Jezuitisob24022018

Zomrel Fr. Pavol Janovič SJ

Brat Pavol Janovič SJVo štvrtok, 12. októbra vo večerných hodinách zomrel vo veku 86 rokov v nemocnici v Bratislave rehoľný brat Fr. Pavol Janovič SJ. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v utorok 17. 10. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Telesné ostatky zosnulého budú pochované na miestnom cintoríne po svätej omši.

Čítať ďalej...

Filipínski jezuiti: Popravy bez súdu nie sú metódou proti drogám

Scéna po protidrogovom zásahu - matka nad mŕtvym telom syna obvineného z užívania drog (Manila, 3. október 2017)Filipínski jezuiti sú proti mimosúdnym popravám ako metóde boja proti drogám, ktorý v poslednom období zintenzívnila vláda Rodriga Duterteho. Verejnou výzvou s podpisom provinciála Antonia Morena, vyhlásenou vo všetkých kostoloch, školách a inštitúciách jezuitov na Filipínach rehoľa upozornila, že hromadné popravy bez súdneho procesu, ktoré aplikuje vláda v rámci svojej kampane boja proti drogám, nie sú tou správnou odpoveďou na problém.

Čítať ďalej...

Rozhovor pápeža Františka s kolumbijskými jezuitmi

Pápež František s kolumbijskými jezuitmiÚloha Božieho ľudu, mladí a ignaciánska spiritualita, utrpenie a svedectvo afrokolumbijského etnika, či očakávania Cirkvi od filozofov a teológov. To sú otázky, ktoré počas nedávnej apoštolskej cesty pápeža Františka v Kolumbii, položili Svätému Otcovi na neformálnom a priateľskom stretnutí 10. septembra v Cartagene miestni spolubratia jezuiti.

Čítať ďalej...

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František píše, že modlitbu posvätného ruženca sa často modlí pred mozaikou Panny Márie s Dieťaťom. „Pri meditácii nad jednotlivými tajomstvami ruženca prenikáme hlbšie do života Krista, ale nachádzame aj sami seba,“ pripomína nám. Svätý Otec zároveň nabáda k častej modlitbe ruženca, pretože prináša pokoj do sŕdc, rodín i sveta.

Čítať ďalej...

Rodinný víkend CVX v Piešťanoch

Rodinný víkendV dňoch od 22. - 24. septembra 2017 sa konal už 2. ročník Rodinného víkendu CVX (Komunity kresťanského života) v Piešťanoch, v Rodinkove v Belušských slatinách. Zúčastnilo sa ho 26 manželských párov, pričom spolu s deťmi všetkých ľudí z Piešťan bolo 114.

Čítať ďalej...

Spoločenstvo kresťanského života CVX oslavuje 50 rokov

CVXSpoločenstvo kresťanského života je pokračovaním požehnanej práce a prešľapanej ceste mnohých generácií tzv. Mariánskych kongregácií. Tie vznikli už v roku 1563 v Ríme, keď jezuitský učiteľ Jean Leunis zhromaždil študentov s pozvaním duchovnej formácie. Svetová federácia Mariánskych kongregácii sa na svojom štvrtom zhromaždení, ktoré sa konalo v októbri 1967, necelé dva roky po skončení II. Vatikánskeho koncilu, rozhodla prijať nové meno: Comunità di Vita Cristiana - CVX - Spoločenstvo kresťanského života. Na Sviatok Zvestovania roku 1968 boli pápežom Pavlom VI. schválené nové Všeobecné princípy Svetovej federácie Spoločenstva kresťanského života CVX.

Čítať ďalej...

Vatikánsky komunikačný sekretariát uzavrel dohodu s rehoľou jezuitov

Mons. Dario Edoardo Viganò a P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ pri podpise dohody.Vo štvrtok, 21. septembra bola podpísaná dohoda medzi vatikánskym Sekretariátom pre komunikáciu a Spoločnosťou Ježišovou. Za Svätú stolicu ju podpísal prefekt komunikačného dikastéria Mons. Dario Edoardo Viganò a za Spoločnosť Ježišovu delegát generálneho predstaveného pre rímske domy P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ.

Čítať ďalej...

Pripomíname si 400 rokov charitatívneho diela sv. Vincenta de Paul

Jubileum palotínovObdobie po Tridentskom koncile (1565) sa často posudzuje jednostranne a negatívne. Príliš sa zdôrazňuje vieroučný boj s protestantizmom, ktorý sa vďaka mocným tohto sveta premenil na krvavé vojny. Zabúda sa na vnútornú obnovu veriacich, ktorá bola najcennejším ovocím Tridentského koncilu. Takýmto smerom sa uberala reforma, do ktorej sa zapojili najlepší muži a ženy z vtedajšej Cirkvi. Medzi nimi zaujíma čestné miesto Vincent de Paul. Vincent pochádzal z vidieckej rodiny v obci Pouy neďaleko mesta Dax vo Francúzsku, kde sa narodil 24. apríla 1581. Chcel byť kňazom a ako štrnásťročný začal štúdiá vo františkánskom kolégiu v Dax. Po ich absolvovaní nižšieho vzdelania začal s teologickými štúdiami v Toulouse, kde bol aj v roku 1600 vysvätený na kňaza. Mal vtedy 19 a pol roka.

Čítať ďalej...

Jezuitský kalendár 2018

Kalendár 2018Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo jezuitský kalendár na rok 2017 v stolovom formáte, obsahuje cirkevný aj občiansky zoznam mien a sviatkov i citáty významných osobností. Na jeho tvorbe spolupracovali P. Milan Hudaček SJ.

Čítať ďalej...

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba