Jezuitištv19042018

Pápež sa modlil nad rakvou brata Salvadora Muru, sekretára z argentínskych čias

Pápež sa modlil nad rakvou brata Salvadora Muru, sekretára z argentínskych čiasSvätý Otec František v utorok v ranných hodinách navštívil kaplnku generálneho domu Spoločnosti Ježišovej v Ríme, kde sa pomodlil nad rakvou svojho jezuitského spolubrata Salvadora Angela Muru SJ. Brat Mura, ktorý zomrel v sobotu 2. decembra vo veku 84 rokov v nemocnici v Ríme, bol sekretárom a šoférom Jorgeho Maria Bergoglia v čase, keď viedol jezuitov v Argentíne ako provinciál.

Čítať ďalej...

Zdieľajme cestu

Zdieľajme cestuSvetový deň pokoja, ktorý pripadá na 1. január 2018, je pre Svätého Otca vždy príležitosťou osloviť ľudí osobitným posolstvom. Na najbližší, už 51. Svetový deň pokoja, Svätý Otec František vyzýva k lepšiemu prijatiu ľudí, ktorí zo svojich krajín utekajú pred „vojnou a hladom alebo ktorí sú nútení opustiť svoje domovy kvôli diskriminácii, prenasledovaniam, chudobe a zhoršeniu životného prostredia.“ Podľa pápežových slov skutočná integrácia utečencov v súčasnosti predstavuje jednu z nutných podmienok pokoja v našej spoločnosti. V súčasnosti sa týka už viac než 250 miliónov migrantov, z ktorých sú 22 a pol milióna utečenci. Svätý Otec vyzýva, aby sme zmenili svoj pohľad na nich a nepozerali na migrantov ako na hrozbu, ale s dôverou videli v nich príležitosť „vybudovať budúci pokoj“. Práve vďaka hlbšiemu pohľadu môžeme objaviť, že títo ľudia nemajú prázdne ruky, ale prichádzajú so svojimi schopnosťami, energiou a úsilím.

Čítať ďalej...

Zomrel Fr. Pavol Janovič SJ

Brat Pavol Janovič SJVo štvrtok, 12. októbra vo večerných hodinách zomrel vo veku 86 rokov v nemocnici v Bratislave rehoľný brat Fr. Pavol Janovič SJ. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v utorok 17. 10. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Telesné ostatky zosnulého budú pochované na miestnom cintoríne po svätej omši.

Čítať ďalej...

Umenie v službe Evanjelia

Kristus na mozaike pátra Marka Ivana Rupnika SJ.Úlohou kultúry je skvalitňovať život človeka. Dnes je svet plný vizuálneho šumu, ktorý na nás útočí na každom rohu. Reklamné bilboardy, plagáty, obrazovky, z ktorých blikajú gýčové šoty v konečnom dôsledku často udupávajú v človeku zmysel pre krásu. Jednou z úloh, či služieb umenia je aj sprostredkovať obraz pravdivého života prostredníctvom harmónie a pravej krásy. Krásu, ktorá je dielom najväčšieho Majstra, môžeme vidieť napríklad v prírode. Najvyšší Majster tvorí krásu vychádzajúcu z pravdy. Ľudské umenie sa rovnako snaží predstaviť krásu v nadčasovom posolstve presahujúcom hmotu i priestor. V konkrétnych dielach, ktoré dostávajú svoju formu, môžeme čítať hĺbku umelcovej myšlienky. Umelcova úloha, a možno aj poslanie, by potom bola vo vytváraní diel, ktoré by nám pomohli krajšie prežívať všadeprítomnú realitu vôkol nás.

Čítať ďalej...

Filipínski jezuiti: Popravy bez súdu nie sú metódou proti drogám

Scéna po protidrogovom zásahu - matka nad mŕtvym telom syna obvineného z užívania drog (Manila, 3. október 2017)Filipínski jezuiti sú proti mimosúdnym popravám ako metóde boja proti drogám, ktorý v poslednom období zintenzívnila vláda Rodriga Duterteho. Verejnou výzvou s podpisom provinciála Antonia Morena, vyhlásenou vo všetkých kostoloch, školách a inštitúciách jezuitov na Filipínach rehoľa upozornila, že hromadné popravy bez súdneho procesu, ktoré aplikuje vláda v rámci svojej kampane boja proti drogám, nie sú tou správnou odpoveďou na problém.

Čítať ďalej...

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že Cirkev potrebuje „každodenných svätých“, mučeníkov, bez ktorých nemôže napredovať. „Dosvedčujú, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije. Oni nás učia, že so silou lásky, tichosťou sa dá bojovať proti panovačnosti, násiliu, vojne a s trpezlivosťou je možné dosiahnuť pokoj.“

Čítať ďalej...

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František píše, že modlitbu posvätného ruženca sa často modlí pred mozaikou Panny Márie s Dieťaťom. „Pri meditácii nad jednotlivými tajomstvami ruženca prenikáme hlbšie do života Krista, ale nachádzame aj sami seba,“ pripomína nám. Svätý Otec zároveň nabáda k častej modlitbe ruženca, pretože prináša pokoj do sŕdc, rodín i sveta.

Čítať ďalej...

Zomrel P. Emil Krapka SJ

Vo nedeľu, 22. októbra v ranných hodinách zomrel vo veku 92 rokov v Ivanke pri Dunaji rehoľný kňaz P. Emil Krapka SJ. S naším drahým zosnulým sa rozlúčime pri svätých omšiach v piatok 27. októbra 2017 o 10.00 vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji a o 14.00 v jezuitskom kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Telesné pozostatky budú pochované na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave v pondelok 30. októbra 2017 o 15.00 hod.

Čítať ďalej...

Spoločenstvo kresťanského života CVX oslavuje 50 rokov

CVXSpoločenstvo kresťanského života je pokračovaním požehnanej práce a prešľapanej ceste mnohých generácií tzv. Mariánskych kongregácií. Tie vznikli už v roku 1563 v Ríme, keď jezuitský učiteľ Jean Leunis zhromaždil študentov s pozvaním duchovnej formácie. Svetová federácia Mariánskych kongregácii sa na svojom štvrtom zhromaždení, ktoré sa konalo v októbri 1967, necelé dva roky po skončení II. Vatikánskeho koncilu, rozhodla prijať nové meno: Comunità di Vita Cristiana - CVX - Spoločenstvo kresťanského života. Na Sviatok Zvestovania roku 1968 boli pápežom Pavlom VI. schválené nové Všeobecné princípy Svetovej federácie Spoločenstva kresťanského života CVX.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život