Jezuitistr25042018

Spomienka na P. Františka Paňáka

P. František Paňák SJ
Ústav pamäti národa v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity usporiadali v Košiciach vedeckú konferenciu o pátrovi Františkovi Paňákovi SJ pri príležitosti 110 výročia jeho narodenia. Konferencia začala 24. januára o 17:30 v jezuitskom dome na Komenského ulici predstavením osobnosti JUDr. Františka Paňáka SJ historikom ÚPN Františkom Neupauerom.

Na druhý deň podujatie pokračovalo svätou omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval emeritný arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč, spolu s ďalšou desiatkou kňazov. Konferencia pokračovala v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, kde okrem iných prednášajúcich vystúpili s príspevkami aj pátri Ján Ďačok SJ a Milan Hudaček SJ. Záverečnú časť podujatia tvorili svedectvá ľudí, ktorí pátra osobne poznali a stretávali sa s ním.
Osobnosti pátra Paňáka SJ sa venovala aj Slovenská televízia v náboženskom magazíne Orientácie (od 13. minúty).

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život