Jezuitisob29042017

Hľadať a nachádzať Boha vo všetkom

Sv. IgnácŽiak sa pýta svojho rabína: „Povedz mi, kde je Boh.“ Nato mu rabín odpovie: „Povedz mi, kde nie je.“ Ignácov prínos k otázke ľudí, kde je Boh, sa nachádza v slovách: „Boha hľadať a nachádzať vo všetkých veciach.“ Existuje veľa typicky ignaciánskych slovných spojení, ale heslo: „Boha hľadať vo všetkých veciach“ je skutočne základný princíp, na ktorom sa stavia všetko iné. Toto hľadanie a nájdenie si nemožno predstaviť konkrétne a súčasne dosť tajuplne. V liste jednému spolubratovi Ignác píše: 

Čítať ďalej...

Denník F. Vilka Surového SJ

Viliam SurovýPonúkame vám myšlienky a zamyslenia z duchovného denníka nášho brata Vilka Surového SJ. Nech vám slúžia pre duchovnú inšpiráciu a povzbudenie v každodennom živote. 

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby