Jezuitistr22112017

Poľské CVX zorganizovalo ďalší ročník rozhlasových ignaciánskych DC

Poľské CVX zorganizovalo ďalší ročník rozhlasových ignaciánskych DCV uplynulom týždni sa u našich severných susedov skončil v poradí už 13. ročník pravidelných ignaciánskych rozhlasových duchovných cvičení, ktoré pripravilo a organizovalo ignaciánske Spoločenstvo kresťanského života (CVX) vo Varšave.

Čítať ďalej...

Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií

Jednou z foriem apoštolátu mariánskych kongregácií boli i divadelné predstavenia, ktoré v minulosti hlboko ovplyvnili kresťanskú vieru na Slovensku. V jezuitskom vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza kniha s titulom „Zbierka divadelných hier Mariánskych kongregácií I” z obdobia prvých jezuitov Česko-Slovenskej jezuitskej viceprovincie. Divadelné hry nachádzajúce sa v knihe zozbieral a editoval slovenský jezuita P. Ladislav Csontos SJ.

Čítať ďalej...

Demografická kríza a podpora rodiny

Najlepšou odpoveďou na demografickú krízu na Slovensku je podpora tradičnej rodiny.Konferencia biskupov Slovenska vydala v júni 1996 výzvu k riešeniu demografickej situácie na Slovensku. Vo výzve rezonovali naliehavé otázky, ktoré si kládla Katolícka cirkev. Biskupi sa vtedy pýtali: „Akú hodnotu má každé dieťa pre nás osobne, pre náš národ, štát a pre celú Cirkev? Ako si predstavujeme našu budúcnosť, budúcnosť nášho národa, štátu a Cirkvi? Akú cenu má pre nás matka a otec, ktorí majú deti, zodpovedne ich vychovávajú a tým sa v prítomnosti obetujú pre budúcnosť nás všetkých?“ Biskupi vo vyhlásení apelovali na verejnú moc, prezidenta, parlament a vládu, aby v rámci svojich právomocí pripravili a realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. „Je morálnou povinnosťou štátu a jeho predstaviteľov vytvárať také legislatívne, ekonomické a sociálne podmienky, aby obyvateľstvo nevymieralo,“ uvádzali vo výzve biskupi.

Čítať ďalej...

Zlaté kňazské jubileum P. Jána Ďuricu SJ

P. Ján Ďurica SJ oslávil 50. výročie svojej kňazskej vysviacky.V nedeľu, 5. júna uplynulo presne 50 rokov od kňazskej vysviacky slovenského jezuitu, P. Jána Ďuricu SJ. Krásne vďaky vzdávanie za požehnaných 50 rokov kňazstva P. Jána začalo sv. omšou v bratislavskom jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. Omšu spevom sprevádzali jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris a priatelia P. Jána z Neokatechumenátneho spoločenstva v Bratislave. V homílii sa zaplnenému kostolu prihovoril rektor jezuitského kolégia v Bratislave P. Jozef Kyselica SJ.

Čítať ďalej...

Čo prináša júnové číslo mesačníka Posol?

Júnové číslo mesačníka Posol„Skutočne veriť znamená všimnúť si chudobných, čo sú v núdzi,“ pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Zároveň kladie otázky: Som na ceste života alebo na ceste klamstva? Kde je moja radosť – v slovách či skutkoch? Viac pápežových myšlienok, ktoré „tnú do živého“ a nútia k premýšľaniu, možno nájsť v uvedenej rubrike.

Čítať ďalej...

Púť za povolania

V homílii sa svojim spolubratom prihovoril P. Martin Šebo SJ a povzbudil ich k bytiu ľuďmi, ktorí slúžia iným a sprevádzajú ich v tom, čo prežívajú. V sobotu, 28. mája sa v Trlenskej doline pri Ružomberku uskutočnila tradičná slovenská jezuitská púť za povolania, počas ktorej sa 30 jezuitov z celého Slovenska modlilo za upevnenie svojho povolania a zároveň prosilo za nové jezuitské povolania.

Čítať ďalej...

Cyril Vasiľ SJ doktorom honoris causa Trnavskej univerzity

Vladyka Cyril Vasiľ SJ Slovenský jezuita, vladyka Cyril Vasiľ SJ, sa stal v piatok, 27. mája držiteľom čestného doktorátu Trnavskej univerzity.

Čítať ďalej...

Islamológ Samir o význame stretnutia pápeža s veľkým imámom

Stretnutie medzi pápežom Františkom a veľkým imámom káhirskej univerzity Al-Azhar Ahmadom Muhammadom Al-Tayyíbom, ktoré sa uskutočnilo 23. mája vo Vatikáne, bolo významným gestom najmä po nedorozumení spred piatich rokov.Stretnutie medzi pápežom Františkom a veľkým imámom káhirskej univerzity Al-Azhar Ahmadom Muhammadom Al-Tayyíbom, ktoré sa uskutočnilo 23. mája vo Vatikáne, bolo významným gestom najmä po nedorozumení spred piatich rokov. Myslí si to docent islamológie na Pápežskom orientálnom inštitúte v Bejrúte páter Samir Khalil Samir SJ.

Čítať ďalej...

Svedčiť o Kristovi zrozumiteľným spôsobom (rozhovor)

P. Augustine Thomas SJPáter Augustine Thomas SJ je indický jezuita, ktorý pôsobí v Nepále a 4 roky plnil úlohu rektora tamojšej jezuitskej vysokej školy St. Xavier’s College v Maitighar, Kathmandu. Od 11. do 27. mája bol hosťom slovenskej jezuitskej provincie a postupne mal možnosť spoznávať nielen slovenský jezuitský, ale i širší cirkevný a kultúrny kontext. O dôvodoch jeho návštevy, edukačnej činnosti jezuitov v Nepále i o tom, ako sa môžeme vzájomne obohacovať, sa s ním zhováral Samuel Jackanič SJ.

Čítať ďalej...

Prednášky

Príhovory

Zamyslenia

Biblia

Príbeh