Jezuitistr18012017

Obnoviť si srdce a ducha

Pôst nás všetkých pozýva k zamysleniu sa, modlitbe a pokániuV liturgii pôstneho obdobia veľmi často počúvame výzvu k obnove ducha i srdca. Prorok Ezechiel (18, 31) ju vyjadruje slovami: Utvorte si nové srdce a nového ducha. Prorok Malachiáš (2, 16) nás zasa nabáda: Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa. Domnievam sa, že tieto slová nemusíme vnímať iba ako pôstnu výzvu, ale ako vždy aktuálnu výzvu nášho osobného života, nášho sveta i konkrétnej situácie Cirkvi. Obnova života v Cirkvi, v spoločnosti i v celom svete totiž začína obnovou každého jedného z nás. Často sme v pokušení meniť štruktúry, systémy, azda neraz chceme meniť druhých, ale skutočná zmena sa uskutočňuje zmenou seba samého.

Čítať ďalej...

Svedectvo z duchovných cvičení v každodennom živote

Spolu s Bohom sa kráča ľahšie, človek už nie je na to všetko sám..Americká speváčka Beyoncé vo svojom nedávnej piesni Naughty Boy - Runnin' (Lose It All) hovorila o svojej túžbe byť vo vzťahu s druhým človekom. Text tejto piesne by sme mohli použiť aj analogicky vo vzťahu ľudskej duše k Bohu, ktorá volá „So where are you? I’ve been calling you, I’m missing you“ (Prekl. „Tak kde si? Volal/a som ťa, chýbaš mi.“ ) Zároveň spomína samotu „štyroch stien“, ktorú prežívala a ktorá ju zmenila.

Čítať ďalej...

Vydaj sa na cestu a putuj

Vydaj sa na cestu a putuj..Po páde Jeruzalema sa vyvolený Boží ľud dostal do zajatia. Stratiť sväté mesto a chrám, to bola najväčšia bolesť veriaceho žida. Boli prinútení udomácniť sa v cudzej krajine. Tu sa rozpamätúvali na Božie prisľúbenia, ktoré im proroci pripomínali cez stáročia. V babylonskom zajatí snívajú a túžia po záchrane a vyslobodení. Uvedomujú si, že ich terajší stav nie je ani tak Božím trestom ako výsledkom ich nevernosti voči Bohu, dôsledkom ich hriechu a zatvrdnutosti ich srdca.

Čítať ďalej...

Žiť a šíriť kultúru Evanjelia

Všetci sme povolaní žiť, utvárať a šíriť kultúru evanjelia..Ján Pavol II. nám zdôrazňoval a učil nás, aby sme sa dívali na Európu s láskou a sympatiou, s postojom vlastným človekovi, ktorý vie oceniť a využiť všetko pozitívne a osožné, čo ho stretne, ktorý však zároveň nezatvára oči pred tým, čo nezodpovedá evanjeliu a pranieruje to, pričom neúnavne objavuje ďalšie ciele a smer a zameriava sa na ne (porov. Biskupská synoda o Európe, Instrumentum laboris, 26). Nikto si nemá myslieť, že môže zostať mimo zápasu o novú kultúru života v dnešnom svete. Všetci sme povolaní žiť, utvárať a šíriť kultúru evanjelia.

Čítať ďalej...

Boh, ktorý prichádza

Ikona Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša KristaKaždý človek túži po naplnení a po zmysle. Celá história ľudského rodu nám ukazuje človeka, ktorý Boha raz hľadá, inokedy sa pred Ním skrýva a inokedy pred Ním zas uteká a podlieha pokušeniu „byť ako Boh“ (Gn 3,5). Nietzsche volá - „Ako môže existovať Boh? Ak existuje, potom ním už nemôžem byť ja sám....“. Život človeka je darom, ale i zápasom o pravdu a lásku. Do všetkých týchto ľudských zápasov, pádov, útekov, do jeho túžby po Zmysle prichádza v tichu a pokore Betlehema Boží Syn, Ježiš Kristus, Spasiteľ a Záchranca každého človeka.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Básne