Jezuitištv23032017

Prvého „Popoludnia s Magisom“ sa zúčastnilo vyše 60 mladých ľudí

Prvého „Popoludnia s Magisom“ sa zúčastnilo vyše 60 mladých ľudíV sobotu, 8. októbra, zorganizovalo spoločenstvo Magis v priestoroch jezuitskej TF TU v Bratislave prvú duchovnú obnovu pre študentov a mladých pracujúcich, ktorej témou bola otázka zmyslu života.

Čítať ďalej...

Členovia 36. GK slávili Eucharistiu v Bazilike sv. Petra

V piatok, 7. októbra v ranných hodinách sa 215 členov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej odobralo do Baziliky sv. Petra, aby najprv spoločne prešlo Svätou bránou milosrdenstva a následne spoločne celebrovalo sv. omšu. Týmto gestom chceli jezuiti zhromaždení na generálnej kongregácii vyjadriť svoju blízkosť a solidaritu s univerzálnou Cirkvou a túžbu aj naďalej jej slúžiť.

Čítať ďalej...

Významné jubileum TF TU (rozhovor)

P. Ladislav Csontos SJJezuitská Teologická fakulta Trnavskej univerzity si v týchto dňoch pripomína vzácne výročie. O jej predchodcovi, Teologickom inštitúte sv. Alojza, jeho histórii, poslaní a ťažkostiach, ako aj o transformácii na súčasnú TF TU sme sa rozprávali s P. Ladislavom Csontosom SJ, ktorý sa po transformácii z Teologického inštitútu sv. Alojza na TF TU stal jej prvým dekanom.

Čítať ďalej...

Modlitba a dialóg ako jediná odpoveď na násilie v dnešnom svete

Bývalý predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper vo svojom príhovore vyzdvihol dialóg ako „jedinú odpoveď na násilie“ v dnešnom svete. Svätý Otec František pricestoval 20. septembra do rodiska sv. Františka, do Assisi, aby sa zúčastnil na slávnosti medzináboženského stretnutia s názvom „Smäd po mieri“.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v októbrovom čísle mesačníka Posol?

Októbrové číslo mesačníka PosolSvedčiť o Božej láske – je titulok rubriky Stále aktuálne slová. Pápež František pripomína, že v októbri si pripomenieme 90. výročie Svetového dňa misií, ktorý schválil pápež Pius XI. Pozýva nás, aby sme ponúkli všetky talenty na ohlasovanie evanjelia a pre službu súcitu voči celej ľudskej spoločnosti.

Čítať ďalej...

V Ríme sa začala 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej

Slávnostnej sv. omši, ktorá zahájila generálnu kongregáciu, predsedal P. Bruno Cadoré, majster rehole bratov kazateľov.V nedeľu, 2. októbra sa v hlavnom jezuitskom kostole Del Gesú v Ríme začala v poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej. Slávnostnej sv. omši, ktorá zahájila generálnu kongregáciu, predsedal P. Bruno Cadoré, majster rehole bratov kazateľov.

Čítať ďalej...

Jezuitský kalendár 2017

Jezuitský kalendár 2017Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo jezuitský kalendár na rok 2017 v stolovom formáte, obsahuje cirkevný aj občiansky zoznam mien a sviatkov i citáty významných osobností. Na jeho tvorbe spolupracovali P. Milan Hudaček SJ.

Čítať ďalej...

Vyšlo septembrové číslo bulletinu JEZUITI dnes

Vyšlo septembrové číslo bulletinu JEZUITI dnesDo Vašej pozornosti ponúkame nové číslo bulletinu JEZUITI dnes, ktorý vydáva slovenská provincia jezuitov pre našich spolupracovníkov, priateľov a známych. V najnovšom čísle bulletinu nájdete okrem iného rozhovor s P. Ladislavom Csontosom SJ, profesorom TF TU, ktorý pri príležitosti 75. výročia jej vzniku približuje históriu i súčasnú situáciu jezuitskej teologickej fakulty (plné znenie rozhovoru s názvom „Významné jubileum TF TU” je možné nájsť na našej stránke), ale aj správy zo zaujímavých a rôznorodých jezuitských letných akcií či rozhovor s Máriou Podmajerskou o programe MAGIS 2016.

Čítať ďalej...

Boh obdivuhodný vo svojich svätých

Pútnik modliaci sa pri hrobe sv. Ignáca z Loyoly v hlavnom jezuitskom kostole del Gesu v Ríme.V deň sviatku sv. Ignáca v Kostole del Gesú v Ríme boli veriaci účastní nevšednej slávnosti. Taliansky provinciál jezuitov p. Gianfranco Matarazzo požehnal bronzovú archu oslávenej Spoločnosti Ježišovej. Archa obsahuje viaceré relikvie svätých a blahoslavených jezuitov, ktoré uchováva tamojšia jezuitská provincia. Umelecká schránka s dĺžkou 110 cm, výškou 55 cm a šírkou 55 cm stojí na štyroch podstavcoch vo forme zvierat, ktoré symbolizujú zlo zaťažené váhou archy. Prvým zvieraťom je korytnačka, ktorá je symbolom lenivosti, druhým je ropucha ako symbol ošklivosti, potom had ako symbol pokúšania a nakoniec jež ako symbol egoistického uzavretia sa. Na väčších stranách archy sú zobrazené scény zo života sv. Ignáca a niektoré služby jeho charizmy v reholi. Umelecké dielo vytvoril taliansky sochár Ernesto Lamagna.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby