Jezuitistr18012017

Nestratiť hodnoty života

hodnoty životaKto sme a aký je náš život, o tom rozhodujeme tým, aké miesto dávame skutočným hodnotám vo svojom živote, teda i vo výchove a vzdelaní. Všetci nesieme zodpovednosť za tvár života, ktorý žijeme. Už Pius XI. napísal: „Je teda veľmi dôležité, aby sa vo výchove nerobili chyby a aby sa neodbočilo od posledného cieľa, ku ktorému má nevyhnutne smerovať každá vychovávateľská práca“ (Divinus illius Magistri, 23). „A bez pravej náboženskej a mravnej výchovy“ – ako múdro upozorňuje Lev XIII. – „bude chorá každá vzdelanosť.“

Čítať ďalej...

Prebodnuté srdce

Srdce JežišovoKeďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámal, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: "Kosť mu nebude zlomená." A na inom mieste Písmo hovorí: "Uvidia, koho prebodli." (Jn 19, 31 – 37)

Čítať ďalej...

Čo by bolo, keby nebolo vzkriesenia?

Prázdny hrobNáš život – pôst bez Veľkej noci?
Pápež František vo svojom apoštolskom liste Radosť evanjelia píše: Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci. A zdôrazňuje, že: Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútornej prázdnoty a osamelosti. A pri inej príležitosti povedal: Nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú udeľuje Pán. K tomu, aby sme boli naplno ľuďmi, dospievame vtedy, keď sme viac než ľuďmi. Čo to znamená? Keď Bohu dovolíme, aby nás vyviedol za hranice nás samých, aby sme obsiahli plnosť pravdy o našom bytí. Pri týchto jeho slovách si môžeme modliť otázkami: Akými sme kresťanmi? Napĺňa nám srdce radosť, keď sa stretáme so vzkrieseným Kristom? Alebo by sme patrili k tým, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci?

Čítať ďalej...

Aktuálnosť mariánskej úcty

Maria, Sieger KöderBol som mladý študent a veľmi som túžil žiť svoj život pravdivo, zmysluplne, žiť ho v jeho najkrajšej podstate a podobe. A hlavne nechcel som si svoj život prehrať či zbabrať. Spomínam si, ako ma oslovil nápis, ktorý som vo svojej mladosti mohol čítať na Mariánskej hore v Levoči: Kto nájde mňa, ten nájde život. Sú to Božie slová z Knihy Prísloví (8, 35). 

Moja úcta k Panne Márii sa odvtedy vždy spájala s myšlienkou a túžbou nájsť i prežívať skutočný život v jeho pravdivosti a plnosti. Nachádzal som ho u Panny Márie, veď skrze ňu k nám prichádza Ten, ktorý o sebe môže pravdivo vyhlásiť: Ja som cesta, pravda a život (Jn 14, 6).

Čítať ďalej...

Iba Boh - Láska zachraňuje svet

Boh láska zachraňuje svetIba krása zachráni svet – vyjadril sa kedysi Dostojevský. Akosi nám ubúda krásnych ľudí – poťažkal si starček, keď sa zadíval na tých, čo si navzájom strpčovali život. Krásnymi nie sme, ale krásnymi sa stávame – prichádza so svojím posolstvom rozprávka, a pokračuje: Krása nemá nič spoločné s líniou, farbou, vzhľadom, ba ani s užitočnosťou. Ten, na koho sa niekto pozerá s láskou, ten sa stáva krásnym.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Básne