Jezuitisob25022017

Amoris laetitia – výzva k dialógu

Rodina, ktorá sa stretáva pri čítaní sv. PísmaNa sviatok svätého Jozefa bola podpísaná apoštolská posynodálna exhortácia Amoris laetitia (AL – Radosť z lásky). Dokument je súhrnom záverov dvoch zhromaždení Biskupskej synody o rodine z rokov 2014 a 2015. Pápež František v nej obsiahlo cituje záverečné synodálne správy, spolu s dokumentmi a učením svojich predchodcov, ako aj mnohé vlastné katechézy o rodine. Okrem toho využíva aj príspevky z rôznych biskupských konferencií sveta (Keňa, Austrália, Argentína...), ako to bolo aj v prípade iných dokumentov magistéria, a využíva citácie významných osobností, ako Martin Luther King alebo Erich Fromm. Špecifický je odkaz aj na film „Babettin obed“, pomocou ktorého pápež vysvetľuje koncept nezištného daru. Apoštolská exhortácia upúta aj svojím rozsahom a členením. Je rozdelená na deväť kapitol a má viac ako 300 paragrafov.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v májovom čísle mesačníka Posol?

Májové číslo PoslaV rubrike Stále aktuálne slová pápež František predstavuje Máriu – ženu viery. Pripomína, koľko krstov, kňazských i rehoľných povolaní, koľko manželstiev sa zrodilo pri nohách Matky Božej.

Čítať ďalej...

Slovenský jezuita menovaný riadnym profesorom na PIB v Ríme

P. Peter Dubovský SJGenerálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás vymenoval v uplynulých dňoch slovenského jezuitu P. Petra Dubovského SJ za riadneho profesora na jezuitskom Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (PIB). P. Dubovský je po dvadsiatich rokoch prvým jezuitom na PIB, ktorý získal tento titul. Slovenský jezuita patrí v súčasnosti k popredným svetovým biblistom a na Pápežskom biblickom inštitúte vyučuje exegézu Starého zákona. Na medzinárodne uznávanej škole je zároveň dekanom Fakulty biblických vied.

Foto: web

 

Svätý Otec odpovedá na listy detí

Pápež FrantišekJezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha predstavilo v uplynulých dňoch svoju novú publikáciu „Drahý pápež František – Svätý Otec odpovedá na listy detí z celého sveta“. Kniha obsahuje otázky 259 detí z 26 krajín sveta, ktoré napísali Svätému Otcovi list a opýtali sa ho na to, čo ich zaujíma, ako aj odpovede pápeža Františka na položené otázky. Publikácia je ilustrovaná pôvodnými obrázkami detí, ktoré pripojili k svojim listom pápežovi.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v aprílovom čísle mesačníka Posol?

Čo nájdete v aprílovom  čísle mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František upriamuje pozornosť na Dobrého pastiera – Ježiša, ktorý je starostlivým vodcom ľudu. „Nehľadá iný záujem ako to, aby viedol, živil a chránil svoje ovce. A to všetko za tú najvyššiu cenu,“ konštatuje pápež, núkajúc podnety na premýšľanie a prehĺbenie viery.

Čítať ďalej...

Akadémia o živote a diele Vendelína Javorku SJ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ počas akadémie o živote a diele P. JavorkuV sobotu, 16. apríla, zorganizovala Žilinská diecéza v spolupráci so slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej pri príležitosti 50. výročia úmrtia P. Vendelína Javorku SJ v Diecéznom centre Žilinskej diecézy v Žiline akadémiu o živote a diele tohto významného slovenského jezuitu.

Čítať ďalej...

Solidarita s chudobnými

Pápež František na Zelený štvrtok umýva a bozká nohy moslimským, pravoslávnym, hinduistickým a katolíckym utečencom.Úsilie v prospech chudobných a premeny porušeného sveta vychádza z viery, ktorá koná spravodlivo. Viera, ktorá túto službu neustále motivuje, má svoje korene. Tie majú moc stále ju živiť a preto by mal veriaci človek o ňu neustále dbať. Naša blízkosť pri chudobných a zápas za ich vec sú tiež miestom milosti a stretnutia s pokorným a chudobným Pánom, od ktorého pochádza každé duchovné ovocie.

Čítať ďalej...

Stretnutie promótorov povolaní

Stretnutie promótorov povolaní v DobogókőV dňoch 7. - 11. apríla sa v maďarskom Dobogókő konalo stretnutie jezuitských európskych promótorov povolaní. Jezuiti pracujúci ako promótori povolaní pomáhajú mladým mužom rozoznať ich povolanie a sú kontaktnými osobami pre kandidátov do Spoločnosti Ježišovej v danej jezuitskej provincii.

Čítať ďalej...

Nová publikácia o živote a práci slovenských jezuitov

Verejne aj utajene – jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014V uplynulých dňoch vyšla v českom jezuitskom vydavateľstve Refugium kniha slovenského jezuitu P. Ladislava Csontosa SJ „Verejne aj utajene – jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014“. Kniha približuje spletité osudy slovenských jezuitov a ich horlivú prácu pre Cirkev na Slovensku v 20. storočí, ktorú nezastavil ani komunistický režim, ktorý prakticky zakázal jestvovanie Spoločnosti Ježišovej v celom Československu.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita