Jezuitistr24052017

Demografická kríza a podpora rodiny

Najlepšou odpoveďou na demografickú krízu na Slovensku je podpora tradičnej rodiny.Konferencia biskupov Slovenska vydala v júni 1996 výzvu k riešeniu demografickej situácie na Slovensku. Vo výzve rezonovali naliehavé otázky, ktoré si kládla Katolícka cirkev. Biskupi sa vtedy pýtali: „Akú hodnotu má každé dieťa pre nás osobne, pre náš národ, štát a pre celú Cirkev? Ako si predstavujeme našu budúcnosť, budúcnosť nášho národa, štátu a Cirkvi? Akú cenu má pre nás matka a otec, ktorí majú deti, zodpovedne ich vychovávajú a tým sa v prítomnosti obetujú pre budúcnosť nás všetkých?“ Biskupi vo vyhlásení apelovali na verejnú moc, prezidenta, parlament a vládu, aby v rámci svojich právomocí pripravili a realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. „Je morálnou povinnosťou štátu a jeho predstaviteľov vytvárať také legislatívne, ekonomické a sociálne podmienky, aby obyvateľstvo nevymieralo,“ uvádzali vo výzve biskupi.

Čítať ďalej...

Čo prináša júnové číslo mesačníka Posol?

Júnové číslo mesačníka Posol„Skutočne veriť znamená všimnúť si chudobných, čo sú v núdzi,“ pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Zároveň kladie otázky: Som na ceste života alebo na ceste klamstva? Kde je moja radosť – v slovách či skutkoch? Viac pápežových myšlienok, ktoré „tnú do živého“ a nútia k premýšľaniu, možno nájsť v uvedenej rubrike.

Čítať ďalej...

Majáles spoločenstva Magis

Magis Majáles

Trlenská dolina pri Ružomberku bola od 20. do 22. mája svedkom už tradičného Majálesu spoločenstva Magis. Majáles Magis je súčasťou „Magis chát“, ktoré organizuje spomínané spoločenstvo pre všetkých svojich členov a sympatizantov pravidelne 5-krát v roku na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku.

Čítať ďalej...

Cyril Vasiľ SJ doktorom honoris causa Trnavskej univerzity

Vladyka Cyril Vasiľ SJ Slovenský jezuita, vladyka Cyril Vasiľ SJ, sa stal v piatok, 27. mája držiteľom čestného doktorátu Trnavskej univerzity.

Čítať ďalej...

Vyšlo nové číslo bulletinu JEZUITI dnes

Najnovšie číslo bulletinu JEZUITI dnes

Do Vašej pozornosti ponúkame nové číslo bulletinu JEZUITI dnes, ktorý vydáva slovenská provincia jezuitov pre našich spolupracovníkov, priateľov a známych. V najnovšom čísle bulletinu nájdete okrem iného rozhovor s P. Jakubom Garčárom SJ, ktorý v súčasnosti študuje ignaciánsku spiritualitu v Madride a ktorý v rozhovore zaujímavo a pútavo predstavuje jej základné črty (plné znenie rozhovoru s názvom „Hlas útechy – ozvena Božieho Ducha v nás“ je možné nájsť na našej stránke), ale aj zamyslenie vladyku Cyrila Vasiľa SJ venujúce sa téme utečencov.

Čítať ďalej...

Svedčiť o Kristovi zrozumiteľným spôsobom (rozhovor)

P. Augustine Thomas SJPáter Augustine Thomas SJ je indický jezuita, ktorý pôsobí v Nepále a 4 roky plnil úlohu rektora tamojšej jezuitskej vysokej školy St. Xavier’s College v Maitighar, Kathmandu. Od 11. do 27. mája bol hosťom slovenskej jezuitskej provincie a postupne mal možnosť spoznávať nielen slovenský jezuitský, ale i širší cirkevný a kultúrny kontext. O dôvodoch jeho návštevy, edukačnej činnosti jezuitov v Nepále i o tom, ako sa môžeme vzájomne obohacovať, sa s ním zhováral Samuel Jackanič SJ.

Čítať ďalej...

Hlas útechy – ozvena Božieho Ducha v nás (rozhovor)

P. Jakub Garčár SJIgnaciánska spiritualita je darom, ktorý svetu daroval Boh skrze zakladateľa jezuitskej rehole sv. Ignáca z Loyoly. O jej hlavných črtách, ako aj o kreatívnej vernosti ignaciánskemu duchovnému bohatstvu sme sa rozprávali s pátrom Jakubom Garčárom SJ, ktorý sa v súčasnosti venuje práve štúdiu ignaciánskej spirituality.

Čítať ďalej...

Cyril Vasiľ SJ o osobnosti Vendelína Javorku SJ

P. Vendelín Javorka SJSlovenská sekcia Vatikánskeho rozhlasu priniesla rozhovor s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, v ktorom vladyka Cyril približuje osobnosť jezuitského misionára Vendelína Javorku (1882 - 1966), rodáka z Černovej, ktorého 50. výročie smrti sme si pripomenuli v tomto roku.

Čítať ďalej...

Stretnutie novicov na Velehrade

Velehrad je významným moravským pútnickým miestom

Od 9. do 15. mája sa v moravskom Velehrade konalo každoročné stretnutie jezuitských novicov z noviciátov strednej a východnej Európy. Hlavnou témou tohtoročného stretnutia boli duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré mladým jezuitom vo svojich prednáškach priblížil skúsený exercitátor a bývalý provinciálny predstavený českej provincie Spoločnosti Ježišovej P. František Hylmar.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Modlitby