Jezuitipon18122017

Slovenská provincia má dvoch nových Pátrov

vysviacka Jakuba Garčára a Jaroslava MudroňaSpoločnosť Ježišova na Slovensku v týchto dňoch prežíva radosť z vysviacky dvoch nových kňazov, ktorými sa v piatok 10. apríla stali Jakub Garčár a Jaroslav Mudroň. Kňazskú vysviacku prijali z rúk otca biskupa Stanislava Stolárika v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.

Čítať ďalej...

Veľkonočný pozdrav

JRC Martin, Ráno vzkriesenia„A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ´Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.´ Hľa, povedal som vám to.“ (Mt 28, 7)

Kristus svojím krížom a zmŕtvychvstaním oslobodil celé univerzum z moci zlého a prinavrátil človeku jeho stratenú dôstojnosť.
Nech nás sviatky Veľkej noci urobia vnímavými na ohlasovanie spásnych udalostí a pripravia nás na stretnutie so Zmŕtvychvstalým Kristom, aby sme sa tak sami stali Jeho pravdivými svedkami pre iných okolo nás. To vám z úprimného srdca želajú jezuiti na Slovensku.

Obr.: Ráno vzkriesenia, JRC martin

V Afganistane prepustili uneseného jezuitu P. Kumara

P. KumaraPo viac než ôsmich mesiacoch bol prepustený jezuitský páter Alexis Prem Kumar, ktorý bol unesený v Afganistane, uvádza sa v komuniké medzinárodnej organizácie jezuitov na pomoc utečencom Jesuit Refugee Service (JRS). Jej členovia zároveň vyjadrujú vďačnosť indickej vláde za pomoc v procese jeho oslobodenia.

Čítať ďalej...

Svedectvo slovenského jezuitu z návštevy v Kurdistane

Peter Girašek SJ s kresťanskou rodinouSlovenský jezuita páter Peter Girašek, ktorý je v rámci formačného roku tzv. „tretej probácie“ už tretí mesiac na misii Jezuitskej služby utečencom (JRS - Jesuit Refugee Service) v Libanone, navštívil v uplynulom týždni pobočku JRS v irackom Kurdistane. Päť dní strávil v meste Erbil v kurdskej oblasti na severe Iraku, kde sa JRS stará o niekoľko tisíc utečencov.

Čítať ďalej...

Ikonopisecký kurz - Trlenská chata

ikony01Po roku sa jezuitskí novici opäť zúčastnili kurzu písania ikon. Nebolo to ako naposledy v Košiciach, ale pre zmenu na Trlenskej vile, ktorá sa nachádza neďaleko krásnej dedinky Vlkolínec. Kurz sa konal v dňoch 18. až 29. januára 2015 pod vedením pátra Juraja Dufku SJ a technickým umeleckým poradcom na písanie ikon bola Janka Wágnerová z Košíc.

Čítať ďalej...

Časopis Viera a život s témou k Roku zasväteného života

Viera a život 1/2015V predhovore čísla šéfredaktor Ladislav Csontos SJ pripomína, že „Odvaha Božieho povolania je výzvou pre ľudskú odvahu.“

Zasvätený život v koncilových a pokoncilových dokumentoch podrobne približuje v úvodnom materiály čísla jezuita, páter Ján Benkovský SJ.

Rozhovor s predsedníčkou Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí sestrou Magdalénou Sumilasovou OSF z Kongregácie Školských sestier sv. Františka prezrádza viac o aktivitách reholí v Roku zasväteného života i o tom, akým spôsobom chcú verejnosti viac priblížiť život za múrmi kláštorov. Pripravila ho redaktorka Andrea Eliášová.

Čítať ďalej...

Bol mŕtvy a ožil

P. Rastislav Dluhý CSsRPondelkové sväté omše pre mladých o 20.00 hod. v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave (tzv. „osmičky“) už majú svoju dlhú tradíciu. Počas tohtoročného pôstneho obdobia na týchto sv. omšiach odzneli séria tematických kázni z príležitosti Roku zasväteného života.

Čítať ďalej...

Mons. Cyril Vasiľ SJ bol vyslaný na oficiálnu návštevu Sýrie

Mons. Cyril Vasiľ SJSekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ je 13. do 18. marca vyslaný na návštevu Sýrie. Sprevádza ho páter Max Cappabianca OP, ktorý v rámci dikastéria pracuje na sekretariáte ROACO, Diela na pomoc východným cirkvám. „Táto cesta má byť viditeľným vyjadrením stálej pozornosti, s ktorou Svätá stolica neustále sleduje dramatickú situáciu ľudu Cirkvi v Sýrii a zároveň má byť podporou, ktorú kongregácia v mene Svätého Otca garantuje pastierom a veriacim v krajine“, píše sa v komuniké Kongregácie pre východné cirkvi.

Čítať ďalej...

Nenechať si ukradnúť krásu zasväteného života

Zasvätený životNiet veku v ľudskej histórií, ktorý by si neniesol so sebou túžbu žiť. Niet veku, čo by nespieval svoju pieseň: Chceme žiť krásny život. Niet však ani väčšieho omylu človeka našej planéty, ako keď z tejto túžby po krásnom živote vylúči Boha. Vtedy sa totiž stáva sirotou vlastného života. Zasvätený život je v službe krásneho života ľudí. 

Pápež František vo svojom liste k Roku zasväteného života očakáva, aby sme ako rehoľníci svedčili o radosti zo života s Bohom; o tom, že Boh môže naplniť srdce človeka a urobiť ho šťastným bez toho, aby kdekoľvek inde hľadal šťastie; aby sme svojím životom prebudili svet a boli učiteľmi spoločenstva; aby sme šli na periférie života a spytovali sa, čo Boh i dnešní ľudia očakávajú od nás. Vo svojom liste uvádza tri ciele pre Rok zasväteného života: 1. vďačne hľadieť na minulosť; 2. s nadšením prežívať súčasnosť; 3. hľadieť s nádejou do budúcnosti. Možno i vás pri čítaní jeho apoštolskej exhortácie Radosť evanjelia oslovili výzvy, ktoré uvádza vždy slovami: Nenechajme si ukradnúť! Napríklad, nádej; spoločenstvo; evanjelium! (86, 92, 97).

Čítať ďalej...

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Príbeh