Jezuitiuto20032018

Vianočné číslo bulletinu JEZUITI dnes

Vianočné číslo bulletinu JEZUITI dnes

Do vašej pozornosti ponúkame nové číslo bulletinu JEZUITI dnes, ktorý vydáva slovenská provincia jezuitov pre našich spolupracovníkov, priateľov a známych. V najnovšom čísle bulletinu nájdete rozhovor s pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej, ktorý sa v októbri a novembri zúčastnil 36. generálnej kongregácie v Ríme (plné znenie rozhovoru s názvom „Potešovaní skúsenosťou lásky Boha” je možné nájsť na našej stránke), ale aj správy zo zaujímavých a rôznorodých jezuitských akcií či rozhovor o trnavskom UPeCe sv. Stanislava Kostku.

Čítať ďalej...

Potešovaní skúsenosťou lásky Boha (rozhovor)

Páter Rudolf Uher SJ s novým pátrom generálom Arturom Sosom SJV poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, ktorá trvala od 2. októbra do 12. novembra, zhromaždila v Ríme jezuitov z celého sveta. S pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie jezuitov, ktorý sa jej zúčastnil ako jeden z jej delegátov, sme sa po jej skončení rozprávali nielen o priebehu kongregácie i samotnej voľby generálneho predstaveného, ale aj o smerovaní jezuitskej rehole a o jej hlavných prioritách.

Čítať ďalej...

Mozaika správ z JPC v Piešťanoch

V súčasnosti sa v JPC stretáva každý týždeň 29 skupín a spoločenstiev.

V súčasnosti sa v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch stretáva každý týždeň 29 skupín a spoločenstiev. 13 z týchto spoločenstiev je v treťom roku formácie v rámci CVX, ktorým sa venuje páter Leopold Slaninka. Ďalším 2, ktoré sú v druhom roku formácie, sa venujú pátri Bunček a Záhoranský, pričom páter Valašík založil vlastné biblické stretko.

Čítať ďalej...

Jesenné aktivity CPPR v Trnave

Centrum pomoci pre rodinu pripravilo pre všetkých dobrovoľníkov (vedúcich stretiek, dobrovoľníkov z projektu Sára pracujúcich v rodinách a z projektu Tereza pre seniorov) víkendové vzdelávanie, počas ktorého mohli nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti komunikácie,  práce s deťmi aj seniormi, rodinných financií a zároveň mohli napredovať vo svojom duchovnom živote, aby mohli aj naďalej a ešte lepšie slúžiť iným.V jezuitskom Centre pomoci pre rodinu v Trnave sme po prázdninách opäť rozbehli už tradičné projekty: stretká detí a rodín, manželské večery, prednášky na rôzne témy a takisto projekt Biblia očami detí pre menšie deti.

Čítať ďalej...

Kým bol P. H. Kolvenbach SJ, bývalý generál jezuitov?

Peter-Hans Kolvenbach SJDo Vašej pozornosti ponúkame text poľského jezuitu pátra Bogusława Steczeka SJ, bývalého asistenta pátra Petra-Hansa Kolvenbacha SJ pre východoeurópske jezuitské provincie v rokoch 1990 - 2003, v ktorom spomína na osobu bývalého pátra generála a predstavuje ho na základe vlastných skúseností a spomienok, ktoré mu zostali z čias dlhoročnej spolupráce so zosnulým holandským jezuitom.

Čítať ďalej...

Čo prináša decembrové číslo mesačníka Posol?

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha. Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína to, čo patrí k podstate Vianoc: „Nech Kristovu moc, ktorá je oslobodením a službou, pocítia toľké srdcia trpiace vojnami, prenasledovaniami, otroctvom. Nech svojou dobrotivosťou táto božská moc sníme tvrdosť zo sŕdc mužov a žien, ponorených do svetskosti a ľahostajnosti.“

Čítať ďalej...

Zomrel páter P. H. Kolvenbach SJ

Počas svojej služby v úrade najvyššieho jezuitského predstaveného bol svojimi spolubratmi vnímaný ako hlboko duchovný a mimoriadne pokorný muž, ktorého služba bola charakterizovaná veľkou láskou a nenápadnosťou. K Pánovi života a smrti odišiel v sobotu, 26. novembra, v libanonskom Bejrúte vo veku 87 rokov bývalý generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, páter Peter-Hans Kolvenbach SJ. Páter Kolvenbach bol v rokoch 1983 - 2008 v poradí 29. generálnym predstaveným jezuitskej rehole.

Čítať ďalej...

Nádvorie hľadajúcich: Nové podoby chudoby

Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave na Kapitulskej ulici 26. usporiadala iniciatívu „Nádvorie hľadajúcich“. Nové podujatie si kladie za cieľ umožniť dialóg medzi svetom viery a neviery. Na prvom stretnutí prebiehali rozhovory o nových podobách chudoby, o jej príčinách a východiskách. Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave na Kapitulskej ulici 26. usporiadala iniciatívu „Nádvorie hľadajúcich“. Nové podujatie si kladie za cieľ umožniť dialóg medzi svetom viery a neviery.

Čítať ďalej...

Slovenský preklad apoštolského listu Misericordia et misera

Svätý Otec podpísal nový apoštolský list Misericordia et misera v nedeľu Krista KráľaK dispozícii už máme slovenský preklad apoštolského listu Svätého Otca Františka Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda), ktorý pápež František vydal pri príležitosti ukončenia Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva. Obsah listu, ktorý Svätý Otec odovzdal zástupcom Božieho ľudu na slávnosť Krista Kráľa, predstavil verejnosti v pondelok, 21. novembra predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba