Jezuitipia22092017

Pred 200 rokmi pápež Pius VII. obnovil jezuitov

ObnovenieDňa 7. augusta 1814 pápež Pius VII. vykonal slávnostný akt obnovenia rehole, keď navštívil hlavný jezuitský kostol v Ríme a predsedal eucharistii pri oltári s hrobom sv. Ignáca z Loyoly. Po svätej omši sa konala ceremónia v priľahlej Kaplnke šľachticov, kde bola slávnostne prečítaná bula Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum. Týmto slávnostným aktom sa skončilo vyše 40-ročné obdobie zrušenia Spoločnosti Ježišovej. Pri rannej svätej omši (7. augusta) v Dome sv. Marty vo Vatikáne so Svätým Otcom Františkom koncelebrovala skupina jezuitských formátorov, zodpovedných za strediská tzv. „tretej probácie“ na celom svete. Inštruktori tretej probácie sprevádzajú členov rehole v niekoľkomesačnej príprave na zloženie posledných sľubov.

Čítať ďalej...

Mnoho darov v jednom Duchu na Magise

Magis budapestPo minuloročnom úspešnom prvom ročníku Stredoeurópskeho Magisu organizovanom jezuitmi na Slovensku na Slovensku sa koncom júla tohto roka konal druhý ročník tentokrát pripravený Maďarskými jezuitmi s mottom “Mnoho darov v jednom Duchu”.

Čítať ďalej...

Family Xaveriáda 2014

xaveriada1Family Xaveriáda 2014 je prázdninové podujatie, ktoré má za cieľ obnovu mladých ľudí a rodín v kresťanskej viere. Podujatie vychádza zo skúsenosti duchovných obnov pri stretávaní sa rodín a mladých ľudí počas rôznych životných príležitosti, pri modlitbe a úvahách na biblické námety. Využíva zážitky z putovania, z ľudských priateľstiev, z obdivu prírodných krás a zo skúsenosti ticha. Podujatie pripravujú spoločenstvá rodín pri jezuitských a uršulínskych kostoloch v Bratislave, v Trnave a v Ružomberku v spolupráci s jezuitmi.

Čítať ďalej...

Mladí jezuiti sa stretli s pápežom Františkom

EJIFV deň liturgickej spomienky sv. Petra Fabera 2. augusta, pápež František slávil svätú omšu v Dome sv. Marty za účasti 24 mladých jezuitov z rozličných krajín Európy. Ide o účastníkov celoeurópskeho programu pre jezuitov vo formácii EJIF (European Jesuits in Formation). Cieľom ich stretnutia od 30. júla do 17. augusta v Ríme je upevnenie vzájomných vzťahov medzi jezuitmi z rozličných národov, prehĺbenie sa v spiritualite a v poznaní dejín rehole, ktorá slávi 200 rokov od svojho obnovenia.

Čítať ďalej...

Akcia 365 júl

Akcia 365Pred nami je čas prázdnin a dovoleniek. Aj keď škola a zamestnanie ostane na čas bokom, viac vystúpi do popredia rodina. Vraciame sa k nej v čase oddychu a jej bezpečnosť a pokojné zázemie ocení každý, kto bol vystavený verejnému tlaku. Rodine venujeme úvahu na mesiac júl, a to v súvise s rodovou rovnosťou, ktorá ju rozrušuje aj v čase prázdnin. Venujme obdobie voľna práve na jej posilnenie a vzájomnú blízkosť.

Akcia 365 júl PDF

Čítať ďalej...

Svätý Otec obedoval u jezuitov

Pápež a Adolfo Nicolás SJV deň liturgického sviatku zakladateľa Spoločnosti Ježišovej sv. Ignáca z Loyoly navštívil Svätý Otec František komunitu jezuitov v Ríme. Krátko pred jednou hodinou popoludní zavítal do generálneho domu rehole neďaleko Vatikánu, kde sa naobedoval v kruhu rehoľných spolubratov. Svätého Otca privítal generálny predstavený páter Adolfo Nicolás SJ. Spolustolovníkmi pápeža boli okrem členov miestnej komunity aj rodinní príslušníci pátra Paola Dall’Oglia SJ, uneseného pred rokom v Sýrii. Spolu so Svätým Otcom obedovalo aj 24 mladých jezuitských školastikov (bohoslovcov) z rozličných krajín Európy, ktorí sa v dňoch 30.7. – 17.8. zúčastňujú v Ríme na celoeurópskom komunitnom programe pre jezuitov vo formácii EJIF (European Jesuits in Formation) zameranom na upevnenie vzájomných vzťahov medzi jezuitmi z rozličných národov a na prehĺbenie sa v spiritualite a poznaní dejín rehole. Skupinu, v ktorej Slovensko zastupoval Samuel Jackanič SJ, sprevádzal predseda Rady európskych jezuitských provinciálov P. John Dardis SJ. Po slávnostnom obede Svätý Otec navštívil kaplnku jezuitského domu, ktorú zdobí umelecká mozaika P. Marka Rupnika SJ. 

Čítať ďalej...

Viera a život 3/2014

Viera a životPráve vyšlo tretie tohtoročné číslo dvojmesačníka pre kresťanskú orientáciu Viera a život, prináša tieto témy:

Čítať ďalej...

Zomrel P. Vladimír Pavla SJ

P. Vladimír PavlaNebeský Otec si v sobotu (19. júla 2014) povolal k sebe P. Vladimíra Pavlu SJ vo veku 64 rokov. P. Pavla zomrel v kruhu spolubratov v piešťanskej komunite.
S naším drahým zosnulým sme sa rozlúčili zádušnou svätou omšou v stredu 23. júla 2014 o 10:00 v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch. Telesné pozostatky boli následne prevezené do farnosti Lovčica-Trubín, kde boli pochované na miestnom cintoríne. Obradom na obidvoch miestach predsedal P. Provinciál Rudolf Uher SJ.

Čítať ďalej...

Slávnostné sľuby Pátra Jána Benkovského SJ

P. Ján Benkovský SJV deň spomienky svätého Alojza Gonzagu, 21. júna 2014 pri eucharistickej slávnosti o 9:00 v jezuitskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Košiciach zložil svoje slávnostné rehoľné sľuby Páter Ján Benkovský čím bol definitívne začlenený do Spoločnosti Ježišovej. Svoje sľuby zložil do rúk Pátra Provinciála Rudofa Uhera SJ.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Svedectvo

Teológia

Spiritualita