Jezuitipia20102017

Konať dobro s vľúdnosťou a cítením s Cirkvou

Pápež František navštívil v pondelok, 24. októbra, 215 členov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej.Pápež František navštívil v pondelok, 24. októbra, 215 členov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej. V doterajšej histórii jezuiti po výbere nového generálneho predstaveného navštevovali Svätého Otca vo Vatikáne. Tentoraz však pápež František sám prekonal niekoľko sto metrov, ktoré delia jeho rezidenciu v Dome sv. Marty od Generálneho domu Spoločnosti Ježišovej, a prítomných jezuitov navštívil on sám.

Čítať ďalej...

V Bratislave si pripomenuli prvé výročie úmrtia kardinála Jána Ch. Korca

V nedeľu, 23. októbra, sa pri príležitosti 1. výročia odchodu do večnosti kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konala sv. omša, po ktorej nasledovala spomienková akadémia.V nedeľu, 23. októbra, sa pri príležitosti 1. výročia odchodu do večnosti kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konala sv. omša, po ktorej nasledovala spomienková akadémia na veľkú osobnosť slovenskej Cirkvi. Hlavným celebrantom omše bol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Na sv. omši i akadémii bol okrem iných jezuitov prítomný i súčasný viceprovinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, P. Viliam Karľa SJ.

Čítať ďalej...

Mať odvahu veriť aj v nemožné

Páter Generál Arturo Sosa SJV sobotu, 15. októbra o 10:30 v kostole del Gesú v Ríme novozvolený generál Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa predsedal ďakovnej eucharistickej slávnosti, ktorá sa podľa tradície koná deň po zvolení najvyššieho predstaveného jezuitskej rehole. Slávnosť sa začala v izbách sv. Ignáca, kde páter generál najprv zostal v tichej modlitbe, po ktorej nasledovalo čítanie z Konštitúcií o kvalitách, ktoré má mať nástupca sv. Ignáca pri riadení Spoločnosti Ježišovej. Potom boli pátrovi generálovi odovzdané Formula inštitútu a Konštitúcie, ktorých sa stal správcom. Po tomto úvode nasledovala svätá omša.

Čítať ďalej...

Zomrel P. Vincent Petrík SJ

V sobotu, 22. októbra v skorých ranných hodinách zomrel vo veku 92 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji P. Vincent Petrík SJ. V sobotu, 22. októbra v skorých ranných hodinách zomrel vo veku 92 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji P. Vincent Petrík SJ. Pohrebná sv. omša za zosnulého P. Vincenta Petríka SJ, ktorú bude sláviť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko, sa uskutoční v pondelok, 24. októbra o 9.30 vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Po sv. omši budú telesné pozostatky P. Vincenta Petríka SJ prevezené budú prevezené do rodného Hýľova, kde bude pochovaný.

Čítať ďalej...

Novým generálom Spoločnosti Ježišovej je P. Arturo Sosa SJ

P. Arturo Sosa SJV piatok, 14. októbra, 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej zvolila nového generálneho predstaveného jezuitskej rehole. Novým, v poradí 31. generálnym predstaveným jezuitov, sa stal páter Arturo Sosa Abascal SJ

Páter Arturo Marcelino Sosa Abascal SJ sa narodil 12. novembra 1948 vo Venezuele. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 14. septembra 1966. Po dvojročnom noviciáte študoval v rokoch 1968 až 1972 filozofiu na katolíckej univerzite Andrés Bello v Caracase. V rokoch 1974 až 1977 pokračoval štúdiom teológie na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. V roku 1990 dokončil doktorandské štúdium politických vied na venezuelskej univerzite v Caracase. V rokoch 1978 až 1996 pôsobil v rodnej Venezuele, kde zastával funkciu šéfredaktora periodika SIC. V roku 1996 sa stal predstaveným venezuelskej provincie a túto funkciu vykonával osem rokov až do roku 2004. V rokoch 2004 až 2014 bol rektorom katolíckej univerzity Táchira vo venezuelskom San Cristóbale. Od roku 2014 pôsobí v Ríme. Až doposiaľ bol jedným z konzultorov pátra generála a zastával funkciu delegáta pre jezuitské medzinárodné domy a diela v Ríme, medzi ktoré patrí napríklad Pápežská univerzita Gregoriana a Pápežský biblický inštitút, Pápežský východný inštitút ale aj Centrum Aletti, či Vatikánske observatórium. Aktívne ovláda španielsky, taliansky a anglický jazyk, pasívne francúzsky.

Foto a info: www.gc36.org

Zomrel br. Jozef Osvald SJ

V piatok, 21. októbra v neskorých večerných hodinách zomrel vo veku 89 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji br. Jozef  Osvald SJ. V piatok, 21. októbra v neskorých večerných hodinách zomrel vo veku 89 rokov v senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji br. Jozef Osvald SJ. Pohrebná sv. omša za br. Jozefa Osvalda SJ, ktorú bude sláviť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko, sa uskutoční v pondelok, 24. októbra o 9.30 vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Po sv. omši budú telesné pozostatky br. Jozefa Osvalda SJ prevezené do rodnej obce Lacková, kde bude v nasledujúci deň pochovaný na miestnom cintoríne.

Čítať ďalej...

Prvého „Popoludnia s Magisom“ sa zúčastnilo vyše 60 mladých ľudí

Prvého „Popoludnia s Magisom“ sa zúčastnilo vyše 60 mladých ľudíV sobotu, 8. októbra, zorganizovalo spoločenstvo Magis v priestoroch jezuitskej TF TU v Bratislave prvú duchovnú obnovu pre študentov a mladých pracujúcich, ktorej témou bola otázka zmyslu života.

Čítať ďalej...

P. Arturo Sosa SJ sa prvýkrát sa stretol s novinármi

V utorok, 18. októbra sa v aule 36. generálnej kongregácie uskutočnila tlačová konferencia, počas ktorej sa novozvolený generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa  prvýkrát predstavil najširšej verejnosti. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 70 novinárov z celého sveta.

V utorok, 18. októbra sa v aule 36. generálnej kongregácie uskutočnila tlačová konferencia, počas ktorej sa novozvolený generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa prvýkrát predstavil najširšej verejnosti. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 70 novinárov z celého sveta. Nového pátra generála na úvod tlačovej konferencie predstavil jeho spolubrat P. Federico Lombardi, bývalý tlačový hovorca Svätej stolice. Páter Lombardi okrem iného uviedol, že novozvolený najvyšší predstavený jezuitskej rehole sa ako najmladší delegát v roku 1983 zúčastnil už 33. generálnej kongregácie a mal počas nej možnosť stretnúť sa aj s pátrom Jorge Maria Bergogliom, súčasným pápežom Františkom. 

Čítať ďalej...

Členovia 36. GK slávili Eucharistiu v Bazilike sv. Petra

V piatok, 7. októbra v ranných hodinách sa 215 členov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej odobralo do Baziliky sv. Petra, aby najprv spoločne prešlo Svätou bránou milosrdenstva a následne spoločne celebrovalo sv. omšu. Týmto gestom chceli jezuiti zhromaždení na generálnej kongregácii vyjadriť svoju blízkosť a solidaritu s univerzálnou Cirkvou a túžbu aj naďalej jej slúžiť.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Svedectvo

Teológia

Príbeh