Jezuitištv23032017

„Ego“ Ignáca z Loyoly v Pamplone

Zranenie Ignáca v PamplonePamplona je ideálne miesto, ktoré nám ponúka nahliadnuť na osobu a ideály Ignáca pred obrátením. Jednou z jeho charakteristík je, že bol človekom zbraní. Ignác z Loyoly sa javí ako elegantný a odvážny mladý šľachtický rytier, z ktorého sa stal šikovný a odvážny vojak.

Čítať ďalej...

Skúsenosť a psychológia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly

Svätý IgnácPo odchode z Pamplony do Loyoly Ignác prežíval celú sériu nepríjemných udalostí:

Náročná cesta so zranenou nohou, ktorú mu museli znovu operovať. Ignác takmer po 30 rokoch píše vo svojej Autobiografii: „Keď som padol, obrancovia pevnosti sa vzdali Francúzom. Títo po zaujatí pevnosti veľmi dobre zaobchádzali so mnou raneným a správali sa voči mne zdvorilo a priateľsky. Zostal som v Pamplone ešte dvanásť alebo pätnásť dní a potom ma odniesli na nosidlách do môjho rodného kraja. Tam sa mi stav veľmi zhoršil. Z mnohých strán povolali všetkých lekárov a ránhojičov, ktorí vyhlásili, že mi nohu musia znova rozlámať a kosti sa musia dať na správne miesto. Hovorili, že kosti boli alebo prvý raz zle uložené, alebo že sa cestou nejako premiestnili. Znova sa teda začalo to mäsiarenie. Ja som však pri tomto mäsiarení, ako aj pri všetkých ostatných mučeniach, ktoré som prv pretrpel a ešte neskoršie musel podstúpiť, nepovedal nikdy ani slovo a neprejavil som iný znak bolesti, iba že som mocne zatínal päste.“ (Autobiografia 2)

Čítať ďalej...

Prebodnuté srdce

Srdce JežišovoKeďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámal, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: "Kosť mu nebude zlomená." A na inom mieste Písmo hovorí: "Uvidia, koho prebodli." (Jn 19, 31 – 37)

Čítať ďalej...

Nestratiť hodnoty života

hodnoty životaKto sme a aký je náš život, o tom rozhodujeme tým, aké miesto dávame skutočným hodnotám vo svojom živote, teda i vo výchove a vzdelaní. Všetci nesieme zodpovednosť za tvár života, ktorý žijeme. Už Pius XI. napísal: „Je teda veľmi dôležité, aby sa vo výchove nerobili chyby a aby sa neodbočilo od posledného cieľa, ku ktorému má nevyhnutne smerovať každá vychovávateľská práca“ (Divinus illius Magistri, 23). „A bez pravej náboženskej a mravnej výchovy“ – ako múdro upozorňuje Lev XIII. – „bude chorá každá vzdelanosť.“

Čítať ďalej...

Aktuálnosť mariánskej úcty

Maria, Sieger KöderBol som mladý študent a veľmi som túžil žiť svoj život pravdivo, zmysluplne, žiť ho v jeho najkrajšej podstate a podobe. A hlavne nechcel som si svoj život prehrať či zbabrať. Spomínam si, ako ma oslovil nápis, ktorý som vo svojej mladosti mohol čítať na Mariánskej hore v Levoči: Kto nájde mňa, ten nájde život. Sú to Božie slová z Knihy Prísloví (8, 35). 

Moja úcta k Panne Márii sa odvtedy vždy spájala s myšlienkou a túžbou nájsť i prežívať skutočný život v jeho pravdivosti a plnosti. Nachádzal som ho u Panny Márie, veď skrze ňu k nám prichádza Ten, ktorý o sebe môže pravdivo vyhlásiť: Ja som cesta, pravda a život (Jn 14, 6).

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby