Jezuitipon27032017

Budú internet a médiá v službe života?

Dnešný človek vníma často svoj život bez vzťahu k jeho cieľu alebo sa nezaujíma o celú pravdu svojho života.Spomínam si, ako nám kedysi v škole na hodinách opakovali múdru vetu: Čokoľvek robíš, rob múdro a pozeraj na cieľ. A hoci táto múdrosť vôbec nič nestratila zo svojej platnosti a aktuálnosti, akoby sa v myslení, v rozhodovaní sa a v konaní dnešného človeka celkom vytratila. Dnešný človek vníma často svoj život bez vzťahu k jeho cieľu alebo sa nezaujíma o celú pravdu svojho života.

Čítať ďalej...

Magis 2016 – umelecký experiment (svedectvo)

Jezu ufam tobie alebo Ježišu, dôverujem Ti. Tieto slová sú spojené s obrazom milosrdného Ježiša, ktorý sa zjavil sv. Faustíne. Spoznať bližšie jej život, Božie milosrdenstvo, zmysel týchto slov, ale aj mesto Lodž sme mali ako účastníci umeleckého experimentu. Jezu ufam tobie alebo Ježišu, dôverujem Ti. Tieto slová sú spojené s obrazom milosrdného Ježiša, ktorý sa zjavil sv. Faustíne. Spoznať bližšie jej život, Božie milosrdenstvo, zmysel týchto slov, ale aj mesto Lodž sme mali ako účastníci umeleckého experimentu. Dostali sme tak možnosť lepšie sa pripraviť na SDM, ktorých nosnou témou bolo práve Božie milosrdenstvo. Všetko začalo príchodom do kláštora sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej v Lodži, ktoré nás milo prekvapili svojou srdečnosťou. Prvý deň patril mestskej hre počas ktorej sme spoznávali Lodž a stali sa apoštolmi Božieho milosrdenstva, pretože okrem iného bolo našou úlohou na rôznych miestach povedať ľuďom o SDM a ich hesle: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5,7).

Čítať ďalej...

Laické hnutia - obnova a bohatstvo Cirkvi

Aj dnes považuje Cirkev zrod kresťanských spoločenstiev a hnutí za nové vanutie Ducha Svätého, ktoré obnovuje a obohacuje Cirkev našich čias.Po celé svoje dejiny Cirkev žije nielen z Pánových prísľubov, ale najmä z ich naplnenia. Boh už v Starom zákone cez proroka Joela prisľúbil: Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha (1.1-2).

Čítať ďalej...

Cesta sv. Ignáca

William McElcheran: sv. Ignác Putnik, OntarioAk chceme charakterizovať ignaciánsku spiritualitu jedným slovom, veľmi výstižným slovom je slovo cesta. Aj keď Ignác toto slovo prehnane často nepoužíval, predsa sa objavuje vždy znova a na rozhodujúcich miestach a dýcha celým jeho životom, vierou a cítením.

Čítať ďalej...

Pokrok má budovať, nie ničiť

Pokrok má budovať, nie ničiťNobelovu cenu za medicínu udelili Angličanovi Robertovi Edwardsovi, priekopníkovi umelého oplodňovania. Prezident asociácie Veda a život Lucio Romano to komentoval nasledovne: Je to udelenie, ktoré ignoruje všetky etické otázky a poukazuje na to, že človek môže byť degradovaný zo subjektu na objekt. Zohľadňujeme, že Edwards poznačil históriu, pretože uviedol do praxe techniky zo sveta zvierat do sféry ľudskej. Ale to absolútne neznamená, že toto predstavuje progres človeka. Nobelova cena musí brať do úvahy aj etickú analýzu, pričom – ako sa mi zdá – v prípade tohto rozhodnutia na udelenie ceny boli odsunuté nabok všetky etické a s nimi súvisiace kritériá.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby