkrétnu skúsenosť zo života, keď ho zaskočil vážny pád z rebríka, ktorý ho odsúdil na pobyt v nemocnici. Čitateľom ponúka svoje svedectvo o prežitej bolesti i utrpení, nad ktorých významom sa hlbšie zamýšľal práve na pacientskom lôžku.

Život prináša rôzne situácie a Boh doň zasahuje aj v podobe obrátení. Článok Tajomné ľudské obrátenia opisuje nevšednú cestu k Bohu u francúzskeho básnika a diplomata Paula Claudela i novinára Andrého Frossarda. Píše o tom Ivo Sivoň. Článok dopĺňa úryvok z Frossardovej knihy Existuje iný svet.

Čitateľka Dagmar prináša zaujímavý príbeh o stretnutí, ktoré významne poznačilo jej život, keď doň vstúpila láskavá a trpezlivá pacientka. Po rokoch v nej objavila rehoľnú sestričku a podľa jej mena nazvala i svoj príspevok: Mechtilda.

V súvislosti s odchodom biskupa Štefana Vrableca do večnosti prináša páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín spomienku na tohto vzácneho kňaza a Božieho služobníka.

Keďže v tomto roku si pripomíname 160. výročie lurdských zjavení, Posol prináša nový cyklus príspevkov nazvaný Lurdské príbehy. Viažu sa ku konkrétnym lurdským kaplnkám na Slovensku i k samotnému miestu zjavenia Panny Márie vo Francúzsku. Autormi prvej časti sú Ľubomír Kaľavský a mladá pútnička Alenka (Aly).

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) tentoraz ponúka najmenším príbeh nazvaný Jožkov problém s pôstom a statočný Eleazar. Vysvetľuje deťom podstatu pôstu i jeho význam pre dušu. Prináša aj motivačné otázky.

Vedeli ste, že v Ríme sa nachádza viac ako osemsto chrámov? Parlament Hondurasu odmietol uzákoniť potraty. Pápež František navštívi v marci tohto roku rodisko svätého pátra Pia, taliansku Pietrelcinu. V rubrike Letom svetom sa dozviete ešte oveľa viac informácií z kresťanského sveta.

Eva Žilineková prináša ďalšie pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ Tentoraz sa cez vzťah k synovi zamýšľa nad schopnosťou či neschopnosťou človeka prijať veci, ktoré sa mu nepáčia. A to nielen počasie alebo ročné obdobie...


Časopis Posol  je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život