Jezuitistr24052017

Čo prináša letné dvojčíslo mesačníka Posol?

Letné dvojčíslo mesačníka Posol.

Viera vždy zvíťazí, pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Poukazuje na to, ako je víťazstvo viery zobrazované v Biblii a čo znamená v praxi žiť Ježišove slová: „O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, dá vám.“

Čítať ďalej...

Oslava univerzálneho bratstva

Počas druhej polovice tohoročného júla sa v poľskom Krakove uskutočnia Svetové dni mládeže (SDM).Počas druhej polovice tohoročného júla sa v poľskom Krakove uskutočnia Svetové dni mládeže (SDM). Slávenie veľkolepej udalosti zaviedol do života Katolíckej cirkvi pápež Ján Pavol II. (1984). Mladým ľuďom potom k zjednocovaniu pomohol pád Berlínskeho múru v roku 1989 a ich túžby po jednote a oslave univerzálneho bratstva.

Čítať ďalej...

Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií

Jednou z foriem apoštolátu mariánskych kongregácií boli i divadelné predstavenia, ktoré v minulosti hlboko ovplyvnili kresťanskú vieru na Slovensku. V jezuitskom vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza kniha s titulom „Zbierka divadelných hier Mariánskych kongregácií I” z obdobia prvých jezuitov Česko-Slovenskej jezuitskej viceprovincie. Divadelné hry nachádzajúce sa v knihe zozbieral a editoval slovenský jezuita P. Ladislav Csontos SJ.

Čítať ďalej...

Promócie absolventov TF TU

Vo štvrtok, 23. júna bol bratislavský jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa svedkom promočnej slávnosti 14 absolventov magisterských štúdií jezuitskej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v odboroch katolícka teológia, kresťanská filozofia a náuka o rodine.Vo štvrtok, 23. júna bol bratislavský jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa svedkom promočnej slávnosti 14 absolventov magisterských štúdií jezuitskej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v odboroch katolícka teológia, kresťanská filozofia a náuka o rodine.

Čítať ďalej...

Zlaté kňazské jubileum P. Jána Ďuricu SJ

P. Ján Ďurica SJ oslávil 50. výročie svojej kňazskej vysviacky.V nedeľu, 5. júna uplynulo presne 50 rokov od kňazskej vysviacky slovenského jezuitu, P. Jána Ďuricu SJ. Krásne vďaky vzdávanie za požehnaných 50 rokov kňazstva P. Jána začalo sv. omšou v bratislavskom jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. Omšu spevom sprevádzali jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris a priatelia P. Jána z Neokatechumenátneho spoločenstva v Bratislave. V homílii sa zaplnenému kostolu prihovoril rektor jezuitského kolégia v Bratislave P. Jozef Kyselica SJ.

Čítať ďalej...

Koncoročný výlet UPeCe

Koncoročný výlet UPeCeO desať minút sedem. Pre mnohých ešte skoré ráno, pre nás však skvelý čas na cestovanie za novým dobrodružstvom..

Čítať ďalej...

Púť za povolania

V homílii sa svojim spolubratom prihovoril P. Martin Šebo SJ a povzbudil ich k bytiu ľuďmi, ktorí slúžia iným a sprevádzajú ich v tom, čo prežívajú. V sobotu, 28. mája sa v Trlenskej doline pri Ružomberku uskutočnila tradičná slovenská jezuitská púť za povolania, počas ktorej sa 30 jezuitov z celého Slovenska modlilo za upevnenie svojho povolania a zároveň prosilo za nové jezuitské povolania.

Čítať ďalej...

Poľské CVX zorganizovalo ďalší ročník rozhlasových ignaciánskych DC

Poľské CVX zorganizovalo ďalší ročník rozhlasových ignaciánskych DCV uplynulom týždni sa u našich severných susedov skončil v poradí už 13. ročník pravidelných ignaciánskych rozhlasových duchovných cvičení, ktoré pripravilo a organizovalo ignaciánske Spoločenstvo kresťanského života (CVX) vo Varšave.

Čítať ďalej...

Islamológ Samir o význame stretnutia pápeža s veľkým imámom

Stretnutie medzi pápežom Františkom a veľkým imámom káhirskej univerzity Al-Azhar Ahmadom Muhammadom Al-Tayyíbom, ktoré sa uskutočnilo 23. mája vo Vatikáne, bolo významným gestom najmä po nedorozumení spred piatich rokov.Stretnutie medzi pápežom Františkom a veľkým imámom káhirskej univerzity Al-Azhar Ahmadom Muhammadom Al-Tayyíbom, ktoré sa uskutočnilo 23. mája vo Vatikáne, bolo významným gestom najmä po nedorozumení spred piatich rokov. Myslí si to docent islamológie na Pápežskom orientálnom inštitúte v Bejrúte páter Samir Khalil Samir SJ.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Modlitby