Jezuitisob25022017

Iba Boh - Láska zachraňuje svet

Boh láska zachraňuje svetIba krása zachráni svet – vyjadril sa kedysi Dostojevský. Akosi nám ubúda krásnych ľudí – poťažkal si starček, keď sa zadíval na tých, čo si navzájom strpčovali život. Krásnymi nie sme, ale krásnymi sa stávame – prichádza so svojím posolstvom rozprávka, a pokračuje: Krása nemá nič spoločné s líniou, farbou, vzhľadom, ba ani s užitočnosťou. Ten, na koho sa niekto pozerá s láskou, ten sa stáva krásnym.

Čítať ďalej...

Bez lásky by som bol ničím...

Pápež FrantišekBásnik Milan Rúfus vo svojej eseji kedysi opisoval skúsenosť jednej z našich generácii, ktorá žila viac menej v biede a nemohla si mnoho dovoliť. Keď vyrástla, usilovali sa ľudia tejto generácie dať svojim deťom to, čo sami nemali – dobré materiálne zabezpečenie a dostatok peňazí. Povedali si: Nech sa aspoň naše deti majú dobre. Boli však nemilo prekvapení. Prečo? Pretože ich vlastné deti im hádzali späť do tváre bohaté vreckové, aby im takýmto spôsobom pripomenuli pravdu, že nielen z chleba žije človek. Generácie sa striedajú. Pravda však zostáva pravdou pre všetky generácie. Hodnoty a veci života si možno voliť. Pravdu však možno buď prijať alebo odmietnuť. Aj pravdu o plnosti a šťastí človeka, aj pravdu o tom, kedy je človek skutočne človekom.

Čítať ďalej...

Človek je stvorený, aby chválil a vzdával úctu Bohu

Človek je stvorenýSv. Ignác v Duchovných cvičeniach napísal: "Človek je stvorený, aby chválil a vzdával úctu Bohu" (DC 23)

Človek je stvorenie. Zo skúsenosti svojho ohraničenia a svojej veľkosti môže rozpoznať Stvoriteľa: Boh je Boh a ja som ja. On je Všetkým, Prvou, Veľkou, Nesmiernou Realitou, ktorá nikdy nevyjde z módy. Prvé miesto je vždy jeho: v jeho svetle bude potrebné vnímať všetky ostatné veci.

Čítať ďalej...

Dôležitosť duchovného života

Matka TerezaNa návšteve v Poľsku Matka Tereza položila kedysi mladým ľuďom otázku: "Aké najväčšie nebezpečenstvo nám dnes hrozí? Či rehoľníkom, kňazom, laikom, manželom, rodičom, či ako ľudstvu? A odpovedá: Nie je to vojna, nie je to ani rakovina, nie je to ani AIDS. To najväčšie nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí, je nedostatok modlitby, nedostatok nášho života s Bohom." Lebo rodina, ktorá sa modlí, sa nerozpadá, zostáva spolu zjednotená v láske. A človek, ktorý sa modlí, bude vždy človekom, ktorý objaví zmysel svojho života a objaví vo svojom živote to, čo je najdôležitejšie. Treba sa ešte pýtať alebo klásť si otázku: Či je pre nás duchovný život dôležitý?

Čítať ďalej...

Osobné hľadanie Božej vôle

Božia vôľaVeľmi zaujímavou vetou sa opísala Ignaciánska spiritualita ako „mystika služby skrze lásku“. Kladie sa akcent na službu, na spôsob ako Ignác rozumel nasledovanie Krista. Koncepcia, ktorú Ignác má o človekovi je, že je služobník. Pripomínajú to Duchovné cvičenia: „Človek je stvorený, aby…slúžil Bohu.“ (DC 23) A to, že najcennejšie medzi všetkými vecami, ktoré kresťan môže realizovať v živote je slúžiť skrze lásku, ako to potvrdzuje aj koniec Duchovných cvičení: „predovšetkým si treba ceniť horlivú službu Bohu, nášmu Pánovi, skrze čistú lásku.“ (Duchovné cvičenia - DC 370)

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita