Jezuitistr25042018

Bol mŕtvy a ožil

P. Rastislav Dluhý CSsRPondelkové sväté omše pre mladých o 20.00 hod. v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave (tzv. „osmičky“) už majú svoju dlhú tradíciu. Počas tohtoročného pôstneho obdobia na týchto sv. omšiach odzneli séria tematických kázni z príležitosti Roku zasväteného života.

Čítať ďalej...

Nenechať si ukradnúť krásu zasväteného života

Zasvätený životNiet veku v ľudskej histórií, ktorý by si neniesol so sebou túžbu žiť. Niet veku, čo by nespieval svoju pieseň: Chceme žiť krásny život. Niet však ani väčšieho omylu človeka našej planéty, ako keď z tejto túžby po krásnom živote vylúči Boha. Vtedy sa totiž stáva sirotou vlastného života. Zasvätený život je v službe krásneho života ľudí. 

Pápež František vo svojom liste k Roku zasväteného života očakáva, aby sme ako rehoľníci svedčili o radosti zo života s Bohom; o tom, že Boh môže naplniť srdce človeka a urobiť ho šťastným bez toho, aby kdekoľvek inde hľadal šťastie; aby sme svojím životom prebudili svet a boli učiteľmi spoločenstva; aby sme šli na periférie života a spytovali sa, čo Boh i dnešní ľudia očakávajú od nás. Vo svojom liste uvádza tri ciele pre Rok zasväteného života: 1. vďačne hľadieť na minulosť; 2. s nadšením prežívať súčasnosť; 3. hľadieť s nádejou do budúcnosti. Možno i vás pri čítaní jeho apoštolskej exhortácie Radosť evanjelia oslovili výzvy, ktoré uvádza vždy slovami: Nenechajme si ukradnúť! Napríklad, nádej; spoločenstvo; evanjelium! (86, 92, 97).

Čítať ďalej...

Niekoľko dôležitých vecí týkajúcich sa Synody o rodine

Synoda o rodinePonúkame vám pár dôležitých vecí okolo III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody „Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie“ Vatikán, 5. - 19. október 2014

Čítať ďalej...

Referendum ako možnosť dialógu

JezuitiMilí priatelia,
Spoločnosť Ježišova víta a podporuje blížiace sa referendum a povzbudzuje všetkých, ktorým záleží na zdravom rozvoji ľudského života v našej spoločnosti, aby podporili v referende 7. februára 2015 témy týkajúce sa rodinného života a výchovy detí sformulované do troch otázok.

Čítať ďalej...

Pápež František k problematike Synody o rodine

Synoda o rodineSvätý Otec František: exkluzívny rozhovor pre argentínsky denník «La Nacion» s Elisabettou Piquéovou 7. decembra 2014.
50-minútový rozhovor v Dome sv. Marty vo Vatikáne noviny uverejnili v štyroch blokoch. Toto je jeden z nich, venovaný nedávnej synode o rodine:

Čítať ďalej...

Zomrel arcibiskup Giuseppe Pittau

Pittau SJV súvislosti s úmrtím arcibiskupa Giuseppeho Pittaua SJ, dlhoročného jezuitského misionára v Japonsku, zaslal pápež František telegram generálnemu predstavenému Spoločnosti Ježišovej pátrovi Adolfovi Nicolásovi. Vyjadruje v ňom kondolenciu spolubratom a všetkým smútiacim. Hovorí o príkladnej službe zosnulého evanjeliu, spomínajúc jeho misionársky apoštolát v Japonsku, kde aj ukončil svoj pozemský život. Páter Giuseppe Pittau zomrel 26. decembra v Tokiu vo veku 86 rokov.

Čítať ďalej...

„Pohostinnosť na hraniciach“

Pohostinnosť na hraniciach„Otvorenie dverí presídlencom nie je len kresťanská, ale ľudská hodnota,“ hovorí P. Generál.
Pri príležitosti 34. výročia Jezuitskej utečeneckej služby (JRS) P. Adolfo Nicolás, Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, poskytol rozhovor P. Federicovi Lombardimu SJ, riaditeľovi Tlačového strediska Svätej Stolice, na tému Pohostinnosť na hraniciach. Udalosť organizovali JRS a Centro Astalli v Ríme. Diskutovalo sa o troch hlavných bodoch: 1) Prijatie a pohostinnosť utečencov a presídlencov, 2) Zmierenie, 3) Prístup ku vzdelávaniu pre všetky deti na svete.

Čítať ďalej...

Vianočný pozdrav

Vianoce Jezuiti"Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán." (Lk 2, 10-11)

Nech príchod Spasiteľa naplní radosťou naše srdcia a dá nám milosť ohlasovať celým svojím bytím túto spásnu udalosť všetkým ľuďom, s ktorými zdieľame život na tejto zemi. To vám z úprimného srdca želajú jezuiti na Slovensku

Čítať ďalej...

Akcia 365 december

akcia 365Tohoročnú jeseň častou témou v Cirkvi boli rozhovory o problematike rodiny. Napomohla tomu mimoriadna synoda v októbri 2014. Z prednášky W. Kaspera na tejto synode je zostavená aj úvaha o rodine a jej význame pre december 2014.
Akcia 365 chce podnietiť aj touto cestou našu ochotu k odpovednému prežívaniu adventu i vynachádzavosť pri konaní dobrých skutkov. Nech sa rodina stane prvým miestom, kde sa naše odhodlanie aj prakticky uskutoční.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život