Jezuitined18022018

Magis 2016 – umelecký experiment (svedectvo)

Jezu ufam tobie alebo Ježišu, dôverujem Ti. Tieto slová sú spojené s obrazom milosrdného Ježiša, ktorý sa zjavil sv. Faustíne. Spoznať bližšie jej život, Božie milosrdenstvo, zmysel týchto slov, ale aj mesto Lodž sme mali ako účastníci umeleckého experimentu.

Jezu ufam tobie alebo Ježišu, dôverujem Ti. Tieto slová sú spojené s obrazom milosrdného Ježiša, ktorý sa zjavil sv. Faustíne. Spoznať bližšie jej život, Božie milosrdenstvo, zmysel týchto slov, ale aj mesto Lodž sme mali ako účastníci umeleckého experimentu. Dostali sme tak možnosť lepšie sa pripraviť na SDM, ktorých nosnou témou bolo práve Božie milosrdenstvo. Všetko začalo príchodom do kláštora sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej v Lodži, ktoré nás milo prekvapili svojou srdečnosťou. Prvý deň patril mestskej hre počas ktorej sme spoznávali Lodž a stali sa apoštolmi Božieho milosrdenstva, pretože okrem iného bolo našou úlohou na rôznych miestach povedať ľuďom o SDM a ich hesle: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5,7).

V priebehu týždňa sme navštívili miesta spojené so životom sestry Faustíny - jej rodný dom a kostol, v ktorom bola pokrstená a prijala prvé sv. prijímanie, miesto, kde sa jej prvýkrát zjavil Pán Ježiš a aj katedrálu, kde sa po tomto zjavení rozhodla nasledovať Božie volanie. Tak sme postupne spoznávali jej život a vďaka prítomnosti na týchto miestach to nebolo len pasívne prijímanie informácií, ale autentická osobná skúsenosť. Toto putovanie sme striedali s umeleckými workshopmi, kde sme sa pod vedením sestry Doroty učili hlavne rôzne techniky tvorby z papiera. Workshopy boli, ako celý experiment, tiež zamerané na Božie milosrdenstvo. Vyrábali sme napríklad záložky s obrázkom Božieho milosrdenstva, ktoré sme rozdávali počas už spomínanej mestskej hry alebo ružencové náramky, na ktorých sme sa potom mohli pomodliť korunku k Božiemu milosrdenstvu. Vrcholom nášho umeleckého snaženia bol album s fotografiami z celého týždňa a výroba vlajky experimentu. Ak má počas experimentu človek zažiť „magis - viac“, tak my sme počas experimentu zažili, naučili sa a dostali ešte viac ako magis.

Zažili sme krásu komunity, ktorú sme vytvorili s účastníkmi z Francúzska, Južnej Kórey a Poľska. Z úplne cudzích ľudí z veľmi odlišných kultúr a prostredí sa cez spoločnú modlitbu, slávenie eucharistie, účasti na workshopoch postupne vytvorila multikultúrna rodina, ktorou sme boli všetci obohatení. Naučili sme sa o živote sestry Faustíny a Božom milosrdenstve, meste Lodži, ale učením sa boli aj umelecké workshopy nielen v zmysle nových kreatívnych techník. Učili sme sa prežívať prítomnú chvíľu. Pri tvorbe sa človek musí sústrediť na tú jednu činnosť, ktorú práve vykonáva, to znamená musí prežívať danú chvíľu. To je pre dnešných ľudí celkom náročné, pretože sme zvyknutí venovať viacerým veciam naraz. Okrem toho treba povedať, že nás umelecká činnosť učila trpezlivosti, ktorej bolo miestami treba veľkú dávku.

Dostali sme viac než sme dúfali alebo očakávali. Veľkým darom pre nás bola pohostinnosť sestier, ktoré nás prijali a s úsmevom sa o nás starali celý týždeň. Poskytli nám nocľah a stravu vo svojom dome, pripravili pre nás program, uisťovali sa, že nám nič nechýba a celý čas nás sprevádzali modlitbou. Ako sme sa nakoniec dozvedeli, sestry sa za nás modlili už pred našim príchodom – odkedy začali organizovať experiment.) Za to všetko im patrí naša veľká vďaka. Tá patrí v neposlednom rade aj Bohu, ktorý nám dal „magis - viac“ zažiť.

Veronika Hrádocká
Foto: archív Magis 2016

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba