Jezuitipia22092017

Milan Lach SJ novým administrátorom eparchie Parma

Svätý Otec František vymenoval v sobotu 24. júna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej archieparchie, za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Svätý Otec František vymenoval v sobotu 24. júna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Eparchia Parma s približne 9000 veriacimi a 30 farnosťami patrí do Pittsburghskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris v USA.

Čítať ďalej...

Júnové číslo bulletinu JEZUITI dnes

Júnové číslo bulletinu JEZUITI dnesDo vašej pozornosti ponúkame nové číslo bulletinu JEZUITI dnes, ktorý vydáva Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej pre svojich dobrodincov, spolupracovníkov, priateľov a známych. Najnovšie číslo bulletinu ponúka rozhovor s pátrom Petrom Dufkom SJ, pedagógom na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, ktorý si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia (plné znenie rozhovoru s názvom „V službe kresťanskému Východu” je možné nájsť na našej stránke), v ktorom slovenský jezuita približuje minulosť i hlavné poslanie tejto jedinečnej vzdelávacej inštitúcie, ale aj správy z rôznorodých jezuitských akcií či profil výnimočného gréckokatolíckeho jezuitu o. Michala Lacka SJ.

Čítať ďalej...

Deň rodiny v Trnave

Krásne počasie, usmiate rodinky, dvor plný atrakcií a pestrý kultúrny program už po ôsmy krát dotvárali Deň rodiny v Trnave, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, 21. mája v priestoroch jezuitského Centra pomoci pre rodinu. Krásne počasie, usmiate rodinky, dvor plný atrakcií a pestrý kultúrny program už po ôsmy raz dotvárali peknú a uvoľnenú atmosféru Dňa rodiny v Trnave, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, 21. mája v priestoroch jezuitského Centra pomoci pre rodinu.

Čítať ďalej...

Spoločenstvo kresťanského života CVX má novú líder komunitu

Spoločenstvo CVXV sobotu, 20. mája 2017 malo Spoločenstvo kresťanského života CVX svoje 1. Národné (oficiálne) zhromaždenie. To sa uskutočnilo v Ivanke pri Dunaji. Na tomto zhromaždení si zástupcovia všetkých registrovaných spoločenstiev CVX na Slovensku schválilo nový organizačný štatút a zvolilo si aj novú Líder komunitu. Líder komunita je zodpovedná za riadenie Spoločenstva CVX na Slovensku. Jej funkčné obdobie sú tri roky.

Čítať ďalej...

Jezuitskej reholi kondoloval patriarcha Cyril

Pohrebným obradom v ruskom katolíckom chráme byzantského obradu sv. Antona Veľkého predsedal slovenský gréckokatolícky jezuita a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vladyka Cyril Vasiľ SJ.Patriarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi Cyril zaslal generálnemu predstavenému Spoločnosti pátrovi Arturovi Sosovi SJ kondolenčný list pri príležitosti úmrtia pátra Ludwiga Pichlera SJ.

Čítať ďalej...

V náručí dobrej Matky

Milan Hudaček SJ - V náručí dobrej MatkyV Katolíckej cirkvi jestvujú niektoré posvätné miesta, kde sa stali pamätné udalosti alebo sú pochovaní významní svätci, prípadne sa nachádzajú v peknom prostredí. Tie potom priťahujú k sebe veriacich, ktorí tam putujú z túžby po duchovnom pookriatí. Niektoré pútnické miesta sa stali známymi aj medzinárodne.

Ježišovej Matke, slávnej Bohorodičke Márii, vybudovali kresťania vo svete viac kostolov a svätýň, ktoré zasvätili niektorej udalosti z jej života. Tie priťahujú nielen svojou umeleckou výstavbou a výzdobou, ale aj dobre zriadenými liturgickými obradmi. Najznámejšími pútnickymi miestami na svete sú okrem Ríma mariánske svätyne v Lurdoch, Čenstochovej, parížska Notre Dame a tiež portugalská Fatima. Práve Fatima si 13. mája tohto roku pripomenula sto rokov od zjavení Panny Márie trom deťom.

Čítať ďalej...

Kauza mučeníctva Munkovcov vstúpila do rímskej fázy

Tomáš Munk spolu s mamou Gizelou a otcom Františkom.Kauza mučeníctva jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka už vstúpila do rímskej fázy. Dňa 4. mája 2017 Kongregácia pre kauzy svätých doručila generálnemu postulátorovi Spoločnosti Ježišovej P. Antonovi Witwerovi SJ dekrét o validite, ktorým je potvrdená právna platnosť materiálov odovzdaných do Ríma z diecéznej fázy, ktorá prebiehala na pôde Bratislavskej arcidiecézy.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v júnovom vydaní mesačníka Posol?

Čo nájdete v júnovom vydaní mesačníka Posol?„Aj dnes je mnoho mladých, ktorí majú povolanie, ale často sa objaví niečo, čo ich zastaví,“ konštatuje pápež František vo svojom príhovore v rubrike Stále aktuálne slová. Volá po oslobodení mladých od moci peňazí, modlárstva, pýchy. Zároveň vážne pripomína: „Povolania tu sú. Prispievajme k tomu, aby rástli.“

Čítať ďalej...

Čo nájdete v májovom vydaní mesačníka Posol?

Májové číslo mesačníka Posol.Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že motorom jednoty Cirkvi je Duch Svätý, ktorého sme prijali vo sviatosti krstu a birmovania. Preto je dôležité prosiť ho o pomoc neustále, náš svet potrebuje jednotu, zmierenie, spoločenstvo.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Svedectvo

Teológia

Spiritualita