Jezuitištv23032017

Láska, ktorá nie je ľahostajná

Pravá láska nie je nikdy ľahostajnáPopri všetkých negatívach, akými je poznačený život ľudí našej civilizácie, je veľkou nádejou a povzbudením životný štýl dobrovoľníctva. Mladí, či dospelí túžia pomáhať druhým. Túžia šíriť okolo seba dobro. Chcú zmieriť utrpenie a biedu druhých. Dobrovoľníctvo prezrádza to, čo je vložené do každého človeka veľmi hlboko.

Čítať ďalej...

Moja skúsenosť s ignaciánskou spiritualitou (svedectvo)

4 JVC values: community, spirituality, simple lifestyle and social justiceBolo to po strednej škole na Magise pred Svetovými dňami mládeže v Nemecku, keď som sa prvý raz zoznámila s ignaciánskou spiritualitou. Nepamätám si už veľa konkrétnych detailov, ale veľmi ma oslovil zážitok medzinárodnej komunity (v našej skupinke sme boli Slovenky, Ekvádorčania, Rumuni a Tajvanci) a pre mňa vtedy nové formy modlitby a prežívania duchovna. Zúčastnila som sa umeleckého experimentu, počas ktorého sme pod vedením maliarky spoločne vytvorili kríž do adoračného stanu na záverečné Magis stretnutie v Lorelei.

Čítať ďalej...

Svedectvo z duchovných cvičení v každodennom živote

Spolu s Bohom sa kráča ľahšie, človek už nie je na to všetko sám..Americká speváčka Beyoncé vo svojom nedávnej piesni Naughty Boy - Runnin' (Lose It All) hovorila o svojej túžbe byť vo vzťahu s druhým človekom. Text tejto piesne by sme mohli použiť aj analogicky vo vzťahu ľudskej duše k Bohu, ktorá volá „So where are you? I’ve been calling you, I’m missing you“ (Prekl. „Tak kde si? Volal/a som ťa, chýbaš mi.“ ) Zároveň spomína samotu „štyroch stien“, ktorú prežívala a ktorá ju zmenila.

Čítať ďalej...

Obnoviť si srdce a ducha

Pôst nás všetkých pozýva k zamysleniu sa, modlitbe a pokániuV liturgii pôstneho obdobia veľmi často počúvame výzvu k obnove ducha i srdca. Prorok Ezechiel (18, 31) ju vyjadruje slovami: Utvorte si nové srdce a nového ducha. Prorok Malachiáš (2, 16) nás zasa nabáda: Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa. Domnievam sa, že tieto slová nemusíme vnímať iba ako pôstnu výzvu, ale ako vždy aktuálnu výzvu nášho osobného života, nášho sveta i konkrétnej situácie Cirkvi. Obnova života v Cirkvi, v spoločnosti i v celom svete totiž začína obnovou každého jedného z nás. Často sme v pokušení meniť štruktúry, systémy, azda neraz chceme meniť druhých, ale skutočná zmena sa uskutočňuje zmenou seba samého.

Čítať ďalej...

Žiť a šíriť kultúru Evanjelia

Všetci sme povolaní žiť, utvárať a šíriť kultúru evanjelia..Ján Pavol II. nám zdôrazňoval a učil nás, aby sme sa dívali na Európu s láskou a sympatiou, s postojom vlastným človekovi, ktorý vie oceniť a využiť všetko pozitívne a osožné, čo ho stretne, ktorý však zároveň nezatvára oči pred tým, čo nezodpovedá evanjeliu a pranieruje to, pričom neúnavne objavuje ďalšie ciele a smer a zameriava sa na ne (porov. Biskupská synoda o Európe, Instrumentum laboris, 26). Nikto si nemá myslieť, že môže zostať mimo zápasu o novú kultúru života v dnešnom svete. Všetci sme povolaní žiť, utvárať a šíriť kultúru evanjelia.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby