Jezuitined18022018

Akcia 365 máj

Akcia 365Bezprostredne po Veľkej noci sa tešíme z daru Cirkvi, ktorá sa zrodila v smrti a zmŕtvychvstaní nášho Pána. Z tejto myšlienky vychádza aj téma Akcie 365 na nasledujúci mesiac. Všíma si ďalej úlohu a miesto aktívnych i pasívnych veriacich v celkovej misii Cirkvi kde si svoje miesto nájde každý.

Čítať ďalej...

Jezuitské akademické inštitúcie na stretnutí so Svätým Otcom

Pápež FrantišekPápež František prijal na audiencii v Aule Pavla VI. profesorov, zamestnancov a študentov troch pápežských inštitúcií, vedených Spoločnosťou Ježišovou. Ide o Pápežskú Gregorovu univerzitu, Pápežský biblický inštitút a Pápežský východný inštitút. Stretnutie otvoril generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Adolfo Nicolás.

Čítať ďalej...

Svätorečený bol jezuita Jozef de Anchieta

AnchietaVo štvrtok 24. apríla Svätý Otec celebroval svätú omšu mimo Vatikánu. V Kostole sv. Ignáca z Loyoly neďaleko Panteónu o 18.00 hod. predsedal ďakovnej slávnosti za svätorečenie sv. Jozefa de Anchietu, jezuitského misionára zo 16. storočia ktorý je označovaný ako Apoštol Brazílie. Je známy aj ako otec brazílskej literatúry, tvorca písanej podoby viacerých domorodých jazykov a podporovateľ kultúry týchto národov. Okrem gramatiky v jazyku tupí napísal viaceré kázne, spevy a básne, ako aj drámy s náboženským obsahom v portugalčine, latinčine a v domorodých jazykoch tupí a guaraní. Mestá Sao Paulo a Rio de Janeiro si ho ctia ako svojho zakladateľa. V roku 1736 Cirkev uznala hrdinské cnosti Jozefa de Anchietu. Za blahoslaveného ho vyhlásil v roku 1980 vo Vatikánskej bazilike pápež Ján Pavol II. Kanonizoval ho pápež František 3. apríla tohto roku, a to formou priameho zápisu do zoznamu svätých spolu s ďalšími dvoma novými svätými amerického kontinentu. Ďakovná slávnosť bola prvým verejným uctením nového svätca za účasti pápeža. Konala sa za účasti viacerých brazílskych kardinálov a biskupov, verejných predstaviteľov Brazílie a diplomatov akreditovaných pri Svätej stolici. Pútnici, ktorí na túto udalosť pricestovali do Ríma z Brazílie sa pripoja k veľkému počtu Brazílčanov, dlhodobo žijúcich v Ríme a Taliansku.

Čítať ďalej...

Jezuiti v Sýrii: Zostať s ľuďmi je naším poslaním

Frans van der LugtAj po zavraždení 75-ročného jezuitu P. Fransa Van der Lugta v sýrskom Homse dosiaľ neidentifikovanými útočníkmi, sú miestni jezuiti odhodlaní pokračovať vo svojej misii. O situácii hovorí sýrsky páter Ghassan Sahoui SJ, spolubrat zavraždeného pátra z komunity v Homse: „Je pravda, že máme smútok, no zároveň, keď sa pozrieme na jeho život prežitý v starom meste Homse, vidíme tu poslanie a výzvu pre všetkých kresťanov neopúšťať svoje územie a zotrvať.“

Čítať ďalej...

Spoločnosť Ježišova v číslach

Pápež FrantišekMá pápež jezuita vplyv na nárast povolaní v Spoločnosti Ježišovej? Ako uvádza časopis talianskych jezuitov Popoli, nemožno s istotou odpovedať na túto otázku, avšak v poslednom roku došlo k zvýšeniu počtu novicov, a to najmä v Európe. V porovnaní s rokom 2012, keď bol ich počet celkovo 699, v roku 2013 vzrástol na 706. Je to prvý prípad nárastu od roku 2009. Pokiaľ ide o konkrétne údaje, v Európe vzrástol počet novicov o 24, v Ázii o 9.

Čítať ďalej...

Nové číslo Posla - apríl

Posol aprílČo nájdete v marcovom čísle mesačníka Posol?

O „ovocí svetla, ktoré je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde,“ uvažuje v rubrike Stále aktuálne slová emeritný pápež Benedikt XVI.

Čo urobíme s osobným utrpením? – pýta sa v titulku úvodníka Posla autor Roman Modig. Píše aj o tom, že naša viera je podrobená mnohým skúškam a životné ťažkosti máme prijímať s pohľadom upretým na Ježiša. Poukazuje na príklad zakladateľa rehole redemptoristov svätého Alfonza Máriu de Liguoriho, ktorý po vylúčení z vlastnej rehole neprotestoval, ani nehľadal pomoc mimo Cirkvi, ale „do jednej ruky vzal kríž, do druhej obrázok Panny Márie a padol na kolená...“

Čítať ďalej...

Stanovisko ku knihe

Spoločnosť JežišovaProstredníctvom masmédií rozvírila hladinu verejnosti kniha pátra Šebastiána Labu SJ pod názvom: Róbert Bezák, Pravda o odvolanom arcibiskupovi, ktorá sa šíri v elektronickej podobe. Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku vydáva v tejto súvislosti svoje oficiálne stanovisko:

Čítať ďalej...

V Homse bol zavraždený holandský jezuita

P. Frans van der Lugt SJV sýrskom meste Homs bol 7. apríla okolo 8. hodiny ráno zavraždený holandský jezuita páter Frans van der Lugt, ktorý žil uprostred nepokojov mesta. Ako uviedol páter Federico Lombardi SJ, generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, podľa svedectva spolubratov bol 75-ročný páter Frans van der Lugt odvedený dvoma ozbrojenými mužmi, ktorí ho bili a potom zabili dvoma výstrelmi do hlavy pre domom jezuitov v Homse.
„Zomrel ako muž pokoja, ktorý s veľkou odvahou chcel zostať verný v situácii veľmi ťažkej a riskantnej pre sýrsky ľud, ktorému zasvätil dlhé roky svojho života a svoju duchovnú službu. Kde zomiera ľud, zomierajú s ním aj jeho verní pastieri. V tejto chvíli veľkého zármutku vyjadrujeme našu spoluúčasť v modlitbe, ale aj vďačnosť a hrdosť, že sme mali spolubrata tak blízkeho trpiacim, ktorý vydal svedectvo o Ježišovej láske až do konca“ – uviedol páter Lombardi.

Čítať ďalej...

Spomienka na Pátra Jána Srnu SJ

SrnaPred tridsiatimi rokmi, odišiel na večnosť dlhoročný jezuitský provinciál P. Ján Srna SJ. V čase totalitného režimu bol symbolom vzdoru ateistickému režimu, ktorý sa snažil o vykorenenie kresťanskej viery a reholí všetkými prostriedkami. V apríli 1950 totalitný režim mu rozpustil jezuitskú provinciu, ktorá mala vtedy 221 členov. V inscenovaných procesoch nasledujúcich rokov desiatky z nich boli odsudzovaní do väzení a na nútené práce. Jeho samého odsúdili v Žiline v roku 1956 na 12 rokov odňatia slobody. Napriek tomu z väzenia poslal svojím spoločníkom odkaz aby z krajiny nikto neemigroval a aby všetci ostali pri ťažko skúšaných ľuďoch.

Čítať ďalej...

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba