Jezuitistr18012017

P. Arturo Sosa SJ sa prvýkrát sa stretol s novinármi

V utorok, 18. októbra sa v aule 36. generálnej kongregácie uskutočnila tlačová konferencia, počas ktorej sa novozvolený generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa  prvýkrát predstavil najširšej verejnosti. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 70 novinárov z celého sveta.

V utorok, 18. októbra sa v aule 36. generálnej kongregácie uskutočnila tlačová konferencia, počas ktorej sa novozvolený generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa prvýkrát predstavil najširšej verejnosti. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 70 novinárov z celého sveta. Nového pátra generála na úvod tlačovej konferencie predstavil jeho spolubrat P. Federico Lombardi, bývalý tlačový hovorca Svätej stolice. Páter Lombardi okrem iného uviedol, že novozvolený najvyšší predstavený jezuitskej rehole sa ako najmladší delegát v roku 1983 zúčastnil už 33. generálnej kongregácie a mal počas nej možnosť stretnúť sa aj s pátrom Jorge Maria Bergogliom, súčasným pápežom Františkom. 

Čítať ďalej...

Mať odvahu veriť aj v nemožné

Páter Generál Arturo Sosa SJV sobotu, 15. októbra o 10:30 v kostole del Gesú v Ríme novozvolený generál Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa predsedal ďakovnej eucharistickej slávnosti, ktorá sa podľa tradície koná deň po zvolení najvyššieho predstaveného jezuitskej rehole. Slávnosť sa začala v izbách sv. Ignáca, kde páter generál najprv zostal v tichej modlitbe, po ktorej nasledovalo čítanie z Konštitúcií o kvalitách, ktoré má mať nástupca sv. Ignáca pri riadení Spoločnosti Ježišovej. Potom boli pátrovi generálovi odovzdané Formula inštitútu a Konštitúcie, ktorých sa stal správcom. Po tomto úvode nasledovala svätá omša.

Čítať ďalej...

Modlitba a dialóg ako jediná odpoveď na násilie v dnešnom svete

Bývalý predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper vo svojom príhovore vyzdvihol dialóg ako „jedinú odpoveď na násilie“ v dnešnom svete. Svätý Otec František pricestoval 20. septembra do rodiska sv. Františka, do Assisi, aby sa zúčastnil na slávnosti medzináboženského stretnutia s názvom „Smäd po mieri“.

Čítať ďalej...

Novým generálom Spoločnosti Ježišovej je P. Arturo Sosa SJ

P. Arturo Sosa SJV piatok, 14. októbra, 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej zvolila nového generálneho predstaveného jezuitskej rehole. Novým, v poradí 31. generálnym predstaveným jezuitov, sa stal páter Arturo Sosa Abascal SJ

Páter Arturo Marcelino Sosa Abascal SJ sa narodil 12. novembra 1948 vo Venezuele. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 14. septembra 1966. Po dvojročnom noviciáte študoval v rokoch 1968 až 1972 filozofiu na katolíckej univerzite Andrés Bello v Caracase. V rokoch 1974 až 1977 pokračoval štúdiom teológie na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. V roku 1990 dokončil doktorandské štúdium politických vied na venezuelskej univerzite v Caracase. V rokoch 1978 až 1996 pôsobil v rodnej Venezuele, kde zastával funkciu šéfredaktora periodika SIC. V roku 1996 sa stal predstaveným venezuelskej provincie a túto funkciu vykonával osem rokov až do roku 2004. V rokoch 2004 až 2014 bol rektorom katolíckej univerzity Táchira vo venezuelskom San Cristóbale. Od roku 2014 pôsobí v Ríme. Až doposiaľ bol jedným z konzultorov pátra generála a zastával funkciu delegáta pre jezuitské medzinárodné domy a diela v Ríme, medzi ktoré patrí napríklad Pápežská univerzita Gregoriana a Pápežský biblický inštitút, Pápežský východný inštitút ale aj Centrum Aletti, či Vatikánske observatórium. Aktívne ovláda španielsky, taliansky a anglický jazyk, pasívne francúzsky.

Foto a info: www.gc36.org

V Ríme sa začala 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej

Slávnostnej sv. omši, ktorá zahájila generálnu kongregáciu, predsedal P. Bruno Cadoré, majster rehole bratov kazateľov.V nedeľu, 2. októbra sa v hlavnom jezuitskom kostole Del Gesú v Ríme začala v poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej. Slávnostnej sv. omši, ktorá zahájila generálnu kongregáciu, predsedal P. Bruno Cadoré, majster rehole bratov kazateľov.

Čítať ďalej...

Prvého „Popoludnia s Magisom“ sa zúčastnilo vyše 60 mladých ľudí

Prvého „Popoludnia s Magisom“ sa zúčastnilo vyše 60 mladých ľudíV sobotu, 8. októbra, zorganizovalo spoločenstvo Magis v priestoroch jezuitskej TF TU v Bratislave prvú duchovnú obnovu pre študentov a mladých pracujúcich, ktorej témou bola otázka zmyslu života.

Čítať ďalej...

Vyšlo septembrové číslo bulletinu JEZUITI dnes

Vyšlo septembrové číslo bulletinu JEZUITI dnesDo Vašej pozornosti ponúkame nové číslo bulletinu JEZUITI dnes, ktorý vydáva slovenská provincia jezuitov pre našich spolupracovníkov, priateľov a známych. V najnovšom čísle bulletinu nájdete okrem iného rozhovor s P. Ladislavom Csontosom SJ, profesorom TF TU, ktorý pri príležitosti 75. výročia jej vzniku približuje históriu i súčasnú situáciu jezuitskej teologickej fakulty (plné znenie rozhovoru s názvom „Významné jubileum TF TU” je možné nájsť na našej stránke), ale aj správy zo zaujímavých a rôznorodých jezuitských letných akcií či rozhovor s Máriou Podmajerskou o programe MAGIS 2016.

Čítať ďalej...

Členovia 36. GK slávili Eucharistiu v Bazilike sv. Petra

V piatok, 7. októbra v ranných hodinách sa 215 členov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej odobralo do Baziliky sv. Petra, aby najprv spoločne prešlo Svätou bránou milosrdenstva a následne spoločne celebrovalo sv. omšu. Týmto gestom chceli jezuiti zhromaždení na generálnej kongregácii vyjadriť svoju blízkosť a solidaritu s univerzálnou Cirkvou a túžbu aj naďalej jej slúžiť.

Čítať ďalej...

Významné jubileum TF TU (rozhovor)

P. Ladislav Csontos SJJezuitská Teologická fakulta Trnavskej univerzity si v týchto dňoch pripomína vzácne výročie. O jej predchodcovi, Teologickom inštitúte sv. Alojza, jeho histórii, poslaní a ťažkostiach, ako aj o transformácii na súčasnú TF TU sme sa rozprávali s P. Ladislavom Csontosom SJ, ktorý sa po transformácii z Teologického inštitútu sv. Alojza na TF TU stal jej prvým dekanom.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Básne