Jezuitistr22112017

Jezuitský kalendár 2018

Kalendár 2018Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo jezuitský kalendár na rok 2017 v stolovom formáte, obsahuje cirkevný aj občiansky zoznam mien a sviatkov i citáty významných osobností. Na jeho tvorbe spolupracovali P. Milan Hudaček SJ.

Čítať ďalej...

Slovenský jezuita sa stal novým viceprezidentom ESCT

Páter Miloš Lichner SJDekan jezuitskej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave páter Miloš Lichner SJ sa stal novým viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT), ktorá združuje vyše osemsto teológov z celej Európy.

Čítať ďalej...

Svedectvo Petra Dubovského SJ o skúsenosti záchrany života

Páter Peter Dubovský SJ po návrate z nemocnice.Do Vašej pozornosti ponúkame svedectvo pátra Petra Dubovského SJ, jedného zo štvorice kňazov, ktorí v utorok 18. júla utrpeli nešťastie pod alpským hrebeňom. Silné svedectvo pátra Dubovského, jezuitu, ktorý je dekanom Pápežského biblického inštitútu v Ríme, zachytil páter Jozef Bartkovjak SJ zo slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu bezprostredne po jeho prepustení z nemocnice a návrate do rehoľnej komunity v Ríme. Svedectvo pátra Petra je možné nájsť a vypočuť si na tomto linku.

Info a foto: www.sk.radiovaticana.va

Čo prináša septembrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša septembrové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, aby sme nezabúdali žiť nezištnú lásku. Spomína príklad Matky Terezy, pre ktorú bolo milosrdenstvo „soľou, ktorá dávala chuť každému jej skutku, a svetlom, ktoré osvetľovalo temnoty chudobných a trpiacich“. Pápež vyzýva, aby sme si niesli v srdci jej úsmev a darovali ho tým, ktorých na našej ceste života stretávame.

Čítať ďalej...

Štvorica kňazov sa zotavuje z pádu v Alpách

Páter Peter Dubovský SJVďaka voči Bohu, záchranárom ako aj všetkým známym i neznámym, ktorí sa zjednotili v modlitbe, zaznieva z úst slovenského jezuitu pátra Petra Dubovského, jedného zo štyroch horolezcov, ktorí zázračne prežili pri horozeleckom nešťastí v oblasti Mont Blancu v utorok 18. júla. Pri 50-metrovom páde z masívu Grandes Jorasses vyviazli relatívne veľmi dobre a sú momentálne v nemocnici Parini di Aosta na severe Talianska. S rôznymi stupňami zranení sú dvaja kňazi Spišskej diecézy a o skutočnej záchrane života možno hovoriť v prípade poľského jezuitu.

Čítať ďalej...

Pápež František na sviatok sv. Ignáca z Loyoly navštívil svojich spolubratov

Na záver po zapálení sviece pri hrobe zakladateľa Spoločnosti Ježišovej jezuiti spoločne so svojím generálnym predstaveným predniesli modlitbu obetovania seba samých Bohu slovami svätého Ignáca z Duchovných cvičení.V pondelok, 31. júla navštívil pri príležitosti sviatku sv. Ignáca z Loyoly komunitu generálneho domu jezuitov v Ríme Svätý Otec František. Pri spoločnom obede sa stretol s rehoľnými spolubratmi za účasti generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej pátra Artura Sosu Abascala a povzbudil ich v plnení ich poslania.

Čítať ďalej...

Magis Central Europe 2017

V piatok, 14. júla sa na rôznych miestach Európy stretlo 250 účastníkov Magisu Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční v Česku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakúsku, Kosove a na Slovensku a potrvá do 23. júla. V piatok, 14. júla sa na rôznych miestach Európy stretlo 250 účastníkov Magisu Central Europe 2017, ktorý sa v tomto roku uskutoční v Česku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakúsku, Kosove a na Slovensku. Mladí ľudia z 22 krajín Európy, ale aj Blízkeho východu či Ruska, počas prvých dní vytvoria 16 menších skupiniek (experimentov) zameraných na jednu konkrétnu činnosť v sociálnej, ekologickej, putovnej alebo umeleckej oblasti.

Čítať ďalej...

Blahoslavený John Sullivan

John Sullivan SJV závere júla si liturgickým sviatkom Sv. Ignáca z Loyoly jezuitská rehoľa pripomenula svoje začiatky, samotný fakt jej založenia však akiste nie je jediným dôvodom dnešného jestvovania Spoločnosti Ježišovej. Podľa pátra Petra H. Kolvenbacha je ovocím opakovaného zasadzovania ignaciánskej charizmy do kontextu náboženského života veriacej spoločnosti. Od 16. storočia sa spôsobom dávania duchovných cvičení, výchovou a vzdelávaním v kolégiách, pastoračnou službou vo farnostiach, ľudovými misiami dával impulz ku kontinuite a k novej forme duchovného života. Obnovená viera si čoraz viac nachádzala obdivovateľov i nasledovateľov aj v zasvätenom živote. Jedným z nich bol aj írsky jezuita John Sullivan. Vo svojom živote dokázal spojiť poslanie učiteľa na kolégiu v Dubline so službou chudobným a nemocným. Katolícka cirkev ho vyhlásila 13. mája 2017 za blahoslaveného.

Čítať ďalej...

Čo nájdete v letnom dvojčísle mesačníka Posol?

Čo prináša letné dvojčíslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František kladie každému vyslovene osobné otázky, ktorými chce načrieť na hlbinu: „Aké miesto má v našom živote Duch Svätý? Som schopný počúvať ho? Keby sme niektorým srdciam urobili duchovný elektrokardiogram, výsledkom by bola rovná čiara, bez citov...“ Pápež vyzýva, aby sme brali vážne prítomnosť tretej Božskej osoby v našich životoch i farnostiach.

Čítať ďalej...

Prednášky

Príhovory

Zamyslenia

Biblia

Príbeh