Jezuitined23042017

Pokrok má budovať, nie ničiť

Pokrok má budovať, nie ničiťNobelovu cenu za medicínu udelili Angličanovi Robertovi Edwardsovi, priekopníkovi umelého oplodňovania. Prezident asociácie Veda a život Lucio Romano to komentoval nasledovne: Je to udelenie, ktoré ignoruje všetky etické otázky a poukazuje na to, že človek môže byť degradovaný zo subjektu na objekt. Zohľadňujeme, že Edwards poznačil históriu, pretože uviedol do praxe techniky zo sveta zvierat do sféry ľudskej. Ale to absolútne neznamená, že toto predstavuje progres človeka. Nobelova cena musí brať do úvahy aj etickú analýzu, pričom – ako sa mi zdá – v prípade tohto rozhodnutia na udelenie ceny boli odsunuté nabok všetky etické a s nimi súvisiace kritériá.

Čítať ďalej...

Láska, ktorá nie je ľahostajná

Pravá láska nie je nikdy ľahostajnáPopri všetkých negatívach, akými je poznačený život ľudí našej civilizácie, je veľkou nádejou a povzbudením životný štýl dobrovoľníctva. Mladí, či dospelí túžia pomáhať druhým. Túžia šíriť okolo seba dobro. Chcú zmieriť utrpenie a biedu druhých. Dobrovoľníctvo prezrádza to, čo je vložené do každého človeka veľmi hlboko.

Čítať ďalej...

Obnoviť si srdce a ducha

Pôst nás všetkých pozýva k zamysleniu sa, modlitbe a pokániuV liturgii pôstneho obdobia veľmi často počúvame výzvu k obnove ducha i srdca. Prorok Ezechiel (18, 31) ju vyjadruje slovami: Utvorte si nové srdce a nového ducha. Prorok Malachiáš (2, 16) nás zasa nabáda: Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa. Domnievam sa, že tieto slová nemusíme vnímať iba ako pôstnu výzvu, ale ako vždy aktuálnu výzvu nášho osobného života, nášho sveta i konkrétnej situácie Cirkvi. Obnova života v Cirkvi, v spoločnosti i v celom svete totiž začína obnovou každého jedného z nás. Často sme v pokušení meniť štruktúry, systémy, azda neraz chceme meniť druhých, ale skutočná zmena sa uskutočňuje zmenou seba samého.

Čítať ďalej...

Moja skúsenosť s ignaciánskou spiritualitou (svedectvo)

4 JVC values: community, spirituality, simple lifestyle and social justiceBolo to po strednej škole na Magise pred Svetovými dňami mládeže v Nemecku, keď som sa prvý raz zoznámila s ignaciánskou spiritualitou. Nepamätám si už veľa konkrétnych detailov, ale veľmi ma oslovil zážitok medzinárodnej komunity (v našej skupinke sme boli Slovenky, Ekvádorčania, Rumuni a Tajvanci) a pre mňa vtedy nové formy modlitby a prežívania duchovna. Zúčastnila som sa umeleckého experimentu, počas ktorého sme pod vedením maliarky spoločne vytvorili kríž do adoračného stanu na záverečné Magis stretnutie v Lorelei.

Čítať ďalej...

Svedectvo z duchovných cvičení v každodennom živote

Spolu s Bohom sa kráča ľahšie, človek už nie je na to všetko sám..Americká speváčka Beyoncé vo svojom nedávnej piesni Naughty Boy - Runnin' (Lose It All) hovorila o svojej túžbe byť vo vzťahu s druhým človekom. Text tejto piesne by sme mohli použiť aj analogicky vo vzťahu ľudskej duše k Bohu, ktorá volá „So where are you? I’ve been calling you, I’m missing you“ (Prekl. „Tak kde si? Volal/a som ťa, chýbaš mi.“ ) Zároveň spomína samotu „štyroch stien“, ktorú prežívala a ktorá ju zmenila.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby