Jezuitištv23032017

Jezuiti sa v roku 2016 zídu na generálnej kongregácii

P. Adolfo Nicolás SJ s pápežom Františkom pri audiencii akademickej obce Pápežskej gregoriánskej univerzity 10. apríla 2014 vo VatikáneSpoločnosť Ježišova sa v roku 2016 zíde na generálnej kongregácii, zameranej na voľbu nového generálneho predstaveného. Oznámil to dnes v liste adresovanom celej Spoločnosti Ježišovej generálny predstavený páter Adolfo Nicolás SJ.

Čítať ďalej...

P. Rudolf Uher prevzal úrad

P. Rudolf Uher SJV nedeľu 11. mája, ktorá sa slávi ako Nedeľa Dobrého pastiera, prevzal službu provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher SJ. Slávnostné uvedenie do úradu sa konalo pri svätej omši o 11. hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Páter Rudolf Uher bol tejto služby menovaný 19. decembra 2013 generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej, pátrom Adolfom Nicolásom. V období po náhlom úmrtí predchádzajúceho provinciála pátra Petra Bujka dňa 3. septembra 2013 provinciu viedol viceprovinciál páter Jozef Šuppa.

Čítať ďalej...

Nové číslo Posla - máj

Posol MájČo nájdete v májovom čísle mesačníka Posol?

Autor úvodníka Roman Modig sa zamýšľa nad mariánskym odkazom svätého pápeža Jána Pavla II., ktorý zanechal Slovensku.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu pripomína veľké dielo Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, ktoré od svojho vzniku šíri modlitbami a obetami venovanými Božskému Srdcu. Autorka článku Margita Mališová zároveň pripomína možnosť zapojiť sa do laického spoločenstva kongregácie a pomáhať tak i dnes v tomto úsilí.

Čítať ďalej...

Nové číslo bulletinu Jezuiti dnes

V novom čísle bulletinu Jezuiti dnes vám prinášame rozhovor s novým provinciálom Spoločnosti Ježišovej P. Rudolfom Uherom, príspevky od jezuitov pôsobiacich na rôznych miestach, doma aj v zahraničí. Rozhovor s našim spolupracovníkom Ing. Gabrielom Sabom. Na konci tiež silné životné svedectvo P. Benjamína Martinského SJ. Veríme, že vám tieto články budú povzbudením a pomôžu vám nahliadnuť do života a práce jezuitov na Slovensku.

Čítať ďalej...

Dvaja slovenskí školastici prijali diakonskú vysviacku

VysviackaVo Veľkonočný utorok, 22. apríla dvaja naši školastici Jakub Garčár SJ a Jaroslav Mudroň SJ, spolu s ďalšími šiestimi jezuitmi z Chorvátska, Talianska, Spojených Štátov Amerických, Srí Lanky a Portugalska, prijali diakonskú vysviacku v jezuitskom Kostole del Gesù v Ríme. Svätiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, tajomník kongregácie pre východné Cirkvi. Blahoželáme im k diakonskej vysviacke a vyprosujeme radostnú službu v Pánovi.

Nové číslo časopisu Viera a Život

Viera a životDruhé tohtoročné vydanie časopisu pre kresťanskú orientáciu Viera a život sa venuje aktuálnej téme: Budujeme pro-family spoločnosť?

Úvodná analýza Rodina – dobro človeka z pera docenta Rastislava Bednárika, ktorý pôsobí v rámci Európskej komisie v odbornej skupine monitorujúcej vývoj legislatívy v oblasti sociálnej ochrany ponúka pozoruhodnú sondu do života slovenských a európskych rodín.

Čítať ďalej...

Akcia 365 máj

Akcia 365Bezprostredne po Veľkej noci sa tešíme z daru Cirkvi, ktorá sa zrodila v smrti a zmŕtvychvstaní nášho Pána. Z tejto myšlienky vychádza aj téma Akcie 365 na nasledujúci mesiac. Všíma si ďalej úlohu a miesto aktívnych i pasívnych veriacich v celkovej misii Cirkvi kde si svoje miesto nájde každý.

Čítať ďalej...

P. Jozef Kyselica novým rektorom Kolégia v Bratislave

Jozef KyselicaNa tretiu veľkonočnú nedeľu, 4. mája pri svätej omši o 11.00 hod. v jezuitskom kostole v Bratislave bol P. Jozef Kyselica SJ uvedený do úradu rektora Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Do tejto služby bol menovaný dekrétom P. Generála Adolfa Nicolása SJ zo 16. marca 2014. Túto funkciu prevzal po P. Rudolfovi Uherovi SJ, ktorý bude 11. mája pri svätej omši o 11:00 v jezuitskom kostole v Bratislave uvedený do úradu provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.

Čítať ďalej...

Jezuitské akademické inštitúcie na stretnutí so Svätým Otcom

Pápež FrantišekPápež František prijal na audiencii v Aule Pavla VI. profesorov, zamestnancov a študentov troch pápežských inštitúcií, vedených Spoločnosťou Ježišovou. Ide o Pápežskú Gregorovu univerzitu, Pápežský biblický inštitút a Pápežský východný inštitút. Stretnutie otvoril generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Adolfo Nicolás.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby