Jezuitištv23032017

Vydaj sa na cestu a putuj

Vydaj sa na cestu a putuj..Po páde Jeruzalema sa vyvolený Boží ľud dostal do zajatia. Stratiť sväté mesto a chrám, to bola najväčšia bolesť veriaceho žida. Boli prinútení udomácniť sa v cudzej krajine. Tu sa rozpamätúvali na Božie prisľúbenia, ktoré im proroci pripomínali cez stáročia. V babylonskom zajatí snívajú a túžia po záchrane a vyslobodení. Uvedomujú si, že ich terajší stav nie je ani tak Božím trestom ako výsledkom ich nevernosti voči Bohu, dôsledkom ich hriechu a zatvrdnutosti ich srdca.

Čítať ďalej...

Boh, ktorý prichádza

Ikona Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša KristaKaždý človek túži po naplnení a po zmysle. Celá história ľudského rodu nám ukazuje človeka, ktorý Boha raz hľadá, inokedy sa pred Ním skrýva a inokedy pred Ním zas uteká a podlieha pokušeniu „byť ako Boh“ (Gn 3,5). Nietzsche volá - „Ako môže existovať Boh? Ak existuje, potom ním už nemôžem byť ja sám....“. Život človeka je darom, ale i zápasom o pravdu a lásku. Do všetkých týchto ľudských zápasov, pádov, útekov, do jeho túžby po Zmysle prichádza v tichu a pokore Betlehema Boží Syn, Ježiš Kristus, Spasiteľ a Záchranca každého človeka.

Čítať ďalej...

Mystický jazyk sv. Ignáca

Vízia pri rieke Cardoner v ManreseLiterárne diela sv. Ignáca, ako sú Duchovné cvičenia, Denník, Autobiografia, ale aj jeho listy, obsahujú v sebe mystickú skúsenosť. Zreteľne túto skúsenosť môžeme čítať v Denníku a v Autobiografii.

Čítať ďalej...

Ak by človek stratil svedomie

V prebásnenej rozprávke Či jesto pravda na svete Milan Rúfus hovorí: „Život náš, ty temný, krásny, krutý, všetko si ber, iba jedno nie. Celý vesmír do neho sa zrúti, ak by človek stratil svedomie. Mal by oči, ale bol by slepý. Sýty by bol, a žil o hlade. Prázdny ako pohodené črepy na zemi, v tej krásnej záhrade.“

Čítať ďalej...

Prítomnosť Boha ako Otca v živote sv. Ignáca z Loyoly

Ignácova vízia z La StortyPoznáme niekoľko momentov duchovnej skúsenosti Boha ako Otca v živote sv. Ignáca. Uvediem tri z nich, ktoré ma oslovujú. Prvým momentom je nepochybne jeho detstvo, keď bol uvedený do tajomstiev viery prostredníctvom svojich najbližších. Druhým momentom prítomnosti Boha ako Otca je duchovná skúsenosť Ignáca v Manréze, ktorej vrchol je volanie pri rieke Cardoner. Tu sa tajomstvo Boha začalo viac prebúdzať v jeho duši. Pocítil náznak rozdielnosti osôb Boha a ich jednoty. Ignác bol uvedený do dôverného vzťahu k Trojici. Dostal ako dar rozumové osvietenie ohľadom Božej podstaty, stvorenia a Vtelenia.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby