Jezuitistr24052017

Čo prináša januárové číslo mesačníka Posol?

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.V čase, keď počúvame rozličné apokalyptické scenáre vývoja sveta, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová, že stále sme v Božích rukách. „Jeho ruky nás utešujú v čase smútku, náš Otec nás hladí! A v týchto pohladeniach je často aj odpustenie.“ Hlava Katolíckej cirkvi núti čitateľov premýšľať nad istotou, akou je Boh a ktorej sa nič nevyrovná.

Čítať ďalej...

Vianočné číslo bulletinu JEZUITI dnes

Vianočné číslo bulletinu JEZUITI dnes

Do vašej pozornosti ponúkame nové číslo bulletinu JEZUITI dnes, ktorý vydáva slovenská provincia jezuitov pre našich spolupracovníkov, priateľov a známych. V najnovšom čísle bulletinu nájdete rozhovor s pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej, ktorý sa v októbri a novembri zúčastnil 36. generálnej kongregácie v Ríme (plné znenie rozhovoru s názvom „Potešovaní skúsenosťou lásky Boha” je možné nájsť na našej stránke), ale aj správy zo zaujímavých a rôznorodých jezuitských akcií či rozhovor o trnavskom UPeCe sv. Stanislava Kostku.

Čítať ďalej...

Nádvorie hľadajúcich: Nové podoby chudoby

Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave na Kapitulskej ulici 26. usporiadala iniciatívu „Nádvorie hľadajúcich“. Nové podujatie si kladie za cieľ umožniť dialóg medzi svetom viery a neviery. Na prvom stretnutí prebiehali rozhovory o nových podobách chudoby, o jej príčinách a východiskách. Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave na Kapitulskej ulici 26. usporiadala iniciatívu „Nádvorie hľadajúcich“. Nové podujatie si kladie za cieľ umožniť dialóg medzi svetom viery a neviery.

Čítať ďalej...

Potešovaní skúsenosťou lásky Boha (rozhovor)

Páter Rudolf Uher SJ s novým pátrom generálom Arturom Sosom SJV poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, ktorá trvala od 2. októbra do 12. novembra, zhromaždila v Ríme jezuitov z celého sveta. S pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie jezuitov, ktorý sa jej zúčastnil ako jeden z jej delegátov, sme sa po jej skončení rozprávali nielen o priebehu kongregácie i samotnej voľby generálneho predstaveného, ale aj o smerovaní jezuitskej rehole a o jej hlavných prioritách.

Čítať ďalej...

Mozaika správ z JPC v Piešťanoch

V súčasnosti sa v JPC stretáva každý týždeň 29 skupín a spoločenstiev.

V súčasnosti sa v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch stretáva každý týždeň 29 skupín a spoločenstiev. 13 z týchto spoločenstiev je v treťom roku formácie v rámci CVX, ktorým sa venuje páter Leopold Slaninka. Ďalším 2, ktoré sú v druhom roku formácie, sa venujú pátri Bunček a Záhoranský, pričom páter Valašík založil vlastné biblické stretko.

Čítať ďalej...

Jesenné aktivity CPPR v Trnave

Centrum pomoci pre rodinu pripravilo pre všetkých dobrovoľníkov (vedúcich stretiek, dobrovoľníkov z projektu Sára pracujúcich v rodinách a z projektu Tereza pre seniorov) víkendové vzdelávanie, počas ktorého mohli nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti komunikácie,  práce s deťmi aj seniormi, rodinných financií a zároveň mohli napredovať vo svojom duchovnom živote, aby mohli aj naďalej a ešte lepšie slúžiť iným.V jezuitskom Centre pomoci pre rodinu v Trnave sme po prázdninách opäť rozbehli už tradičné projekty: stretká detí a rodín, manželské večery, prednášky na rôzne témy a takisto projekt Biblia očami detí pre menšie deti.

Čítať ďalej...

Kým bol P. H. Kolvenbach SJ, bývalý generál jezuitov?

Peter-Hans Kolvenbach SJDo Vašej pozornosti ponúkame text poľského jezuitu pátra Bogusława Steczeka SJ, bývalého asistenta pátra Petra-Hansa Kolvenbacha SJ pre východoeurópske jezuitské provincie v rokoch 1990 - 2003, v ktorom spomína na osobu bývalého pátra generála a predstavuje ho na základe vlastných skúseností a spomienok, ktoré mu zostali z čias dlhoročnej spolupráce so zosnulým holandským jezuitom.

Čítať ďalej...

Čo prináša decembrové číslo mesačníka Posol?

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha. Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína to, čo patrí k podstate Vianoc: „Nech Kristovu moc, ktorá je oslobodením a službou, pocítia toľké srdcia trpiace vojnami, prenasledovaniami, otroctvom. Nech svojou dobrotivosťou táto božská moc sníme tvrdosť zo sŕdc mužov a žien, ponorených do svetskosti a ľahostajnosti.“

Čítať ďalej...

Zomrel páter P. H. Kolvenbach SJ

Počas svojej služby v úrade najvyššieho jezuitského predstaveného bol svojimi spolubratmi vnímaný ako hlboko duchovný a mimoriadne pokorný muž, ktorého služba bola charakterizovaná veľkou láskou a nenápadnosťou. K Pánovi života a smrti odišiel v sobotu, 26. novembra, v libanonskom Bejrúte vo veku 87 rokov bývalý generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, páter Peter-Hans Kolvenbach SJ. Páter Kolvenbach bol v rokoch 1983 - 2008 v poradí 29. generálnym predstaveným jezuitskej rehole.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Modlitby