Jezuitiuto20032018

Rodinný víkend CVX v Piešťanoch

Rodinný víkendV dňoch od 22. - 24. septembra 2017 sa konal už 2. ročník Rodinného víkendu CVX (Komunity kresťanského života) v Piešťanoch, v Rodinkove v Belušských slatinách. Zúčastnilo sa ho 26 manželských párov, pričom spolu s deťmi všetkých ľudí z Piešťan bolo 114.

Čítať ďalej...

Vatikánsky komunikačný sekretariát uzavrel dohodu s rehoľou jezuitov

Mons. Dario Edoardo Viganò a P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ pri podpise dohody.Vo štvrtok, 21. septembra bola podpísaná dohoda medzi vatikánskym Sekretariátom pre komunikáciu a Spoločnosťou Ježišovou. Za Svätú stolicu ju podpísal prefekt komunikačného dikastéria Mons. Dario Edoardo Viganò a za Spoločnosť Ježišovu delegát generálneho predstaveného pre rímske domy P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ.

Čítať ďalej...

Čo prináša septembrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša septembrové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, aby sme nezabúdali žiť nezištnú lásku. Spomína príklad Matky Terezy, pre ktorú bolo milosrdenstvo „soľou, ktorá dávala chuť každému jej skutku, a svetlom, ktoré osvetľovalo temnoty chudobných a trpiacich“. Pápež vyzýva, aby sme si niesli v srdci jej úsmev a darovali ho tým, ktorých na našej ceste života stretávame.

Čítať ďalej...

Jezuitský kalendár 2018

Kalendár 2018Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo jezuitský kalendár na rok 2017 v stolovom formáte, obsahuje cirkevný aj občiansky zoznam mien a sviatkov i citáty významných osobností. Na jeho tvorbe spolupracovali P. Milan Hudaček SJ.

Čítať ďalej...

Pápež František na sviatok sv. Ignáca z Loyoly navštívil svojich spolubratov

Na záver po zapálení sviece pri hrobe zakladateľa Spoločnosti Ježišovej jezuiti spoločne so svojím generálnym predstaveným predniesli modlitbu obetovania seba samých Bohu slovami svätého Ignáca z Duchovných cvičení.V pondelok, 31. júla navštívil pri príležitosti sviatku sv. Ignáca z Loyoly komunitu generálneho domu jezuitov v Ríme Svätý Otec František. Pri spoločnom obede sa stretol s rehoľnými spolubratmi za účasti generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej pátra Artura Sosu Abascala a povzbudil ich v plnení ich poslania.

Čítať ďalej...

Služba modlitby

Služba modlitbyPri bohoslužbách často počúvame výzvu k modlitbám na úmysel Svätého Otca. Mnohým je táto výzva málo zrozumiteľná predovšetkým preto, že žijeme vo svete, ktorý často na modlitbu zabúda. Ponuka k modlitbe s pápežom človeku vlastne nepríde ani na um. Apoštolát modlitby sa z našich farností vytráca alebo z neho zostali už len malé skupiny. Celosvetovo je do modlitieb so Svätým Otcom zapojených viac starších než mladších ľudí. Kultúrna zmena, ktorá prebieha na našom kontinente, ovplyvňuje stav tunajšej katolíckej cirkvi, a preto aj riaditeľ siete modlitieb s pápežom P. Frederico Fornose SJ je presvedčený, že apoštolát modlitby je potrebné vybudovať znova. Podľa neho mladým ľuďom vo vyspelom svete záleží na spravodlivosti a na pokoji v ľudskej spoločnosti a tieto ich túžby môžu ideu apoštolátu modlitby postaviť opäť na nohy.

Čítať ďalej...

Blahoslavený John Sullivan

John Sullivan SJV závere júla si liturgickým sviatkom Sv. Ignáca z Loyoly jezuitská rehoľa pripomenula svoje začiatky, samotný fakt jej založenia však akiste nie je jediným dôvodom dnešného jestvovania Spoločnosti Ježišovej. Podľa pátra Petra H. Kolvenbacha je ovocím opakovaného zasadzovania ignaciánskej charizmy do kontextu náboženského života veriacej spoločnosti. Od 16. storočia sa spôsobom dávania duchovných cvičení, výchovou a vzdelávaním v kolégiách, pastoračnou službou vo farnostiach, ľudovými misiami dával impulz ku kontinuite a k novej forme duchovného života. Obnovená viera si čoraz viac nachádzala obdivovateľov i nasledovateľov aj v zasvätenom živote. Jedným z nich bol aj írsky jezuita John Sullivan. Vo svojom živote dokázal spojiť poslanie učiteľa na kolégiu v Dubline so službou chudobným a nemocným. Katolícka cirkev ho vyhlásila 13. mája 2017 za blahoslaveného.

Čítať ďalej...

Slovenský jezuita sa stal novým viceprezidentom ESCT

Páter Miloš Lichner SJDekan jezuitskej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave páter Miloš Lichner SJ sa stal novým viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT), ktorá združuje vyše osemsto teológov z celej Európy.

Čítať ďalej...

Svedectvo Petra Dubovského SJ o skúsenosti záchrany života

Páter Peter Dubovský SJ po návrate z nemocnice.Do Vašej pozornosti ponúkame svedectvo pátra Petra Dubovského SJ, jedného zo štvorice kňazov, ktorí v utorok 18. júla utrpeli nešťastie pod alpským hrebeňom. Silné svedectvo pátra Dubovského, jezuitu, ktorý je dekanom Pápežského biblického inštitútu v Ríme, zachytil páter Jozef Bartkovjak SJ zo slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu bezprostredne po jeho prepustení z nemocnice a návrate do rehoľnej komunity v Ríme. Svedectvo pátra Petra je možné nájsť a vypočuť si na tomto linku.

Info a foto: www.sk.radiovaticana.va

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba