Jezuitištv19042018

Výzva k solidarite

Utečenci

Od januára tohto roku prišli do Európy rozličnými cestami státisíce utečencov. Sme hlboko zarmútení z utrpenia, ktorým prešli. Sme šokovaní z toho, koľko stoviek ich zahynulo v Stredozemnom mori, alebo sa udusilo v nákladných autách, keď sa pokúšali prísť do Európy.

Utečenci
Tí, ktorí utekajú z vojnou zničených krajín, ako sú Sýria, Somálsko, Eritrea, často zanechávajú svoje domovy, priateľov a rodinných príslušníkov. V zúfalom hľadaní ochrany sa vydávajú na riskantné a veľmi nebezpečné cesty. Väčšina pochádza z krajín, v ktorých jednoznačne vládne vojnová situácia. Zasluhujú si takú ochranu, aká sa bežne poskytuje utečencom, aj so všetkým, čo k tomu patrí.

Pohostinnosť a veľkodušnosť
Sme si vedomí veľkého počtu utečencov, ktorých prijali krajiny ako Libanon a Turecko, uvedomujeme si veľkodušnosť týchto krajín a nápor, ktorý táto situácia kladie na ich sociálne a fyzické štruktúry. Oceňujeme veľkodušnosť mnohých obyvateľov Európy a občianskej spoločnosti, ktorých pohla neutešená situácia tých, ktorí prichádzajú, ľudí, ktorí otvárajú svoje domy a srdcia.

Nové postupy
- Náš súčasný systém hraničnej kontroly je nefunkčný. Tieto kontroly sa musia nahradiť bezpečnými a zákonnými spôsobmi hľadania ochrany v Európe. Tie zahrnujú humanitárne víza, presťahovalecké procedúry a zjednocovanie rodín.
- Potrebujeme väčšiu európsku solidaritu. Azylové postupy a podmienky prijatia by nemali byť ponechané na jednotlivé krajiny, ktoré sú v prvej línii, ako je to v súčasnej situácii. Je potrebný účinnejší a európskejší azylový systém. Pohostinnosť a dobré politické postupovanie sú pre integráciu životne dôležité.
- Sme šokovaní z toho, že niektorí politici využívajú situáciu na volebný zisk, aby šírili strach, namiesto toho, aby s odvahou prevzali vedenie a navrhovali nové postupy.

Jezuitská odpoveď
V tejto dobe úzkostí a výziev povzbudzujeme svojich spolubratov jezuitov a tých, ktorí s nimi spolupracujú v Jezuitskej službe utečencom po celej Európe. Osobitným spôsobom oceňujeme nové iniciatívy JRS v Grécku a v Maďarsku.
Zvlášť chceme pripomenúť prácu jezuitov a ich spolupracovníkov medzi utečencami a migrantmi v posledných desaťročiach. Neúnavne pracovali na tom, aby sprevádzali, aby sa stali priateľmi a aby pomohli ľuďom integrovať sa a vybudovať si nové životy. Pracovali v tichosti, s obmedzenými prostriedkami a mimo výslnia. Predsa však ich práca vydáva svedectvo o tom, že integrácia je možná, že naše obavy sú často nepodložené, že rozličné kultúry a náboženstvá skutočne môžu medzi sebou komunikovať, že sa môžeme priblížiť k iným aj cez naše odlišnosti, že si môžeme dovoliť volať sa navzájom „priatelia”. Takéto svedectvo je v súčasnosti potrebnejšie viac ako inokedy.

Súčasné rozlišovanie
Ako provinciáli a regionálni predstavení Spoločnosti Ježišovej v Európe budeme pokračovať v rozlišovaní o tom, ako môžeme v našich provinciách a regiónoch pracovať tak, aby sme boli schopní lepšie riešiť súčasnú výzvu. To zahŕňa reflexiu o tom, ako vzdelávať mladých na našich školách a univerzitách v súcitnom postoji k cudzincovi, ako použiť naše komunikačné možnosti, aby sme vstúpili do verejnej mienky, ako stále viac účinnejšie pracovať spolu s inými v Cirkvi a občianskej spoločnosti.
Náš zakladateľ, sv. Ignác z Loyoly povedal, že láska a záujem o druhých sa viac prejavuje v skutkoch ako v slovách. V tejto tradícii sa zaväzujeme budovať Európu, kde „solidarita a pohostinnosť” nie sú iba slová, ale ožívajú v skutkoch a stávajú sa realitou.

Generálne zhromaždenie Konferencie európskych jezuitských provinciálov, 19. október 2015.

Foto: CEP (Konferencia európskych jezuitských provinciálov)

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život