Jezuitiuto20032018

V náručí dobrej Matky

Milan Hudaček SJ - V náručí dobrej MatkyV Katolíckej cirkvi jestvujú niektoré posvätné miesta, kde sa stali pamätné udalosti alebo sú pochovaní významní svätci, prípadne sa nachádzajú v peknom prostredí. Tie potom priťahujú k sebe veriacich, ktorí tam putujú z túžby po duchovnom pookriatí. Niektoré pútnické miesta sa stali známymi aj medzinárodne.

Ježišovej Matke, slávnej Bohorodičke Márii, vybudovali kresťania vo svete viac kostolov a svätýň, ktoré zasvätili niektorej udalosti z jej života. Tie priťahujú nielen svojou umeleckou výstavbou a výzdobou, ale aj dobre zriadenými liturgickými obradmi. Najznámejšími pútnickymi miestami na svete sú okrem Ríma mariánske svätyne v Lurdoch, Čenstochovej, parížska Notre Dame a tiež portugalská Fatima. Práve Fatima si 13. mája tohto roku pripomenula sto rokov od zjavení Panny Márie trom deťom.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v júnovom vydaní mesačníka Posol?

Čo nájdete v júnovom vydaní mesačníka Posol?„Aj dnes je mnoho mladých, ktorí majú povolanie, ale často sa objaví niečo, čo ich zastaví,“ konštatuje pápež František vo svojom príhovore v rubrike Stále aktuálne slová. Volá po oslobodení mladých od moci peňazí, modlárstva, pýchy. Zároveň vážne pripomína: „Povolania tu sú. Prispievajme k tomu, aby rástli.“

Čítať ďalej...

Čo nájdete v májovom vydaní mesačníka Posol?

Májové číslo mesačníka Posol.Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že motorom jednoty Cirkvi je Duch Svätý, ktorého sme prijali vo sviatosti krstu a birmovania. Preto je dôležité prosiť ho o pomoc neustále, náš svet potrebuje jednotu, zmierenie, spoločenstvo.

Čítať ďalej...

Deň rodiny v Trnave

Krásne počasie, usmiate rodinky, dvor plný atrakcií a pestrý kultúrny program už po ôsmy krát dotvárali Deň rodiny v Trnave, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, 21. mája v priestoroch jezuitského Centra pomoci pre rodinu. Krásne počasie, usmiate rodinky, dvor plný atrakcií a pestrý kultúrny program už po ôsmy raz dotvárali peknú a uvoľnenú atmosféru Dňa rodiny v Trnave, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, 21. mája v priestoroch jezuitského Centra pomoci pre rodinu.

Čítať ďalej...

Nevyhnutnosť starostlivosti o Božie stvorenie

Mesiac máj ponúka neopísateľnú krásu kvitnúcej prírody. Človek sa ocitá pred veľkolepým dielom, z ktorého číta ako z knihy Božej múdrosti.Mesiac máj ponúka neopísateľnú krásu kvitnúcej prírody. Človek sa ocitá pred veľkolepým dielom, z ktorého číta ako z knihy Božej múdrosti.

Čítať ďalej...

Jezuitskej reholi kondoloval patriarcha Cyril

Pohrebným obradom v ruskom katolíckom chráme byzantského obradu sv. Antona Veľkého predsedal slovenský gréckokatolícky jezuita a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vladyka Cyril Vasiľ SJ.Patriarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi Cyril zaslal generálnemu predstavenému Spoločnosti pátrovi Arturovi Sosovi SJ kondolenčný list pri príležitosti úmrtia pátra Ludwiga Pichlera SJ.

Čítať ďalej...

Slovenská provincia jezuitov má nového diakona

Novovysvätený diakon Peter spolu so slovenskými jezuitmi, ktorí sa zúčastnili na jeho diakonskej vysviacke. Spoločnosť Ježišova na Slovensku prežíva v týchto dňoch intenzívnu radosť z diakonskej vysviacky slovenského jezuitu Petra Bušu SJ, ktorú spolu so štrnástimi spolubratmi z celého sveta prijal v utorok 18. apríla v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v Ríme. Pätnástim mladým jezuitom z Brazílie, Indie, Poľska, Slovenska, Slovinska, Argentíny, Ekvádoru, Vietnamu, Tanzánie, Mjanmarska a USA udelil diakonskú vysviacku Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, sekretár Kongregácie pre náuku viery. Na slávnosti sa zúčastnila aj skupina slovenských jezuitov na čele s provinciálom slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej pátrom Rudolfom Uherom SJ.

Čítať ďalej...

Kauza mučeníctva Munkovcov vstúpila do rímskej fázy

Tomáš Munk spolu s mamou Gizelou a otcom Františkom.Kauza mučeníctva jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka už vstúpila do rímskej fázy. Dňa 4. mája 2017 Kongregácia pre kauzy svätých doručila generálnemu postulátorovi Spoločnosti Ježišovej P. Antonovi Witwerovi SJ dekrét o validite, ktorým je potvrdená právna platnosť materiálov odovzdaných do Ríma z diecéznej fázy, ktorá prebiehala na pôde Bratislavskej arcidiecézy.

Čítať ďalej...

Audiozáznamy kázní z tohtoročných pôstnych „osmičiek“

Do Vašej pozornosti dávame audiozáznamy všetkých tematických kázní, ktoré postupne zazneli na tohtoročných pondelkových pôstnych „osmičkách“ v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Ku kázniam, ktoré si pripravili pozvaní vzácni hostia a ktoré pre nás boli inšpiráciou a posilou na ceste viery počas pôstneho obdobia, sa takýmto spôsobom budeme môcť podľa potreby vrátiť i počas celého liturgického roka. Do Vašej pozornosti dávame audiozáznamy všetkých tematických kázní, ktoré postupne zazneli na tohtoročných pondelkových pôstnych „osmičkách“ v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba