Jezuitištv17082017

To, čo tu robím, robím rád (rozhovor)

Otec Ján Burda SJ je gréckokatolícky jezuita, ktorý bol v septembri 2015 poverený službou kaplána pre gréckokatolíckých studentov v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Otec Ján Burda SJ je gréckokatolícky jezuita, ktorý bol v septembri uplynulého roka poverený službou kaplána pre gréckokatolíckych studentov v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. O jeho detstve, mladosti a rozhodnutí vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej, ale aj o tom, prečo od minulej jesene kratšie spí a čo mu pri práci so študentmi prináša radosť, sa s ním rozprávala Zuzana Wagnerová.

Čítať ďalej...

Odvaha, ktorá môže prameniť len z viery

Na začiatku uplynulého mesiaca sa do Ríma zišli jezuiti z celého sveta, aby zhromaždení na 36. generálnej kongregácii zvolili svojho nového predstaveného. Doterajší generálny predstavený P. Adolfo Nicolás oznámil vo vyše ročnom predstihu svoj úmysel prenechať vedenie rehole mladšiemu nástupcovi. Po voľbe sa ním stal šesťdesiatosemročný P. Arturo Sosa Abascal SJ, ktorý pochádza z Venezuely.Na začiatku uplynulého mesiaca sa do Ríma zišli jezuiti z celého sveta, aby zhromaždení na 36. generálnej kongregácii zvolili svojho nového predstaveného. Doterajší generálny predstavený P. Adolfo Nicolás oznámil vo vyše ročnom predstihu svoj úmysel prenechať vedenie rehole mladšiemu nástupcovi.

Čítať ďalej...

V Bratislave si pripomenuli prvé výročie úmrtia kardinála Jána Ch. Korca

V nedeľu, 23. októbra, sa pri príležitosti 1. výročia odchodu do večnosti kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konala sv. omša, po ktorej nasledovala spomienková akadémia.V nedeľu, 23. októbra, sa pri príležitosti 1. výročia odchodu do večnosti kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konala sv. omša, po ktorej nasledovala spomienková akadémia na veľkú osobnosť slovenskej Cirkvi. Hlavným celebrantom omše bol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Na sv. omši i akadémii bol okrem iných jezuitov prítomný i súčasný viceprovinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, P. Viliam Karľa SJ.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v novembrovom čísle mesačníka Posol?

Čo nájdete v novembrovom čísle mesačníka Posol?

Brána Božieho milosrdenstva je tesná, ale vždy dokorán otvorená pre všetkých, pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Jeho slová nás pobádajú premýšľať nad tým, aká cesta vedie ku spáse.

Čítať ďalej...

Zomrel P. Vincent Petrík SJ

V sobotu, 22. októbra v skorých ranných hodinách zomrel vo veku 92 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji P. Vincent Petrík SJ. V sobotu, 22. októbra v skorých ranných hodinách zomrel vo veku 92 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji P. Vincent Petrík SJ. Pohrebná sv. omša za zosnulého P. Vincenta Petríka SJ, ktorú bude sláviť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko, sa uskutoční v pondelok, 24. októbra o 9.30 vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Po sv. omši budú telesné pozostatky P. Vincenta Petríka SJ prevezené budú prevezené do rodného Hýľova, kde bude pochovaný.

Čítať ďalej...

Rozlúčili sme sa s br. Jozefom Osvaldom a P. Vincentom Petríkom

V pondelok, 24. októbra sa vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji konala zádušná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi za zosnulých br. Jozefa Osvalda SJ a P. Vincenta Petríka SJ. Hlavným celebrantom zádušnej sv. omše bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. V pondelok, 24. októbra sa vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji konala zádušná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi za zosnulých br. Jozefa Osvalda SJ a P. Vincenta Petríka SJ. Hlavným celebrantom zádušnej sv. omše bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Čítať ďalej...

Zomrel br. Jozef Osvald SJ

V piatok, 21. októbra v neskorých večerných hodinách zomrel vo veku 89 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji br. Jozef  Osvald SJ. V piatok, 21. októbra v neskorých večerných hodinách zomrel vo veku 89 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji br. Jozef Osvald SJ. Pohrebná sv. omša za br. Jozefa Osvalda SJ, ktorú bude sláviť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko, sa uskutoční v pondelok, 24. októbra o 9.30 vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Po sv. omši budú telesné pozostatky br. Jozefa Osvalda SJ prevezené do rodnej obce Lacková, kde bude v nasledujúci deň pochovaný na miestnom cintoríne.

Čítať ďalej...

Konať dobro s vľúdnosťou a cítením s Cirkvou

Pápež František navštívil v pondelok, 24. októbra, 215 členov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej.Pápež František navštívil v pondelok, 24. októbra, 215 členov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej. V doterajšej histórii jezuiti po výbere nového generálneho predstaveného navštevovali Svätého Otca vo Vatikáne. Tentoraz však pápež František sám prekonal niekoľko sto metrov, ktoré delia jeho rezidenciu v Dome sv. Marty od Generálneho domu Spoločnosti Ježišovej, a prítomných jezuitov navštívil on sám.

Čítať ďalej...

P. Arturo Sosa SJ sa prvýkrát sa stretol s novinármi

V utorok, 18. októbra sa v aule 36. generálnej kongregácie uskutočnila tlačová konferencia, počas ktorej sa novozvolený generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa  prvýkrát predstavil najširšej verejnosti. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 70 novinárov z celého sveta.

V utorok, 18. októbra sa v aule 36. generálnej kongregácie uskutočnila tlačová konferencia, počas ktorej sa novozvolený generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa prvýkrát predstavil najširšej verejnosti. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 70 novinárov z celého sveta. Nového pátra generála na úvod tlačovej konferencie predstavil jeho spolubrat P. Federico Lombardi, bývalý tlačový hovorca Svätej stolice. Páter Lombardi okrem iného uviedol, že novozvolený najvyšší predstavený jezuitskej rehole sa ako najmladší delegát v roku 1983 zúčastnil už 33. generálnej kongregácie a mal počas nej možnosť stretnúť sa aj s pátrom Jorge Maria Bergogliom, súčasným pápežom Františkom. 

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Modlitby