Jezuitined22012017

Významné jubileum TF TU (rozhovor)

P. Ladislav Csontos SJJezuitská Teologická fakulta Trnavskej univerzity si v týchto dňoch pripomína vzácne výročie. O jej predchodcovi, Teologickom inštitúte sv. Alojza, jeho histórii, poslaní a ťažkostiach, ako aj o transformácii na súčasnú TF TU sme sa rozprávali s P. Ladislavom Csontosom SJ, ktorý sa po transformácii z Teologického inštitútu sv. Alojza na TF TU stal jej prvým dekanom.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v októbrovom čísle mesačníka Posol?

Októbrové číslo mesačníka PosolSvedčiť o Božej láske – je titulok rubriky Stále aktuálne slová. Pápež František pripomína, že v októbri si pripomenieme 90. výročie Svetového dňa misií, ktorý schválil pápež Pius XI. Pozýva nás, aby sme ponúkli všetky talenty na ohlasovanie evanjelia a pre službu súcitu voči celej ľudskej spoločnosti.

Čítať ďalej...

My jezuiti potrebujeme ísť do hĺbky (rozhovor)

Vladyka Milan Lach SJDo Vašej pozornosti ponúkame rozhovor s vladykom Milanom Lachom SJ, v ktorom pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie rozpráva okrem iného o tom, ako biskupské menovanie zmenilo jeho život, ako vníma periférie slovenskej Cirkvi a spoločnosti, ale aj o tom, ako vníma úlohu slovenských jezuitov a akým spôsobom by podľa neho mali obohacovať náš cirkevný i spoločenský kontext. Zhováral sa Samuel Jackanič SJ.

Čítať ďalej...

Jezuitský kalendár 2017

Jezuitský kalendár 2017Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo jezuitský kalendár na rok 2017 v stolovom formáte, obsahuje cirkevný aj občiansky zoznam mien a sviatkov i citáty významných osobností. Na jeho tvorbe spolupracovali P. Milan Hudaček SJ.

Čítať ďalej...

Striktné odmietnutie násilia musí islam premietnuť do výchovy

Páter Samir Khalil Samir SJV posledných dňoch sa objavilo viacero verejných postojov verejných predstaviteľov z prostredia islamu, ktoré s plnou ráznosťou odmietli násilie páchané pod rúškom náboženstva. Marocký kráľ Mohamed VI. vyzval svojich občanov, aby sa spolu s kresťanmi a židmi postavili proti nenávisti. V liste určenom pápežovi Františkovi sa veľký ajatolláh Naser Makarem Širazi z iránskeho mesta Kom poďakoval Svätému Otcovi za to, že jasne odlišuje terorizmus a islam. Odsúdenie džihádistického fanatizmu verejne vyslovil aj veľký mufti Chorvátska Aziz Hasanović, ktorý je hosťom Mítingu hnutia Comunione e Liberazione v Rimini.

Čítať ďalej...

Boh obdivuhodný vo svojich svätých

Pútnik modliaci sa pri hrobe sv. Ignáca z Loyoly v hlavnom jezuitskom kostole del Gesu v Ríme.V deň sviatku sv. Ignáca v Kostole del Gesú v Ríme boli veriaci účastní nevšednej slávnosti. Taliansky provinciál jezuitov p. Gianfranco Matarazzo požehnal bronzovú archu oslávenej Spoločnosti Ježišovej. Archa obsahuje viaceré relikvie svätých a blahoslavených jezuitov, ktoré uchováva tamojšia jezuitská provincia. Umelecká schránka s dĺžkou 110 cm, výškou 55 cm a šírkou 55 cm stojí na štyroch podstavcoch vo forme zvierat, ktoré symbolizujú zlo zaťažené váhou archy. Prvým zvieraťom je korytnačka, ktorá je symbolom lenivosti, druhým je ropucha ako symbol ošklivosti, potom had ako symbol pokúšania a nakoniec jež ako symbol egoistického uzavretia sa. Na väčších stranách archy sú zobrazené scény zo života sv. Ignáca a niektoré služby jeho charizmy v reholi. Umelecké dielo vytvoril taliansky sochár Ernesto Lamagna.

Čítať ďalej...

Cyril Vasiľ SJ kazateľom na odpuste v Klokočove

Vladyka Cyril sa vo svojej homílii zameral na tému strachu v živote dnešnej spoločnosti a kresťana. Zdôraznil, že ten, kto je spojený s Kristom a jeho Matkou, je oslobodený od strachu, ktorý nás dnes zviera zo všetkých strán. Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa v nedeľu, 14. augusta v slávnostnej homílii prihovoril veriacim počas slávnostnej Božskej Liturgie na najväčšom odpustovom mieste Košickej gréckokatolíckej eparchie v Klokočove. Vladyka Cyril sa vo svojej homílii zameral na tému strachu v živote dnešnej spoločnosti a kresťana. Zdôraznil, že ten, kto je spojený s Kristom a jeho Matkou, je oslobodený od strachu, ktorý nás dnes zviera zo všetkých strán.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v septembrovom čísle mesačníka Posol?

Septembrové číslo mesačníka Posol.„Aká je moja viera v Ježiša Krista? A mení mi táto viera život?“ Tieto a ďalšie naliehavé otázky kladie pápež František. Viac jeho inšpiratívnych myšlienok o tom, čo v praxi znamená vzrastať vo viere, nájdete v rubrike Stále aktuálne slová.

Čítať ďalej...

Pred 40 rokmi zomrel P. Stanislav Polčin SJ

P. Stanislav Polčin SJPred 40 rokmi zavŕšil svoj plodný život páter Stanislav Polčin, člen Spoločnosti Ježišovej a dlhoročný redaktor Vatikánskeho rozhlasu. Z Ríma sa jeho hlas ozýval od roku 1953 po dve desaťročia a bol to práve on, kto preložil do slovenčiny kompletné dokumenty II. vatikánskeho koncilu.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Básne