Jezuitined22012017

Vreckové vydanie Nového zákona

Nový vydanie je veľmi praktické a finančne prístupnéVydavateľstvo Dobrá kniha predstavilo v uplynulých dňoch vreckové vydanie Nového zákona, ktoré vychádza pri príležitosti Svetových dni mládeže, ktoré sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v Krakove. Vrecková a finančne veľmi prístupná verzia Sv. Písma je dostupná v štyroch farebných verziách obálky.

Čítať ďalej...

Ženy v spoločnosti - pápežovo videoposolstvo Apoštolátu modlitby na máj

Ženy v spoločnosti - pápežovo videoposolstvo Apoštolátu modlitby na májPápež František publikoval videoposolstvo na mesiac máj, v ktorom upriamuje svoju pozornosť na prínos a nenahraditeľné miesto žien v spoločnosti. Všeobecný úmysel na tento mesiac znie: „Aby sa ženám vo všetkých krajinách sveta preukazovala vážnosť a úcta a aby bol patrične oceňovaný ich prínos pre spoločnosť“.

Čítať ďalej...

Akadémia o živote a diele Vendelína Javorku SJ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ počas akadémie o živote a diele P. JavorkuV sobotu, 16. apríla, zorganizovala Žilinská diecéza v spolupráci so slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej pri príležitosti 50. výročia úmrtia P. Vendelína Javorku SJ v Diecéznom centre Žilinskej diecézy v Žiline akadémiu o živote a diele tohto významného slovenského jezuitu.

Čítať ďalej...

Amoris laetitia – výzva k dialógu

Rodina, ktorá sa stretáva pri čítaní sv. PísmaNa sviatok svätého Jozefa bola podpísaná apoštolská posynodálna exhortácia Amoris laetitia (AL – Radosť z lásky). Dokument je súhrnom záverov dvoch zhromaždení Biskupskej synody o rodine z rokov 2014 a 2015. Pápež František v nej obsiahlo cituje záverečné synodálne správy, spolu s dokumentmi a učením svojich predchodcov, ako aj mnohé vlastné katechézy o rodine. Okrem toho využíva aj príspevky z rôznych biskupských konferencií sveta (Keňa, Austrália, Argentína...), ako to bolo aj v prípade iných dokumentov magistéria, a využíva citácie významných osobností, ako Martin Luther King alebo Erich Fromm. Špecifický je odkaz aj na film „Babettin obed“, pomocou ktorého pápež vysvetľuje koncept nezištného daru. Apoštolská exhortácia upúta aj svojím rozsahom a členením. Je rozdelená na deväť kapitol a má viac ako 300 paragrafov.

Čítať ďalej...

Stretnutie promótorov povolaní

Stretnutie promótorov povolaní v DobogókőV dňoch 7. - 11. apríla sa v maďarskom Dobogókő konalo stretnutie jezuitských európskych promótorov povolaní. Jezuiti pracujúci ako promótori povolaní pomáhajú mladým mužom rozoznať ich povolanie a sú kontaktnými osobami pre kandidátov do Spoločnosti Ježišovej v danej jezuitskej provincii.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v májovom čísle mesačníka Posol?

Májové číslo PoslaV rubrike Stále aktuálne slová pápež František predstavuje Máriu – ženu viery. Pripomína, koľko krstov, kňazských i rehoľných povolaní, koľko manželstiev sa zrodilo pri nohách Matky Božej.

Čítať ďalej...

Slovenský jezuita menovaný riadnym profesorom na PIB v Ríme

P. Peter Dubovský SJGenerálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás vymenoval v uplynulých dňoch slovenského jezuitu P. Petra Dubovského SJ za riadneho profesora na jezuitskom Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (PIB). P. Dubovský je po dvadsiatich rokoch prvým jezuitom na PIB, ktorý získal tento titul. Slovenský jezuita patrí v súčasnosti k popredným svetovým biblistom a na Pápežskom biblickom inštitúte vyučuje exegézu Starého zákona. Na medzinárodne uznávanej škole je zároveň dekanom Fakulty biblických vied.

Foto: web

 

Svätý Otec odpovedá na listy detí

Pápež FrantišekJezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha predstavilo v uplynulých dňoch svoju novú publikáciu „Drahý pápež František – Svätý Otec odpovedá na listy detí z celého sveta“. Kniha obsahuje otázky 259 detí z 26 krajín sveta, ktoré napísali Svätému Otcovi list a opýtali sa ho na to, čo ich zaujíma, ako aj odpovede pápeža Františka na položené otázky. Publikácia je ilustrovaná pôvodnými obrázkami detí, ktoré pripojili k svojim listom pápežovi.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v aprílovom čísle mesačníka Posol?

Čo nájdete v aprílovom  čísle mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František upriamuje pozornosť na Dobrého pastiera – Ježiša, ktorý je starostlivým vodcom ľudu. „Nehľadá iný záujem ako to, aby viedol, živil a chránil svoje ovce. A to všetko za tú najvyššiu cenu,“ konštatuje pápež, núkajúc podnety na premýšľanie a prehĺbenie viery.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Básne