Jezuitištv23032017

Svätý Otec odpovedá na listy detí

Pápež FrantišekJezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha predstavilo v uplynulých dňoch svoju novú publikáciu „Drahý pápež František – Svätý Otec odpovedá na listy detí z celého sveta“. Kniha obsahuje otázky 259 detí z 26 krajín sveta, ktoré napísali Svätému Otcovi list a opýtali sa ho na to, čo ich zaujíma, ako aj odpovede pápeža Františka na položené otázky. Publikácia je ilustrovaná pôvodnými obrázkami detí, ktoré pripojili k svojim listom pápežovi.

Čítať ďalej...

Akadémia o živote a diele Vendelína Javorku SJ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ počas akadémie o živote a diele P. JavorkuV sobotu, 16. apríla, zorganizovala Žilinská diecéza v spolupráci so slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej pri príležitosti 50. výročia úmrtia P. Vendelína Javorku SJ v Diecéznom centre Žilinskej diecézy v Žiline akadémiu o živote a diele tohto významného slovenského jezuitu.

Čítať ďalej...

Solidarita s chudobnými

Pápež František na Zelený štvrtok umýva a bozká nohy moslimským, pravoslávnym, hinduistickým a katolíckym utečencom.Úsilie v prospech chudobných a premeny porušeného sveta vychádza z viery, ktorá koná spravodlivo. Viera, ktorá túto službu neustále motivuje, má svoje korene. Tie majú moc stále ju živiť a preto by mal veriaci človek o ňu neustále dbať. Naša blízkosť pri chudobných a zápas za ich vec sú tiež miestom milosti a stretnutia s pokorným a chudobným Pánom, od ktorého pochádza každé duchovné ovocie.

Čítať ďalej...

Stretnutie promótorov povolaní

Stretnutie promótorov povolaní v DobogókőV dňoch 7. - 11. apríla sa v maďarskom Dobogókő konalo stretnutie jezuitských európskych promótorov povolaní. Jezuiti pracujúci ako promótori povolaní pomáhajú mladým mužom rozoznať ich povolanie a sú kontaktnými osobami pre kandidátov do Spoločnosti Ježišovej v danej jezuitskej provincii.

Čítať ďalej...

Nová publikácia o živote a práci slovenských jezuitov

Verejne aj utajene – jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014V uplynulých dňoch vyšla v českom jezuitskom vydavateľstve Refugium kniha slovenského jezuitu P. Ladislava Csontosa SJ „Verejne aj utajene – jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014“. Kniha približuje spletité osudy slovenských jezuitov a ich horlivú prácu pre Cirkev na Slovensku v 20. storočí, ktorú nezastavil ani komunistický režim, ktorý prakticky zakázal jestvovanie Spoločnosti Ježišovej v celom Československu.

Čítať ďalej...

Slovenský jezuita menovaný riadnym profesorom na PIB v Ríme

P. Peter Dubovský SJGenerálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás vymenoval v uplynulých dňoch slovenského jezuitu P. Petra Dubovského SJ za riadneho profesora na jezuitskom Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (PIB). P. Dubovský je po dvadsiatich rokoch prvým jezuitom na PIB, ktorý získal tento titul. Slovenský jezuita patrí v súčasnosti k popredným svetovým biblistom a na Pápežskom biblickom inštitúte vyučuje exegézu Starého zákona. Na medzinárodne uznávanej škole je zároveň dekanom Fakulty biblických vied.

Foto: web

 

Jezuiti spolu s uršulínskym spoločenstvom na Veľkej Homoli

Bratislavské uršulínske spoločenstvo na jezuitskej chate v ModreVo Veľkonočný pondelok, 28. marca, sa pátri Vlastimil Dufka SJ a Milan Hudaček SJ zúčastnili s bratislavským uršulínskym spoločenstvom výstupu na Veľkú Homoľu. Toto milé podujatie sa začalo v Modre, odkiaľ približne 40 veriacich zo spoločenstva stúpalo smerom k rozhľadni.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v aprílovom čísle mesačníka Posol?

Čo nájdete v aprílovom  čísle mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František upriamuje pozornosť na Dobrého pastiera – Ježiša, ktorý je starostlivým vodcom ľudu. „Nehľadá iný záujem ako to, aby viedol, živil a chránil svoje ovce. A to všetko za tú najvyššiu cenu,“ konštatuje pápež, núkajúc podnety na premýšľanie a prehĺbenie viery.

Čítať ďalej...

Uplynulo 50 rokov od smrti P. Vendelína Javorku SJ

P. Vendelín Javorka SJ v sovietskom gulagu, kde bol internovaný v rokoch od 1945 do 1956.24. marca uplynulo 50. rokov od smrti významného slovenského jezuitu P. Vendelína Javorku SJ, ktorý bol prvým rektorom Pápežského ruského kolégia v Ríme (Russicum). Pri tejto príležitosti prinášame jeho životopis, ktorý približuje túto výnimočnú postavu Cirkvi a jezuitskej rehole na Slovensku.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby