Jezuitiuto20032018

Skúsenosť jezuitu utečenca

P. Timo Masár SJV predvečer 40. výročia kňazskej vysviacky, ktorú utečencovi, 1. 6. 1975, vo Svätom roku, udelil spolubrat, utečenec, slovenský biskup páter Pavol Hnilica SJ, v kláštornom kostole Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža, v Ingenbohle, vo Švajčiarsku.

Čítať ďalej...

Cirkev potrebuje pomoc veriacich laikov

Laici v CirkviTento rok si pripomíname 50 rokov od skončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Konciloví otcovia správne odhadli potreby dnešnej doby, ktoré volali po reforme. Jednou z tém bola práve úloha laikov v súčasnej Cirkvi. Koncil sa popri iných otázkach zameral na poslanie laikátu a vyzdvihol jeho nevyhnutnú i potrebnú úlohu. Laici vždy boli dôležitou súčasťou apoštolátu v spoločnosti. Koncilové zhromaždenie sa konalo v rokoch 1962 až 1965, v čase keď svetový mier bol ohrozený a pred ľuďmi stála výzva, ako sa zodpovedne postaviť k situácii vo svete. Cirkev si viac ako hocikedy predtým uvedomila dôležitosť laikov, ktorí sú správcami krajín a stoja na čelách štátov, takisto si uvedomovala potrebu sociálnej spravodlivosti a vzájomnej lásky medzi ľuďmi. Tu vyvstala pre laikov dôležitá úloha vo svete, v ktorom sa objavili nové spôsoby apoštolátu, aké umožňovala napredujúca technika a médiá.

Čítať ďalej...

Zbierka pre Nepál - poďakovanie

Pomoc pre NepálV nedeľu, 10. mája bola vo všetkých kostoloch a kaplnkách Spoločnosti Ježišovej na Slovensku vyhlásená zbierka na pomoc obetiam zemetrasenia v Nepále.

Vďaka vašej veľkodušnosti a ochote pomôcť núdznym bolo vyzbieraných celkovo 20 tisíc Eur. Táto suma ešte nie je konečná, keďže niektorí dobrodinci prejavili túžbu prispieť na tento cieľ v nasledujúcich dňoch.

Čítať ďalej...

Záverečná správa o zbierke Spev pre Afriku

Misia

Zbierka na pomoc vzdelávacím projektom v Južnom Sudáne, organizovaná katolíckou rehoľou Spoločnosť Ježišova - jezuiti na Slovensku, sa odštartovala benefičným koncertom s rovnomenným názvom „Spev pre Afriku“ 29. novembra 2013 o 19:30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske nám. 5, Bratislava - Staré mesto. Na koncerte vystúpili spevácke zbory Magis, Chorus Salvatoris a komorný kvintet ZOE. Koncert v priamom prenose vysielalo rádio Lumen. Určenie finančných darov zbierky bolo už predbežne komunikované s Východoafrickým regiónom Spoločnosti Ježišovej so sídlom v Nairobi, Keňa, do ktorého patrí aj jezuitské školstvo a vzdelávacie projekty v Južnom Sudáne.

Čítať ďalej...

Dekanom TFTU sa opätovne stal P. Miloš Lichner SJ

Miloš Lichner SJAkademický senát (AS) Teologickej fakulty Trnavskej univerzity(TFTU) so sídlom v Bratislave v stredu, 29. apríla jednohlasne zvolil na funkciu dekana Miloša Lichnera SJ.

Čítať ďalej...

V Sýrii bol unesený ďalší kňaz

P. Jacques MouradUplynuli menej ako dva roky od únosu jezuitu Paola Dall'Oglia z mníšskej komunity Deir Mar Musa v sýrskej Raqqe (29. júla 2013), a na kláštor ležiaci 80 km severne od Damasku dolieha nová dráma únosu. Včera v Qaryataine – malom mestečku v strednej Sýrii 100 km od Palmyry – bol unesený páter Jacques Mourad, ktorý tu dvanásť rokov stál na čele sýrskej katolíckej farnosti a žil v kláštore Mar Elias. Posledný kontakt mal páter Mourad s komunitou Deir Mar Musa včera okolo poludnia.

Čítať ďalej...

Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Munkovcov

01 Munkovci, ukončenie procesuPondelok, 20. apríla sa uskutočnilo slávnostné záverečné zasadnutie tribunálu, ktorým sa ukončila diecézna fáza procesu blahorečenia Tomáša Munka – novica Spoločnosti Ježišovej a jeho otca Františka Munka. Tohto zasadnutia sa zúčastnili aj novici z ružomberského noviciátu, pre ktorých to bola chvíľa o to radostnejšia, že jeden z týchto dvoch mučeníkov bol práve jezuitským novicom a svojimi postojmi a hrdinským životom sa stal veľkým vzorom pre ďalšie generácie novicov nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj na celom svete.

Čítať ďalej...

Kauza blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov je už v Ríme

Proces MunkovciKauza blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bola dňa 19. mája 2015 odovzdaná vatikánskej Kongregácii pre kauzy svätých. Generálny postulátor Spoločnosti Ježišovej P. Anton Witwer SJ spolu s vicepostulátormi P. Ondrejom Gabrišom SJ a p. Františkom Mikloškom na úrade Kongregácie vo Vatikáne odovzdali úradne zapečatenú kompletnú dokumentáciu diecéznej fázy procesu. Pri odovzdaní písomností v rozsahu dvoch škatúľ boli prítomní aj provinciál slovenských jezuitov P. Rudolf Uher SJ a predstavený komunity Seniorátu v Ivanke pri Dunaji P. Emil Váni SJ.

Čítať ďalej...

Zasvätený život - skutočnosť či mýtus?

konferencia1Zhrnúť, oceniť a sprítomniť prácu, život a svedectvo tisícok ľudí, ktorí dnes žijú v zasvätenom živote, ale aj zamyslieť sa nad tým, čo môže tento spôsob života priniesť dnešnému svetu, bolo cieľom medzinárodnej konferencie, na ktorej sa vo štvrtok, 9. apríla v Bratislave stretli zástupcovia cirkevného, verejného a akademického života. Na sympóziu v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity sa pozreli na život zasvätených z viacerých pozícii, ktoré zastávajú rozličné osobnosti doma i vo svete. Na podujatí sa zúčastnili viacerí biskupi a stovka rehoľníkov z rôznych reholí, kongregácií a sekulárnych inštitútov. Potvrdili, že konferencia je nielen príležitosťou pre diskusiu o ďalších formách spolupráce na rozličných úrovniach, ale ale príležitosťou na to, aby boli obe strany vzájomne aktívnejšie pri budovaní osobných vzťahov a nových projektov.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba