Jezuitiuto20032018

Svedectvo z duchovných cvičení v každodennom živote

Spolu s Bohom sa kráča ľahšie, človek už nie je na to všetko sám..Americká speváčka Beyoncé vo svojom nedávnej piesni Naughty Boy - Runnin' (Lose It All) hovorila o svojej túžbe byť vo vzťahu s druhým človekom. Text tejto piesne by sme mohli použiť aj analogicky vo vzťahu ľudskej duše k Bohu, ktorá volá „So where are you? I’ve been calling you, I’m missing you“ (Prekl. „Tak kde si? Volal/a som ťa, chýbaš mi.“ ) Zároveň spomína samotu „štyroch stien“, ktorú prežívala a ktorá ju zmenila.

Čítať ďalej...

Žiť a šíriť kultúru Evanjelia

Všetci sme povolaní žiť, utvárať a šíriť kultúru evanjelia..Ján Pavol II. nám zdôrazňoval a učil nás, aby sme sa dívali na Európu s láskou a sympatiou, s postojom vlastným človekovi, ktorý vie oceniť a využiť všetko pozitívne a osožné, čo ho stretne, ktorý však zároveň nezatvára oči pred tým, čo nezodpovedá evanjeliu a pranieruje to, pričom neúnavne objavuje ďalšie ciele a smer a zameriava sa na ne (porov. Biskupská synoda o Európe, Instrumentum laboris, 26). Nikto si nemá myslieť, že môže zostať mimo zápasu o novú kultúru života v dnešnom svete. Všetci sme povolaní žiť, utvárať a šíriť kultúru evanjelia.

Čítať ďalej...

Boh, ktorý prichádza

Ikona Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša KristaKaždý človek túži po naplnení a po zmysle. Celá história ľudského rodu nám ukazuje človeka, ktorý Boha raz hľadá, inokedy sa pred Ním skrýva a inokedy pred Ním zas uteká a podlieha pokušeniu „byť ako Boh“ (Gn 3,5). Nietzsche volá - „Ako môže existovať Boh? Ak existuje, potom ním už nemôžem byť ja sám....“. Život človeka je darom, ale i zápasom o pravdu a lásku. Do všetkých týchto ľudských zápasov, pádov, útekov, do jeho túžby po Zmysle prichádza v tichu a pokore Betlehema Boží Syn, Ježiš Kristus, Spasiteľ a Záchranca každého človeka.

Čítať ďalej...

Vydaj sa na cestu a putuj

Vydaj sa na cestu a putuj..Po páde Jeruzalema sa vyvolený Boží ľud dostal do zajatia. Stratiť sväté mesto a chrám, to bola najväčšia bolesť veriaceho žida. Boli prinútení udomácniť sa v cudzej krajine. Tu sa rozpamätúvali na Božie prisľúbenia, ktoré im proroci pripomínali cez stáročia. V babylonskom zajatí snívajú a túžia po záchrane a vyslobodení. Uvedomujú si, že ich terajší stav nie je ani tak Božím trestom ako výsledkom ich nevernosti voči Bohu, dôsledkom ich hriechu a zatvrdnutosti ich srdca.

Čítať ďalej...

Ak by človek stratil svedomie

V prebásnenej rozprávke Či jesto pravda na svete Milan Rúfus hovorí: „Život náš, ty temný, krásny, krutý, všetko si ber, iba jedno nie. Celý vesmír do neho sa zrúti, ak by človek stratil svedomie. Mal by oči, ale bol by slepý. Sýty by bol, a žil o hlade. Prázdny ako pohodené črepy na zemi, v tej krásnej záhrade.“

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba