Jezuitistr22112017

Viera a život 5/2014

Viera a život 5/2014Viera a život – časopis pre kresťanskú orientáciu v aktuálnom čísle 5/ 2014 prináša tému: Univerzálnosť Cirkvi – bohatstvo pre každú dobu

Čítať ďalej...

Rozhovor: Život sa nikdy nedá spútať smrťou

Tomáš Jellúš SJSlovenský informačný portál aktualne.sk priniesol zaujímavý rozhovor s jezuitom, P. Tomášom Jellúšom SJ, pod názvom: Dáva posledné pomazanie: Život sa nikdy nedá spútať smrťou. Rozhovor pripravila redaktorka Stanislava Harkotová.

Čítať ďalej...

P. Dubovský SJ medzi novými členmi teologickej komisie.

Peter Dubovský SJSvätý Otec vymenoval nových členov Medzinárodnej teologickej komisie a obnovil mandát bývalých členov z posledných piatich rokoch. V ďalšom päťročnom období rokov 2014 - 2019 bude jedným z tridsiatich členov komisie aj slovenský jezuita páter Peter Dubovský SJ, dekan Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.
Prevzaté z: Radiovaticana

Zrenovovaný oltár košických mučeníkov

Oltár troch košických mučeníkovUž niekoľko rokov v Dóme sv. Alžbety v Košiciach prebiehajú intenzívne reštaurátorské práce realizované združením VILLARD pod vedením akademického sochára profesora Jozefa Poruboviča.
Od minulého týždňa sa v Dóme opäť skvie renovovaný Oltár Troch košických mučeníkov. Melichara Grodeckého, Mareka Križina a Štefana Pongráca vyhlásil za svätých pápež Ján Pavol II v roku 1995. Im zasvätený oltár vyhotovil v roku 1923 v Banskej Štiavnici Ľudovít Tihányi. Nachádza sa v juhovýchodnom krížení hlavnej a priečnej lode katedrály.

Čítať ďalej...

Viera a život 4/2014

Viera a život č. 4 /2014Viera a život č. 4 /2014 – časopis pre kresťanskú orientáciu sa venuje téme podnikateľskej etiky (nielen) v našich časoch, ale aj niektorým otázkam dôstojnosti a solidarity, prináša tieto zaujímavé príspevky:

Čítať ďalej...

Medzinárodná vedecká konferencia v Trnave

konferencia1

Na pôde Trnavskej univerzity v Trnave sa 6. 10. 2014 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia univerzít s jezuitskou tradíciou Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie. Organizátormi konferencie boli Trnavská univerzita a University of Scranton, pod záštitou P. Mgr. Rudolfa Uhera SJ, zástupcu Veľkého kancelára Teologickej fakulty, provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej, Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD., predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Vladimíra Butka, primátora mesta Trnava, a prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., rektora Trnavskej univerzity. Konferenciu svojou účasťou podporil tiež zástupca Pátra Generála Spoločnosti Ježišovej, páter Michael Garanzini SJ, ktorý je zodpovedný za vzdelávanie na jezuitských univerzitách a zároveň je rektorom jezuitskej University Loyola v Chicagu.

Čítať ďalej...

Svedectvo krvi

Košický mučeníciSvedectvo krvi je projekt autora, profesora a dramatika Karola Horáka. Autor v ňom približuje príbeh a silné životné svedectvo troch mužov, jezuitov Štefana Pongráca a Melichar Grodeckeho a Marek Križin ostrihomského kanonika. Títo traja svedkovia viery sú u známi ako svätí Košický mučeníci. Títo traja muži boli boli napojený na Zdroj Života a to im dalo silu obstáť. Zbabelo neutiekli a vydali svedectvo, Svedectvo krvi.

Čítať ďalej...

Jezuiti sa modlili so Svätým Otcom

Pápež FrantišekPri príležitosti 200. výročia obnovenia Spoločnosti Ježišovej, Svätý Otec predsedal ďakovnej liturgii (vešpery). Modlitba s Pápežom Františkom sa konala 27. septembra o 17:00 v hlavnom jezuitskom kostole al Gesú v Ríme za účasti Generálneho predstaveného P. Adolfa Nicolása SJ. Prítomných bolo okolo tristo jezuitov a ďalších spolupracovníkov rádu.
Vo svojej homílii Pápež František rekapitulovať pohnuté dejiny Spoločnosti, jej zrušenie a obnovenie. Okrem iného povedal:
Loďkou Spoločnosti zakývali vlny a nie je na tom nič divného. Aj Petrovej loďke sa to dnes môže stať. Noc a moc tmi sú vždy blízko. Veslovanie je namáhavé. Jezuiti majú byť skúsenými a cennými veslármi (Pius VII.,Sollecitudo omnium ecclesiarum): preto veslujte! Veslujete a buďte silný aj proti vetru! Veslujme v službách Cirkvi. Veslujme spoločne! Avšak zatiaľčo veslujeme – všetci veslujeme, aj Pápež na Petrovej loďke vesluje – musíme sa veľmi modliť: „Pane zachráň nás!“ Pane zachraňuj svoj ľud! Hoc sme aj maloverní a hriešni muži, Pán nás zachráni. Dúfajme v Pána. Ustavične dúfajme v Pána.

Čítať ďalej...

Stretnutie mladých jezuitov - EJIF

EJIFAj tento rok sa mladí jezuiti vo formácii stretli na pravidelnom medzinárodnom stretnutí pod názvom EJIF (European Jesuits in Formation). Toto stretnutie má dlhoročnú tradíciu a každá európska provincia zväčša vysiela jedného mladého jezuitu. Slovenskú provinciu na tomto stretnutí zastupoval školastik Samuel Jackanič SJ. Cieľom EJIF-u je vzájomné spoznávanie sa mladých jezuitských školastikov. Je to taktiež skúsenosť medzinárodného charakteru a poslania Spoločnosti Ježišovej. Tohtoročné stretnutie sa konalo v Ríme od 29. júla do 17. augusta a zúčastnilo sa ho 23 jezuitských školastikov. Hlavnou témou EJIF-u bolo 200. výročie Obnovenia Spoločnosti Ježišovej.

Čítať ďalej...

Prednášky

Príhovory

Zamyslenia

Biblia

Príbeh