Jezuitined23042017

Majáles spoločenstva Magis

Magis Majáles

Trlenská dolina pri Ružomberku bola od 20. do 22. mája svedkom už tradičného Majálesu spoločenstva Magis. Majáles Magis je súčasťou „Magis chát“, ktoré organizuje spomínané spoločenstvo pre všetkých svojich členov a sympatizantov pravidelne 5-krát v roku na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku.

Čítať ďalej...

Vyšlo nové číslo bulletinu JEZUITI dnes

Najnovšie číslo bulletinu JEZUITI dnes

Do Vašej pozornosti ponúkame nové číslo bulletinu JEZUITI dnes, ktorý vydáva slovenská provincia jezuitov pre našich spolupracovníkov, priateľov a známych. V najnovšom čísle bulletinu nájdete okrem iného rozhovor s P. Jakubom Garčárom SJ, ktorý v súčasnosti študuje ignaciánsku spiritualitu v Madride a ktorý v rozhovore zaujímavo a pútavo predstavuje jej základné črty (plné znenie rozhovoru s názvom „Hlas útechy – ozvena Božieho Ducha v nás“ je možné nájsť na našej stránke), ale aj zamyslenie vladyku Cyrila Vasiľa SJ venujúce sa téme utečencov.

Čítať ďalej...

Tematické osmičky so vzácnymi hosťami

jezuita P. Augustine Thomas SJVšetkých študentov srdečne pozývame na tematické „osmičky“ so vzácnymi hosťami v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. V pondelok, 16. mája o 20.00 sa študentom počas osmičky prihovorí nepálsky jezuita P. Augustine Thomas SJ, rektor jezuitskej vysokej školy St. Xavier’s College v Kathmandu v Nepále. Vo svojej homílii „Jezuitská pedagogika v nie-kresťanskom prostredí“ sa páter Thomas s prítomnými podelí o svoje skúsenosti zo svojej pedagogickej činnosti v Nepále. O týždeň neskôr, v pondelok 23. mája o 20.00 sa študentom počas homílie prihovorí dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, P. Miloš Lichner SJ, ktorý sa vo svojom príhovore zameria na tému „Milosrdenstvo u sv. Augustína“. Všetci študenti sú po sv. omši srdečne pozvaní na agapé v priestoroch jezuitského kolégia.

Čítať ďalej...

Hlas útechy – ozvena Božieho Ducha v nás (rozhovor)

P. Jakub Garčár SJIgnaciánska spiritualita je darom, ktorý svetu daroval Boh skrze zakladateľa jezuitskej rehole sv. Ignáca z Loyoly. O jej hlavných črtách, ako aj o kreatívnej vernosti ignaciánskemu duchovnému bohatstvu sme sa rozprávali s pátrom Jakubom Garčárom SJ, ktorý sa v súčasnosti venuje práve štúdiu ignaciánskej spirituality.

Čítať ďalej...

Vreckové vydanie Nového zákona

Nový vydanie je veľmi praktické a finančne prístupnéVydavateľstvo Dobrá kniha predstavilo v uplynulých dňoch vreckové vydanie Nového zákona, ktoré vychádza pri príležitosti Svetových dni mládeže, ktoré sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v Krakove. Vrecková a finančne veľmi prístupná verzia Sv. Písma je dostupná v štyroch farebných verziách obálky.

Čítať ďalej...

Stretnutie novicov na Velehrade

Velehrad je významným moravským pútnickým miestom

Od 9. do 15. mája sa v moravskom Velehrade konalo každoročné stretnutie jezuitských novicov z noviciátov strednej a východnej Európy. Hlavnou témou tohtoročného stretnutia boli duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré mladým jezuitom vo svojich prednáškach priblížil skúsený exercitátor a bývalý provinciálny predstavený českej provincie Spoločnosti Ježišovej P. František Hylmar.

Čítať ďalej...

Ženy v spoločnosti - pápežovo videoposolstvo Apoštolátu modlitby na máj

Ženy v spoločnosti - pápežovo videoposolstvo Apoštolátu modlitby na májPápež František publikoval videoposolstvo na mesiac máj, v ktorom upriamuje svoju pozornosť na prínos a nenahraditeľné miesto žien v spoločnosti. Všeobecný úmysel na tento mesiac znie: „Aby sa ženám vo všetkých krajinách sveta preukazovala vážnosť a úcta a aby bol patrične oceňovaný ich prínos pre spoločnosť“.

Čítať ďalej...

Program Cesta Pravda Život 2016

Účastníci programu z roku 2014„Pane, pošli niekoho iného“ (Ex 4,13) je heslo tohtoročného tábora Cesta Pravda Život, určeného pre mladých vo veku 18 – 35 rokov, ktorý sa uskutoční od 7. do 14. augusta na Trlenskej chate pri Ružomberku. Aj tento rok pozývame mladých ľudí prežiť intenzívny program: trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity.

Čítať ďalej...

Amoris laetitia – výzva k dialógu

Rodina, ktorá sa stretáva pri čítaní sv. PísmaNa sviatok svätého Jozefa bola podpísaná apoštolská posynodálna exhortácia Amoris laetitia (AL – Radosť z lásky). Dokument je súhrnom záverov dvoch zhromaždení Biskupskej synody o rodine z rokov 2014 a 2015. Pápež František v nej obsiahlo cituje záverečné synodálne správy, spolu s dokumentmi a učením svojich predchodcov, ako aj mnohé vlastné katechézy o rodine. Okrem toho využíva aj príspevky z rôznych biskupských konferencií sveta (Keňa, Austrália, Argentína...), ako to bolo aj v prípade iných dokumentov magistéria, a využíva citácie významných osobností, ako Martin Luther King alebo Erich Fromm. Špecifický je odkaz aj na film „Babettin obed“, pomocou ktorého pápež vysvetľuje koncept nezištného daru. Apoštolská exhortácia upúta aj svojím rozsahom a členením. Je rozdelená na deväť kapitol a má viac ako 300 paragrafov.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby