Jezuitined23042017

Aktuálnosť mariánskej úcty

Maria, Sieger KöderBol som mladý študent a veľmi som túžil žiť svoj život pravdivo, zmysluplne, žiť ho v jeho najkrajšej podstate a podobe. A hlavne nechcel som si svoj život prehrať či zbabrať. Spomínam si, ako ma oslovil nápis, ktorý som vo svojej mladosti mohol čítať na Mariánskej hore v Levoči: Kto nájde mňa, ten nájde život. Sú to Božie slová z Knihy Prísloví (8, 35). 

Moja úcta k Panne Márii sa odvtedy vždy spájala s myšlienkou a túžbou nájsť i prežívať skutočný život v jeho pravdivosti a plnosti. Nachádzal som ho u Panny Márie, veď skrze ňu k nám prichádza Ten, ktorý o sebe môže pravdivo vyhlásiť: Ja som cesta, pravda a život (Jn 14, 6).

Čítať ďalej...

Čo by bolo, keby nebolo vzkriesenia?

Prázdny hrobNáš život – pôst bez Veľkej noci?
Pápež František vo svojom apoštolskom liste Radosť evanjelia píše: Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci. A zdôrazňuje, že: Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútornej prázdnoty a osamelosti. A pri inej príležitosti povedal: Nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú udeľuje Pán. K tomu, aby sme boli naplno ľuďmi, dospievame vtedy, keď sme viac než ľuďmi. Čo to znamená? Keď Bohu dovolíme, aby nás vyviedol za hranice nás samých, aby sme obsiahli plnosť pravdy o našom bytí. Pri týchto jeho slovách si môžeme modliť otázkami: Akými sme kresťanmi? Napĺňa nám srdce radosť, keď sa stretáme so vzkrieseným Kristom? Alebo by sme patrili k tým, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci?

Čítať ďalej...

Bez lásky by som bol ničím...

Pápež FrantišekBásnik Milan Rúfus vo svojej eseji kedysi opisoval skúsenosť jednej z našich generácii, ktorá žila viac menej v biede a nemohla si mnoho dovoliť. Keď vyrástla, usilovali sa ľudia tejto generácie dať svojim deťom to, čo sami nemali – dobré materiálne zabezpečenie a dostatok peňazí. Povedali si: Nech sa aspoň naše deti majú dobre. Boli však nemilo prekvapení. Prečo? Pretože ich vlastné deti im hádzali späť do tváre bohaté vreckové, aby im takýmto spôsobom pripomenuli pravdu, že nielen z chleba žije človek. Generácie sa striedajú. Pravda však zostáva pravdou pre všetky generácie. Hodnoty a veci života si možno voliť. Pravdu však možno buď prijať alebo odmietnuť. Aj pravdu o plnosti a šťastí človeka, aj pravdu o tom, kedy je človek skutočne človekom.

Čítať ďalej...

Iba Boh - Láska zachraňuje svet

Boh láska zachraňuje svetIba krása zachráni svet – vyjadril sa kedysi Dostojevský. Akosi nám ubúda krásnych ľudí – poťažkal si starček, keď sa zadíval na tých, čo si navzájom strpčovali život. Krásnymi nie sme, ale krásnymi sa stávame – prichádza so svojím posolstvom rozprávka, a pokračuje: Krása nemá nič spoločné s líniou, farbou, vzhľadom, ba ani s užitočnosťou. Ten, na koho sa niekto pozerá s láskou, ten sa stáva krásnym.

Čítať ďalej...

Dôležitosť duchovného života

Matka TerezaNa návšteve v Poľsku Matka Tereza položila kedysi mladým ľuďom otázku: "Aké najväčšie nebezpečenstvo nám dnes hrozí? Či rehoľníkom, kňazom, laikom, manželom, rodičom, či ako ľudstvu? A odpovedá: Nie je to vojna, nie je to ani rakovina, nie je to ani AIDS. To najväčšie nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí, je nedostatok modlitby, nedostatok nášho života s Bohom." Lebo rodina, ktorá sa modlí, sa nerozpadá, zostáva spolu zjednotená v láske. A človek, ktorý sa modlí, bude vždy človekom, ktorý objaví zmysel svojho života a objaví vo svojom živote to, čo je najdôležitejšie. Treba sa ešte pýtať alebo klásť si otázku: Či je pre nás duchovný život dôležitý?

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby